Beleggen

Beleggen

Fondsenteam: een kennismaking

Fondsenteam: een kennismaking

22 december 2020 - leestijd 2 min. 30

Samengevat
Achter elk nieuw fonds1 dat we aanbieden, staat een team van 3 experts. Het team beheert ons aanbod van 1.800 fondsen en kamt voortdurend de markten uit naar nieuwe opportuniteiten.

Om welke fondsen gaat het?

Bij Deutsche Bank kunt u kiezen uit ongeveer 1.800 fondsen in verschillende beleggingscategorieën. Themafondsen, geografische fondsen, gemengde fondsen die flexibel beleggen in obligaties en aandelen, enzovoort.

Wat is jullie fondsenstrategie?

Damien Le Maire: “Deutsche Bank heeft 3 prioriteiten.

  • Kwalitatieve fondsen: we stellen niet alleen fondsen van Deutsche Bank voor, maar alle fondsen waarvan we verwachten dat ze het best zullen presteren. Dus ook die van andere fondsenbeheerders.
  • De kosten blijven beperkt: tot 1,5% instapkosten op alle fondsen binnen het aanbod van de bank2.
  • Kwaliteitsvol advies: bij Deutsche Bank kan elke cliënt terecht voor persoonlijk advies. We bieden ook een overzichtelijke selectie van fondsen aan die volgens ons het meeste potentieel hebben: onze DB Best Advice-lijst.”

Hoe selecteren jullie fondsen?

Dieter Vandewiele: “Als we een nieuw fonds op de radar hebben, is de eerste filter de Morningstar-rating die het fonds krijgt. Morningstar is een onafhankelijke speler die alle beleggingsfondsen volgens dezelfde methodiek doorlicht. Het merendeel van de fondsen die we opnemen tellen vier of het maximum van vijf sterren, tenzij er door het innovatieve karakter van het fonds nog geen sterren voorhanden zijn.”

Knut Huys: “We doen ook zelf een grondige analyse van het fonds. We nodigen het fondsenhuis uit voor een of meerdere gesprekken, lichten het portfolio en de cijfers door en maken een analyse van de beleggingsstrategie en -filosofie. We onderzoeken met name ook de stabiliteit van de prestaties op lange termijn en wegen vooral het neerwaartse risico.”

Blijven zoeken

Damien Le Maire: “Deutsche Bank blijft constant het aanbod op de markt doorlichten en past haar portfolio geregeld aan. Het beste voorbeeld van die aanpak vindt u in ons aanbod gemengde flexibele fondsen. Die fondsen zijn in trek bij beleggers en we breiden het aanbod geregeld uit. We zijn ook constant de markt aan het analyseren op zoek naar nieuwe interessante fondsenhuizen. De jongste toevoeging was Rothschild & Co Asset Management Europe, een fondsenhuis dat allicht een belletje doet rinkelen… als u vertrouwd bent met de geschiedenis van de Europese financiële wereld. Concreet is Deutsche Bank een van de weinige banken met agentschappen in België die een partnership heeft gesloten om de fondsen van Rothschild & Co Asset Management Europe te verdelen. Eerder openden we al als eersten in België de deuren voor fondsenhuizen zoals Carmignac Gestion, Ethenea Independent Investors S.A. en Flossbach von Storch Invest S.A.”

Wat is een goede manier om in fondsen in te stappen?

Knut Huys: “Er bestaan altijd oplossingen, ongeacht de marktsituatie en ongeacht uw ervaring als belegger. Als u als fondsenbelegger start en als uw beleggersprofiel het toelaat, dan kiest u als basis voor uw portefeuille het best flexibele, gemengde fondsen. In dit type fondsen kunnen de beheerders zelf dynamisch de verhouding bepalen tussen het gewicht aan aandelen, obligaties en cash die ze aanhouden.”

“De keuze aan activa laat u dus over aan de expertise van de beheerders die er elke dag mee bezig zijn. Het voordeel is dat u zelf niet hoeft te kiezen of u nu beter belegt in obligaties, aandelen of een hogere cashpositie aanhoudt. Bovendien hebben veel beleggers de neiging te kopen als de markt piekt en naar de exit te rennen als de beurs daalt. Professionele fondsenbeheerders kijken over de emoties op de markten heen.”

“Een andere manier om in fondsen in te stappen is via periodiek beleggen. Vanaf 100 euro per maand kunt u in onze aanbevolen fondsen beleggen. Eventuele schommelingen op de markten kunnen op die manier mogelijk worden uitgevlakt.”

Waarin verschilt jullie aanpak van die van andere banken?

Damien Le Maire: “Grootbanken geven klanten wel advies over fondsen, maar bieden vaak uitsluitend hun eigen fondsen aan. Die aanpak vertaalt zich in een fondsenaanbod waarvan de kwaliteit niet altijd uniform is. Geen enkel fondsenhuis kan immers in alle activaklassen de beste zijn. Online banken bieden dan weer veel keuze aan, maar geven geen advies. Deutsche Bank combineert beide sterktes tot een geheel: advies én een ruime keuze fondsen voor álle cliënten. Op die manier bekleden we een unieke positie op de Belgische markt.”

Ook voor trackers

Dieter Vandewiele: “ETF’s zijn fondsen maar worden op een passieve manier beheerd. Bij Deutsche Bank kunt u al lang ETF’s verhandelen. Exchange Traded Funds maken deel uit van de familie trackers. Sinds september 2018 geven we ook actief advies over een selectie3 ervan. Daarmee waren we de eerste bank die dat in België doet. We zijn er namelijk van overtuigd dat fondsen (actief beheerd) én trackers (passief beheerd) samen in één portefeuille kunnen passen. In sommige beleggingscategorieën is het namelijk moeilijk om een index op een consistente manier te verslaan.”

Interesseert dit thema u?


Bel onze specialisten van Talk & Invest via 078 153 154.

Maak een afspraak met uw Financial Center via 078 156 160.

Lees ook

Beleggen

Beleggen

Het ABC van uw fonds

Het ABC van uw fonds

05 april 2017

05 april 2017

Beleggen

Beleggen

De beste fondsen van 2016

De beste fondsen van 2016

22 februari 2017

22 februari 2017

1 De term 'fonds' is de gebruikelijke benaming voor een Instelling voor Collectieve Beleggingen (ICB), die kan bestaan onder het statuut van een ICBE (UCITS) of een AICB (niet-UCITS), en die diverse rechtsvormen kan aannemen (bevek, GBF enz.). Een ICB kan compartimenten bevatten. De fondsen zijn onderhevig aan risico’s. Ze kunnen zowel stijgen als dalen en mogelijk krijgen beleggers het bedrag van hun belegging niet terug.

2 Vanaf 1 januari 2021. Uitzonderingen zijn van toepassing, zie tarievenbrochures beschikbaar op deutschebank.be/tarieven alsook de prospectus van het fonds. N.B.: tot en met 31 december 2020 worden nog max 1% instapkosten toegepast.

3 ETF’s van de DB Best Advice lijst.