Beleggen in vastgoed

Overweegt u een huis, appartement of garage te kopen als opbrengsteigendom om regelmatig stabiele inkomsten te genereren? Wel, bij Deutsche Bank kunt u ook indirect in vastgoed beleggen.

In België heeft vastgoed de voorbije tientallen jaren meer opgebracht dan aandelen1

quote source

Steeds meer particulieren wenden zich tot vastgoed als potentiële bron van rendement en stabiele inkomsten. De beperkingen die verbonden zijn aan de aankoop van een onroerend goed voor beleggingsdoeleinden zijn echter aanzienlijk: hoge aankoopkosten, onzekerheid omtrent betrouwbare huurders, beperkte risicospreiding, …

Daarom heeft Deutsche Bank een alternatieve oplossing om onrechtstreeks in Belgisch vastgoed te beleggen.

“Vastgoedpapier”

Een interessant alternatief

In plaats van zelf een onroerend goed te kopen, belegt u in een financieel product dat gekoppeld is aan de vastgoedmarkt. U voegt een extra diversificatie toe aan uw portefeuille doordat vastgoed doorgaans een ander cyclisch gedrag vertoont dan andere activaklassen. Bovendien belegt u in verschillende segmenten van de vastgoedmarkt. Hierdoor profiteert u van het waarderingspotentieel van de hele vastgoedsector, zonder dat u beperkt bent tot één type vastgoed.

brick and paper

Onze oplossing

allianz invest DB Life Allianz Immo Invest

Via DB Life FlexSelect, een levensverzekeringsproduct naar Belgisch recht van Allianz Benelux NV, kunt u in een selectie van Tak 23-fondsen beleggen.
Een van deze Tak 23-fondsen is het fonds DB Life Allianz Immo Invest, dat specifiek belegt in beursgenoteerd Belgisch vastgoed via gereglementeerde vastgoedvennootschappen (GVV’s) zoals WDP, Cofinimmo, Aedifica, …

Met een lagere instapdrempel dan voor de aankoop van fysiek vastgoed, biedt dit product de belegger toegang tot de gehele gediversifieerde Belgische markt, zo belegt u ook in:

  • Kantoren
  • Logistiek
  • Winkelcentra / winkelparken
  • Studentenkamers
  • Serviceflats
  • Parkeergarages
  • ...

Een voordelige oplossing

Wat is een GVV?

(Gereglementeerde Vastgoedvennootschap)

GVV’s zijn vastgoedondernemingen die noteren op de beurs. Momenteel vinden we 17 van die vennootschappen op de Brusselse beurs, die – op een uitzondering na – elk een vastgoedportefeuille van 200 miljoen tot meer dan 3 miljard euro aanhouden.

De meeste GVV’s hebben een vastgoedportefeuille dichtbij huis (België of buurlanden), omdat ze de markt hier beter kennen en zo de risico’s beter kunnen inschatten. Sommigen specialiseren zich in een specifiek vastgoedsegment, zoals kantoren of commercieel vastgoed, terwijl anderen een meer gemengd karakter hebben.

Strenge regels

De Belgische beursgenoteerde gereglementeerde vastgoedvennootschappen zijn aan strenge regels onderworpen, zo moeten ze minimum 80% van hun winst uitkeren via een dividend. Bovendien mogen ze maximaal 20% investeren in een gebouw of gebouwen die door dezelfde partij worden gehuurd en zijn ze verplicht hun vastgoed 4 keer per jaar te laten schatten door een expert.

Tak 23-producten: een gunstig fiscaal regime2

In tegenstelling tot Tak 21-producten, betaalt u op Tak 23-verzekeringen zonder gewaarborgd rendement geen roerende voorheffing. Daarenboven betaalt u ook geen beurstaks (TOB). In een context van lage rentevoeten heeft de gunstige fiscaliteit een grotere invloed op het uiteindelijke rendement.

Toch blijft, net als bij producten van Tak 21, een premietaks van 2% op elke storting van toepassing3.

Anderzijds betaalt u geen instapkosten op stortingen in DB Life FlexSelect, wat van dit product een bijzonder voordelig alternatief maakt.

"De Belgische beursgenoteerde gereglementeerde vastgoedvennootschappen zijn aan strenge regels onderworpen, zo moeten ze minimum 80% van hun winst uitkeren via een dividend."

Dankzij de strenge regels, in combinatie met de diversificatie en het gunstige fiscale regime, zijn GVV’s via een Tak 23-fonds een bijzonder aantrekkelijke manier om in vastgoed te beleggen.

Goed om te weten

Beleggingsproducten zijn aan risico's onderhevig. Ze kunnen op en neer gaan en het kan zijn dat de belegger het geïnvesteerde bedrag niet terugkrijgt. Daarom is het belangrijk om, voordat u gaat beleggen, de essentiële informatie van het product te lezen, die o.a. is opgenomen in het "Essentiële informatiedocument" en de “Algemene voorwaarden”, die beschikbaar zijn via volgende link.

Hieronder kunt de belangrijkste risico’s terugvinden betreffende DB Life FlexSelect:

Kapitaalsrisico
Beleggen in dit verzekeringscontract gaat gepaard met een risico dat inherent is aan de beursmarkten. Tijdens de volledige looptijd van het contract kunnen eventuele marktdalingen ervoor zorgen dat de waarde van de reserve van het contract onder het bedrag van de gestorte nettopremie daalt.

Risico verbonden aan een totale afkoop
of een gedeeltelijke afkoop

In geval van volledige afkoop of gedeeltelijke opname kunnen er taksen en uitstapkosten verschuldigd zijn die een impact hebben op het gespaarde kapitaal.

Insolvabiliteitsrisico
Het insolvabiliteitsrisico is de kans dat de verzekeringsmaatschappij niet meer in staat is om haar verbintenissen na te komen. Hierdoor loopt u een kredietrisico op Allianz Benelux NV. In het slechtste geval is het onzeker of u het volledige bedrag van de reserve van het contract terugkrijgt.

De specifieke risico’s verbonden aan DB Life Allianz Immo Invest worden beschreven in het specifieke informatiedocument van het fonds.

Lees ook

U wilt zelf een vastgoedproject financieren?

woman near pool

DB Investment Loan

Bent u op zoek naar een kredietoplossing voor uw onroerende en andere projecten? Bent u DB Personal of Private Banking cliënt?

Dan hebben wij de oplossing: DB Investment Loan4, een formule op maat om uw droomproject te financieren zonder uw effecten te moeten verkopen. U kunt een krediet aanvragen vanaf €50.0005.

Meer weten

1. https://www.knack.be/nieuws/magazine/investeren-in-vastgoed/article-normal-1468273.html

2. De fiscale behandeling hangt af van de individuele situatie van de cliënt en kan in de toekomst wijzigen. Wanneer verwezen wordt naar een fiscaal stelsel, dan dient dat te worden begrepen als het fiscaal stelsel van toepassing op een gemiddelde retailcliënt in de hoedanigheid van een natuurlijk persoon die Belgisch ingezetene is. Fiscale motieven mogen geen doorslaggevend argument zijn om voor een welbepaald product te kiezen.

3. Premietaks op de belegde premies is van toepassing 2% (voor particulieren) of 4,40% (voor rechtspersonen).

4. De DB Investment Loan met onroerende bestemming is een kredietovereenkomst onderworpen aan de bepalingen van het Boek VII van het Wetboek Economisch Recht met betrekking tot het hypothecair krediet. Indien het krediet een roerende bestemming heeft of renovatiewerken financiert, is de DB Investment Loan een lening op afbetaling onderworpen aan de bepalingen van het Boek VII van het Wetboek Economisch Recht met betrekking tot het consumentenkrediet. Consumentenkrediet of krediet met onroerende bestemming onderworpen aan de bepalingen met betrekking tot het hypothecair krediet met gehele of gedeeltelijke inpandgeving van de effectenrekening.

Let op, geld lenen kost ook geld.

5. Onder voorbehoud van aanvaarding van uw dossier en naleving van bepaalde specifieke voorwaarden zoals de analyse van de kredietwaardigheid van de aanvrager, de minimale pandwaarde van de effectenportefeuille, de duur van het krediet of het doel van het krediet.