Beleggen

Op zoek naar nieuw beheertalent M/V/X

22 april 2021 - leestijd 2 min 30

Geschreven door

Knut Huys

Senior Fund of Funds Manager

Samengevat:

  • Eind 2000 was slechts 14% van de fondsbeheerders een vrouw en dat terwijl bijna de helft (49,6%) van de wereldbevolking vrouw is. 
  • Door zich niet open te stellen voor diversiteit onder de fondsenbeheerders kunnen beleggers misschien zelfs kansen mislopen.
  • In hun constante zoektocht naar nieuw talent stootte het fondsenteam op een interessant fonds.

Eind 2000 was slechts 14% van de fondsbeheerders een vrouw. Twintig jaar later is nog steeds 14% van de fondsbeheerders een vrouw. Die ondervertegenwoordiging betekent dat fondsenhuizen wellicht niet alle talent benutten.

In veel leidinggevende functies blijken de glazen plafonds al enkele decennia te barsten1. Alleen lijkt de tijd bij verschillende fondsenhuizen op dat vlak al 20 jaar stil te staan. In 2000 was 86% van de fondsbeheerders een man2; vandaag is dat nog steeds 86%. En dat terwijl bijna de helft (49,6%) van de wereldbevolking vrouw3 is. 

In tijden waar ESG (Environmental, Social & Governance) hoogtij viert en genderdiversiteit vooropgesteld wordt, lijkt die ondervertegenwoordiging niet meer van deze tijd. Toch is ze jammer genoeg nog steeds realiteit.

Liever stereo dan mono

De lage genderdiversiteit betekent dat fondsenhuizen wellicht niet alle beheertalenten benutten.Vergelijk het met een bedrijf waarvan de raad van bestuur enkel bestaat uit mannelijke vijftigers die hetzelfde carrièrepad doorliepen, dezelfde diploma’s delen, dezelfde meningen en interesses hebben, enzovoort. Dat maakt het nemen van beslissingen wellicht sneller en eenvoudiger, maar het resultaat is daarom niet beter. Hetzelfde geldt voor de talenten die uw beleggingsfondsen4 beheren. Als die allemaalop elkaar lijken, zal het resultaat ook eerder grijs dan kleurrijk zijn. En door zich niet open te stellen voor diversiteit onder fondsbeheerders, kunnen beleggers misschien zelfs kansen mislopen.

M/V/X

Het fondsenteam van Deutsche Bank gaat op zoek naar goed beheerde fondsen, of die nu door een M/V/X beheerd worden, maakt niet uit. Risicogewogen prestaties, oog voor neerwaartse risico’s, een rationeel investeringsproces en een heldere visie staan centraal. 

Bij de selectie van beheertalent voor de DB Best Advice-lijst5 – dit is een shortlist met fondsen waarvan we het meeste potentieel verwachten – is het geslacht van de beheerder dus geen criterium. In hun constante zoektocht naar nieuw talent stootte het fondsenteam op een interessant fonds. Dat fonds werd eerst opgenomen voor cliënten via discretionair beheer (laten beleggen), waarna het fonds nu ook zijn plaats in de DB Best Advice-lijst heeft gekregen. Beleggers kunnen rechtstreeks beleggen in dit fonds of in een gestructureerd product6 waar het rendement afhangt van dit onderliggende fonds. 

Hoe hierop inspelen?

Lees ook

Beleggen

Beleggen

Beleggen

Fondsenteam: een kennismaking

Fondsenteam: een kennismaking

Fondsenteam: een kennismaking

22 december 2020

Leestijd 2 min. 30

22 december 2020

Leestijd 2 min. 30

22 december 2020

Leestijd 2 min. 30

De gids voor uw vermogen

De gids voor uw vermogen

De gids voor uw vermogen

Hoe vermijdt u in 2021 een lockdown voor uw rendement?

Hoe vermijdt u in 2021 een lockdown voor uw rendement?

Hoe vermijdt u in 2021 een lockdown voor uw rendement?

23 december 2020

Leestijd 3 min. 30

23 december 2020

Leestijd 3 min. 30

23 december 2020

Leestijd 3 min. 30

1 Bron: https://hbswk.hbs.edu/item/has-the-glass-ceiling-been-broken-or-at-least-cracked

2 Bron: morningstar.com/insights/2020/03/04/women-on-corp-boards 

3 Bron: https://population.un.org/wpp/DataQuery/ 

4 De term ‘fonds’ is de gebruikelijke benaming voor een Instelling voor Collectieve Beleggingen (ICB), die kan bestaan onder het statuut van een ICBE (UCITS) of een AICB (niet-UCITS), en die diverse rechtsvormen kan aannemen (bevek, GBF enz.). Een ICB kan compartimenten bevatten. De fondsen zijn onderhevig aan risico’s. Ze kunnen zowel stijgen als dalen en mogelijk krijgen beleggers het bedrag van hun belegging niet terug. 

5 Meer info over de DB Best Advice-lijst vindt u op https://www.deutschebank.be/nl/nieuws-en-advies/artikels/artikel-fondsenteam-een-kennismaking 

6 Gestructureerde financiële instrumenten, ook bekend onder de naam Structured Notes, bestaan in de vorm van “gestructureerde schuldeffecten” of “afgeleide instrumenten”. Een gestructureerd financieel instrument is een financieel instrument van bepaalde duur, doorgaans uitgegeven door financiële instellingen, dat een rendement biedt dat gekoppeld is aan één of meer onderliggende activa (bijvoorbeeld een rentevoet of een beursindex) via vaste of variabele coupons betaald tijdens de looptijd of op de vervaldag van het effect. In geval van gestructureerde schuldeffecten verbindt de emittent zich ertoe aan de belegger 100% van het geplaatste kapitaal (exclusief kosten) terug te betalen op de vervaldag (behalve in geval van faillissement of risico op faillissement van de emittent). In geval van een ‘afgeleid instrument’ verbindt de emittent van een Structured Note zich er echter niet toe op de vervaldag aan de belegger 100% van het geplaatst kapitaal (exclusief kosten) terug te betalen.

×