Beleggen in vastgoed

Beleggen in vastgoed

Overweegt u een huis, appartement of garage te kopen als opbrengsteigendom om regelmatig stabiele inkomsten te genereren? Wel, bij Deutsche Bank kunt u ook indirect in vastgoed beleggen.

- Knack

Steeds meer particulieren wenden zich tot vastgoed als potentiële bron van rendement en stabiele inkomsten. De beperkingen die verbonden zijn aan de aankoop van een onroerend goed voor beleggingsdoeleinden zijn echter aanzienlijk: hoge aankoopkosten, onzekerheid omtrent betrouwbare huurders, beperkte risicospreiding, …

Daarom heeft Deutsche Bank een alternatieve oplossing om onrechtstreeks in Belgisch vastgoed te beleggen.

"Vastgoedpapier"

Onze oplossing

Een voordelige oplossing

Beleggingsproducten zijn aan risico's onderhevig. Ze kunnen op en neer gaan en het kan zijn dat de belegger het geïnvesteerde bedrag niet terugkrijgt. Daarom is het belangrijk om, voordat u gaat beleggen, de essentiële informatie van het product te lezen, die o.a. is opgenomen in het "Essentiële informatiedocument" en de “Algemene voorwaarden”, die beschikbaar zijn via volgende link.

Hieronder kunt de belangrijkste risico’s terugvinden betreffende DB Life FlexSelect:

Kapitaalsrisico
Beleggen in dit verzekeringscontract gaat gepaard met een risico dat inherent is aan de beursmarkten. Tijdens de volledige looptijd van het contract kunnen eventuele marktdalingen ervoor zorgen dat de waarde van de reserve van het contract onder het bedrag van de gestorte nettopremie daalt.

Risico verbonden aan een totale afkoop
of een gedeeltelijke afkoop
In geval van volledige afkoop of gedeeltelijke opname kunnen er taksen en uitstapkosten verschuldigd zijn die een impact hebben op het gespaarde kapitaal.

Insolvabiliteitsrisico
Het insolvabiliteitsrisico is de kans dat de verzekeringsmaatschappij niet meer in staat is om haar verbintenissen na te komen. Hierdoor loopt u een kredietrisico op Allianz Benelux NV. In het slechtste geval is het onzeker of u het volledige bedrag van de reserve van het contract terugkrijgt.

De specifieke risico’s verbonden aan DB Life Allianz Immo Invest worden beschreven in het specifieke informatiedocument van het fonds.

Maak een afspraak met onze adviseurs om meer te weten over deze oplossing.

Download de specifieke documenten

Brochure DB Life FlexSelect

Commercieel document DB Life Allianz Immo Invest

Specifieke informatiedocument DB Life Allianz Immo Invest

Beheersreglement van Tak 23-fondsen

U wilt zelf een vastgoedproject financieren?

1. https://www.knack.be/nieuws/magazine/investeren-in-vastgoed/article-normal-1468273.html

2. De fiscale behandeling hangt af van de individuele situatie van de cliënt en kan in de toekomst wijzigen. Wanneer verwezen wordt naar een fiscaal stelsel, dan dient dat te worden begrepen als het fiscaal stelsel van toepassing op een gemiddelde retailcliënt in de hoedanigheid van een natuurlijk persoon die Belgisch ingezetene is. Fiscale motieven mogen geen doorslaggevend argument zijn om voor een welbepaald product te kiezen.

3. Premietaks op de belegde premies is van toepassing 2% (voor particulieren) of 4,40% (voor rechtspersonen).

4. Gestructureerde financiële instrumenten, ook Structured Notes genoemd, bestaan in de vorm van ‘schuldbewijzen met totale of gedeeltelijke terugbetaling van het kapitaal’. Een gestructureerd schuldinstrument is een financieel instrument van bepaalde duur, doorgaans uitgegeven door financiële instellingen, dat een rendement biedt dat gekoppeld is aan een of meer onderliggende activa (bv. een rentevoet of beursindex) via vaste of variabele coupons die tijdens de looptijd of op de vervaldag van het effect worden uitbetaald. Voor een ‘schuldbewijs met recht op terugbetaling van het kapitaal’ verbindt de uitgever zich ertoe 100% van het ingeschreven kapitaal (na aftrek van kosten en vergoedingen die bovenop de nominale waarde worden geheven) terug te betalen op de eindvervaldag (behalve bij faillissement of risico op faillissement van de uitgever). Bij een ‘schuldbewijs met een gedeeltelijk recht op terugbetaling van het kapitaal’ daarentegen verbindt de uitgever zich er niet toe om 100% van het ingeschreven kapitaal terug te betalen op eindvervaldag. Er bestaan ook ‘schuldbewijzen zonder recht op terugbetaling van het kapitaal’.

5. Bij Deutsche Bank stellen we u een unieke benadering voor, gebaseerd op 3 sleuteldoelstellingen: Liquiditeiten, Bescherming en Groei
Meer weten

6. Dit recht geldt enkel:
- Op eindvervaldag, bij het ontbreken van een vervroegde terugbetaling (voor sommige producten is een vervroegde terugbetaling mogelijk).
- Behalve in geval van faillissement of risico op faillissement van de emittent en/of de garant (indien van toepassing).

7. De DB Investment Loan met onroerende bestemming is een kredietovereenkomst onderworpen aan de bepalingen van het Boek VII van het Wetboek Economisch Recht met betrekking tot het hypothecair krediet. Indien het krediet een roerende bestemming heeft of renovatiewerken financiert, is de DB Investment Loan een lening op afbetaling onderworpen aan de bepalingen van het Boek VII van het Wetboek Economisch Recht met betrekking tot het consumentenkrediet. Consumentenkrediet of krediet met onroerende bestemming onderworpen aan de bepalingen met betrekking tot het hypothecair krediet met gehele of gedeeltelijke inpandgeving van de effectenrekening.

Let op, geld lenen kost ook geld.

8. Onder voorbehoud van aanvaarding van uw dossier en naleving van bepaalde specifieke voorwaarden zoals de analyse van de kredietwaardigheid van de aanvrager, de minimale pandwaarde van de effectenportefeuille, de duur van het krediet of het doel van het krediet.

×