spaarrekening

Gereglementeerde spaarrekening

DB Plus Boekje

Beschik in alle vrijheid over uw spaargeld

Gelieve alle informatie op deze pagina te lezen
voordat u een rekening opent.

Hoe werkt het?

Ik wil graag een rekening openen

Ik wil graag een rekening openen

Ik open de rekening online (in Online Banking, rubriek ‘Rekeningen / Open een rekening’) of ik praat erover met mijn adviseur.

De opvolging van mijn aanvraag

De opvolging van mijn aanvraag

Deutsche Bank regelt alles voor mij.

Ik begin met sparen

Ik begin met sparen

  

Ik schrijf liquiditeiten over naar mijn spaarrekening en begin te sparen.

Voordelen

  • Gratis online spaarrekening.
  • Spaaroplossing op lange termijn (langer dan 1 jaar).
  • Uw geld blijft steeds beschikbaar.
  • Basisrente: VAR_TAUX% per jaar.
  • Getrouwheidspremie: VAR_PRIME% per jaar.

Risico’s

In geval van faillissement of risico van faillissement van de bank loopt de spaarder het risico zijn spaargeld te verliezen of kan hij worden onderworpen aan een vermindering/omzetting in aandelen (bail-in) van het bedrag van de vordering die hij heeft op de bank en die het bedrag van 100.000 euro overstijgt dat gedekt is door het wettelijke Duitse depositogarantiestelsel. Meer informatie over het Duitse depositogarantiestelsel vindt u op Entschädigungseinrichtung deutscher Banken GmbH. Het Informatieblad Deposant kunt u gratis aanvragen in uw Advisory Center of raadplegen op onze website.


Inflatierisico: Aanhoudende prijsstijgingen (inflatie) kunnen ertoe leiden dat het gedeponeerde geld in waarde vermindert.

Productkenmerken

Rente

  • Basisrente: VAR_TAUX% (op jaarbasis, vanaf de eerste euro en de eerste dag).
  • Getrouwheidspremie: VAR_PRIME% per jaar voor alle bedragen die 12 opeenvolgende maanden op uw rekening blijven staan.

Minimum bedrag 

Geen.

Maximum bedrag

Geen.

Looptijd

Onbeperkt.

Fiscaliteit

Per belastingbetaler, per jaar, is de eerste 980 euro rente vrijgesteld van de roerende voorheffing van 15%1. Dit maximum wordt verdubbeld voor rekeningen op naam van gehuwde partners of wettelijk samenwonenden.

Risico’s

In geval van faillissement of risico van faillissement van de bank loopt de spaarder het risico zijn spaargeld te verliezen of kan hij worden onderworpen aan een vermindering/omzetting in aandelen (bail-in) van het bedrag van de vordering die hij heeft op de bank en die het bedrag van 100.000 euro overstijgt dat gedekt is door het wettelijke Duitse depositogarantiestelsel. Meer informatie over het Duitse depositogarantiestelsel vindt u op Entschädigungseinrichtung deutscher Banken GmbH. De Essentiële spaardersinformatie kunt u gratis aanvragen in uw Advisory Center of raadplegen op onze website.

Inflatierisico: Aanhoudende prijsstijgingen (inflatie) kunnen ertoe leiden dat het gedeponeerde geld in waarde vermindert.

Kosten

  • Openings- en afsluitkosten: geen
  • Beheerkosten: geen
  • Verzendingskosten:

        ° Elektronische rekeninguittreksels: gratis.

        ° Andere:

              - 1,50 euro per rekeninguittreksel voor verzendingen in België

              - 2 euro per rekeninguittreksel voor verzendingen buiten België
                maar binnen Europa

              - 3 euro per rekeninguittreksel voor verzendingen buiten Europa

Klachten

Voor eventuele klachten kunt u terecht bij onze afdeling Client Solutions tel. + 32 2 551 99 34; fax + 32 2 551 62 99; e-mail: clienten.dienst@db.com en bij de Ombudsman – adres: Ombudsfin vzw, North Gate II, Koning Albert II-laan 8, bus 2, B 1000 Brussel; e-mail: ombudsman@ombudsfin.be; website: www.ombudsfin.be.

Toepasselijk recht

Het online DB Plus Boekje is een gereglementeerde internetspaarrekening die onder het Belgische recht valt en gecommercialiseerd wordt door het Belgische Bijkantoor van de Duitse bank Deutsche Bank AG.

Voorwaarden

De bank behoudt zich het recht voor om de voorwaarden van toepassing op het DB Plus Boekje, inclusief de rentevoeten, op elk moment te wijzigen. De cliënt zal hiervan geïnformeerd worden via een Online Banking-bericht, e-mail of brief.

Gelieve de Essentiële spaardersinformatie en het reglement te lezen vooraleer u uw spaarrekening opent
(document ook gratis beschikbaar in onze Advisory Centers).

De spaarrekening kan apart verworven worden.
U vindt alle details over de kosten in onze tarievenbrochure.

Reeds cliënt?

Reeds cliënt?

Open de rekening onmiddellijk in uw Online Banking.

Open de rekening onmiddellijk in uw Online Banking.

Nog geen cliënt?

Nog geen cliënt?

Wordt cliënt en praat erover met uw adviseur.

Wordt cliënt en praat erover met uw adviseur.

1 De fiscale behandeling hangt af van de individuele situatie van de cliënt en kan in de toekomst wijzigen. Wanneer naar een belastingstelsel wordt verwezen, moet dat worden opgevat als het geldende belastingstelsel voor een gemiddelde retailcliënt met de hoedanigheid van natuurlijke persoon Belgische inwoner.