Hoe werken fondsen?

Wat is een fonds?

Een fonds (ook wel Instelling voor Collectieve Beleggingen genoemd) brengt de door een aantal beleggers ingebrachte bedragen samen en spreidt dit totale kapitaal over verschillende beleggingsproducten zoals aandelen en obligaties. Het totaal van het belegde kapitaal wordt vervolgens verdeeld in deelbewijzen waarop u kunt intekenen.

De fondsbeheerder zal dit kapitaal proactief opvolgen om het rendement te optimaliseren. Hij houdt zich daarbij aan een beleggingsbeleid dat voor dit specifieke fonds werd vastgelegd. Dit beleid wordt onder meer uiteengezet in het document 'Essentiële beleggersinformatie (KIID)' dat u voor elk fonds terugvindt op onze website.


Wat zijn de voordelen van fondsen?

 • Toegankelijkheid: Dankzij fondsen krijgt u toegang tot specifieke markten die normaal gezien zijn voorbehouden voor professionals of gefortuneerde cliënten (bv.: de Chinese aandelenmarkt, obligatiemarkten van groeilanden).
 • Diversificatie: Via een fonds belegt u onrechtstreeks in een korf van activa verdeeld over verschillende landen en/of sectoren. U vermindert het risico dat inherent is aan elke unieke belegging (bv.: een individueel aandeel).
 • Expertise: De fondsbeheerder steunt vaak op een beheerdersteam met soms meer dan 20 analisten die bedrijven onder de loep nemen waarin het fonds belegt. Hij beschikt over de expertise die door zijn instelling werd ontwikkeld, vaak in alle uithoeken van de wereld.

Welk rendement mag u verwachten?

Resultaten uit het verleden bieden geen enkele garantie voor de toekomst. Dat geldt ook voor het rendement van een fonds. Het verwachte rendement van een fonds hangt in de eerste plaats af van het beleggingsbeleid en de risico's van de activa waarin de fondsbeheerder kan beleggen. In het algemeen kan geen hoger rendement behaald worden zonder bijkomende risico's te nemen.

De fondsbeheerder zal het verschil maken door zijn selectie van activa. De kwaliteit van een beheerder wordt onder meer gemeten via het rendementsverschil op lange termijn van zijn fonds in verhouding tot de markt.


5 tips voor een goede start

 1. Bepaal uw risicoprofiel :
  Het is cruciaal dat u zich een precies idee vormt van de risico's die u bereid bent te nemen. Dat noemen we het 'risicoprofiel'. U kunt uw profiel heel eenvoudig bepalen door het formulier ‘Mijn Financial ID’ via uw Online Banking in te vullen.
 2. Houd cash beschikbaar in spaarproducten :
  Door te sparen houdt u geld achter de hand voor uw projecten op korte termijn of voor onvoorziene uitgaven.
 3. Bepaal uw doelstellingen en uw middelen :
  Beoogt u aanvullende inkomsten? Hoeveel kunt u beleggen?
 4. Bepaal uw beleggingshorizon :
  Hoe lang kunt u het geld dat u wenst te beleggen missen?
 5. Diversifieer :
  Leg nooit al uw eieren in dezelfde mand. Niemand kan elke keer op het juiste moment voor de juiste belegging kiezen. Vandaar het belang van een goede diversificatie over producttypes, looptijden of instapmomenten.

Hoe beleggen in een fonds?

Fondsen interesseren mij, hoe begin ik?
Via onze website beschikt u over verschillende mogelijkheden :

 1. Zoektool:
  Fondsen hebben geen geheim meer voor u en u weet exact wat u zoekt? Gebruik dan onze zoektool.
 2. De DB Best Advice selectie:
  Ontdek welke fondsen geselecteerd werden voor de DB Best Advice list.
 3. Selectietool:
  Weet u niet waar te beginnen? Volg de gids! Met deze tool kunt u, vertrekkende vanuit drie sleutelvragen, de fondsen zoeken waarvan de kenmerken overeenstemmen met uw prioriteiten.
 4. DB Investment Plan:
  Het is de ideale formule voor particulieren die op hun eigen tempo willen beginnen beleggen. Met deze eenvoudige en flexibele oplossing belegt u op geregelde tijdstippen automatisch kleine bedragen (vanaf 100 euro per maand) in fondsen.

Welke fondscategorieën bestaan er?

Fondsen worden onderverdeeld volgens het soort activa waarin ze beleggen:

 • Obligatiefondsen beleggen hun kapitaal hoofdzakelijk in obligaties van publieke uitgevers (staten) en/of privé-uitgevers (ondernemingen).
 • Aandelenfondsen beleggen hoofdzakelijk in aandelen van verschillende ondernemingen en concentreren zich doorgaans op een bepaalde geografische zone (Europa, Verenigde Staten, Azië, India...), sectoren (farmaceutica, grondstoffen, luxegoederen...) of nog andere specifieke thema's (aandelen die hoge dividenden uitkeren...).
 • Gemengde fondsen zijn ontwikkeld met het oog op een gediversifieerd vermogensbeheer. Deze fondsen verdelen hun middelen hoofdzakelijk over aandelen, obligaties en liquiditeiten. Sommige ervan definiëren bij de start een vaste verhouding tussen aandelen en obligaties (bijvoorbeeld 60% aandelen en 40% obligaties) waaraan de beheerder zich dient te houden (met een marge van 5%). Andere fondsen zijn flexibeler en beheren hun blootstelling aan de aandelenmarkten op een tactische manier, afhankelijk van de beurscyclus (bij voorbeeld een blootstelling aan aandelen tussen 0% en 50%). Deze flexibiliteit wordt beschreven in het beleggingsbeleid van het fonds.

Met welke risico's dient u rekening te houden?

Het risico van een fonds wordt voor een groot deel bepaald door de activa waarin het mag beleggen. U vindt een uitvoerige beschrijving van de aan elk fonds verbonden risico’s in het KIID, dat beschikbaar is op de website. Fondsen kunnen ook blootgesteld worden aan de volgende risico's:

  • Het marktrisico : de waarde van uw fondsenportefeuille kan ook afnemen op momenten dat de markt als geheel onder druk staat. Dit is bijvoorbeeld het geval tijdens een financiële crisis of een economische recessie.
  • Het wisselrisico : als u belegt in fondsen in vreemde munten of in fondsen in euro die in valuta beleggen, dan is het mogelijk dat waardeverlies optreedt als gevolg van wisselkoersschommelingen.
  • Het concentratierisico : als u een fonds bezit dat uitsluitend in de technologiesector belegt, dan loopt u een groter risico dan wanneer u belegt in een fonds met een bredere sectoriële diversificatie.
  • Het inflatierisico : een stijgende inflatie kan de waarde van uw fondsen aantasten.

  Kapitalisatie of distributie, wat is het verschil?

  U neemt geregeld uw winsten op of u herbelegt ze.

  • Kapitalisatie : u beschikt over een kapitaal dat u wenst te laten opbrengen of u wil uw kapitaal laten aangroeien? Kapitalisatiefondsen herbeleggen automatisch de winsten om de waarde van het initiële kapitaal te laten aangroeien.
  • Distributie : Wenst u regelmatige inkomsten te verwerven uit een bestaand kapitaal? In de regel betaalt een distributiefonds u jaarlijks een dividend uit indien het tijdens het voorbije jaar positieve resultaten wist te behalen. Het dividend ligt evenwel niet vooraf vast en kan dus gevoelig variëren van het ene jaar tot het andere.

  Hoeveel kost het?

  Bij de aankoop of de verkoop van een deelbewijs betaalt u instap- en uitstapkosten. Bij Deutsche Bank zijn deze kosten altijd tot een minimum beperkt!

  • Instapkosten
   Wanneer u belegt in een beleggingsfonds betaalt u meestal instapkosten. Bij Deutsche Bank zijn deze tarieven bij de laagste op de markt. Alle fondsen die wij verdelen zijn beschikbaar aan een instapkost van 1,5% voor het standaardtarief en 1% voor de tarieven DB Personal en Private Banking, tenzij anders aangegeven, opgelegd door de fondsenbeheerder.
  • Uitstapkosten
   Dit zijn de kosten die afgehouden worden bij de verkoop van bepaalde fondsen. Deze kosten zijn doorgaans nul voor de meeste door Deutsche Bank aangeboden fondsen.
  • De Total Expense Ratio (TER)
   De TER geeft het totaal van de door een fonds gedragen kosten weer: de jaarlijkse beheercommissie plus alle werkingskosten (transacties, registraties, wettelijke verplichtingen...). De fondsbeheerder houdt jaarlijks een beheervergoeding af: de beheercommissie. Deze bedraagt doorgaans 1,5% en wordt rechtstreeks afgetrokken van de netto inventariswaarde van het fonds. Volgens de ondertekende distributieakkoorden ontvangt Deutsche Bank vanwege de fondsbeheerder een percentage van deze beheervergoeding in de vorm van retrocessies. Over het algemeen varieert dit percentage tussen 50% en 60%. Deze kosten zijn een vergoeding voor de selectie, de communicatie, de opvolging en de rapportering door de distributeur.

  Enkele definities

  • NIW «Netto inventariswaarde»: De NIW wordt verkregen door de totale waarde van de netto activa van een fonds te delen door het aantal deelbewijzen. Stel dat een fonds bestaat uit 100 deelbewijzen en dat de netto activa 50.000 euro bedragen, dan zal de NIW van elk deelbewijs 500 euro bedragen. De NIW varieert uiteraard afhankelijk van de waardering van de activa waarin het fonds belegt. In de regel wordt de NIW van fondsen dagelijks berekend.
  • Beleggingsbeleid: een fonds dient het in het prospectus beschreven beleggingsbeleid na te leven. Dit is een vaste verbintenis en bevat essentiële informatie voor de belegger (activacategorieën, toegelaten transacties, referentie-index...).
  • BEVEK « Beleggingsvennootschap met Veranderlijk Kapitaal »: het is een vorm van een beleggingsfonds (BEVEK of GBF) in de vorm van een vennootschap die kapitaal ophaalt bij het grote publiek om het collectief te beleggen in aandelen, obligaties, eigendommen, enz. Een bevek kan haar kapitaal wijzigen door nieuwe aandelen uit te geven of door haar eigen aandelen in te kopen.
  • Morningstar is een onafhankelijke leverancier van beleggingsanalyses. De Morningstar rating is een kwantitatieve evaluatie van prestaties uit het verleden van een fonds. Deze wordt maandelijks geactualiseerd. Het toekenningscriterium van de rating berust op een risico-geajusteerde prestatie. De geanalyseerde fondsen krijgen een rating van 1 tot 5 sterren, waarbij 5 sterren de beste beoordeling is. Morningstar heeft wereldwijd meer dan 200 analisten in dienst en beschikt over een gegevensbank van meer dan 325.000 beleggingsproducten. Meer informatie: www.morningstar.be.