Kasbons

Een veilige en flexibele
belegging met vast rendement.

  • Eenvoudige en kosteloze oplossing
  • Keuze uit verschillende looptijden
  • Op voorhand gekende vaste jaarlijkse rentevoet
  • 100% terugbetaling van het kapitaal op de eindvervaldag1

Is het iets voor mij?

Is het iets voor mij?

Op zoek naar een veilige belegging met een looptijd van twee tot vijf jaar? Kies dan voor kasbons!

Een kasbon is een schuldbekentenis van Deutsche Bank tegenover de kredietgever (de belegger). In ruil voor het kapitaal dat hij aan de bank toevertrouwt, ontvangt de kredietgever intresten op dat bedrag. Het kapitaal wordt op de eindvervaldag volledig terugbetaald1.

Beleggen in onze kasbons is dus superveilig! U kent de rentevoet op voorhand, dus u weet precies hoeveel uw belegging zal opbrengen. U kunt kiezen uit twee soorten kasbons: met kapitalisatie of distributie.

Kiest u voor kasbons met kapitalisatie, dan worden de intresten elk jaar herbelegd en ontvangt u dus meer intresten op de eindvervaldag. Als u belegt in kasbons met distributie, ontvangt u elk jaar de intresten. In beide gevallen is op de coupons 30% 2 roerende voorheffing verschuldigd.

#

Interesse? Vragen?

Maak een afspraak in een van onze agentschappen of contacteer ons

(1) Behalve in geval van faillissement of risico op faillissement van de uitgever.

(2) De fiscale behandeling hangt af van de individuele situatie van de cliënt en kan in de toekomst wijzigen. Wanneer naar een belastingstelsel wordt verwezen, moet dat worden opgevat als het geldende belastingstelsel voor een gemiddelde retailcliënt met de hoedanigheid van natuurlijke persoon Belgische inwoner.