Management Server
Téléphone

Deutsche Bank

Samengevat

Achter elk nieuw fonds dat we aanbieden, staat een team van 4 experts. Het team beheert ons aanbod van 1.800 fondsen en kamt voortdurend de markten uit naar nieuwe opportuniteiten.

Om welke fondsen gaat het?

Bij Deutsche Bank kunt u kiezen uit ongeveer 1.800 fondsen in verschillende beleggingscategorieën. Themafondsen, geografische fondsen, gemengde fondsen die flexibel beleggen in obligaties en aandelen, enzovoort.

Wat is jullie fondsenstrategie?

Youssef Uriagli: “Deutsche Bank heeft 3 prioriteiten.

  • Kwalitatieve fondsen: we stellen niet alleen de beste fondsen van Deutsche Bank voor, maar alle fondsen waarvan we verwachten dat ze het best zullen presteren. Dus ook die van andere fondsenbeheerders.
  • Lage kosten: we rekenen geen instapkosten aan op het merendeel van ons fondsenaanbod.
  • Kwaliteitsvol advies: bij Deutsche Bank kan elke cliënt terecht voor persoonlijk advies. We bieden ook een overzichtelijke selectie van fondsen aan die volgens ons het meeste potentieel hebben: onze DB Best Advice-lijst.”

Hoe selecteren jullie fondsen?

Dieter Vandewiele: “Als we een nieuw fonds op de radar hebben, is de eerste filter de Morningstar-rating die het fonds krijgt. Morningstar is een onafhankelijke speler die alle beleggingsfondsen volgens dezelfde methodiek doorlicht. Het merendeel van de fondsen die we opnemen tellen vier of het maximum van vijf sterren, tenzij er door het innovatieve karakter van het fonds nog geen sterren voorhanden zijn.”

Knut Huys: “We doen ook zelf een grondige analyse van het fonds. We nodigen het fondsenhuis uit voor een of meerdere gesprekken, lichten het portfolio en de cijfers door en maken een analyse van de beleggingsstrategie en -filosofie. We onderzoeken met name ook de stabiliteit van de prestaties op lange termijn en wegen vooral het neerwaartse risico.”

Blijven zoeken

Youssef Uriagli: “Deutsche Bank blijft constant het aanbod op de markt doorlichten en past haar portfolio geregeld aan. Het beste voorbeeld van die aanpak vindt u in ons aanbod gemengde flexibele fondsen. Die fondsen zijn in trek bij beleggers en we breiden het aanbod geregeld uit. De jongste toevoeging was Flossbach von Storch Invest S.A., een Duits fondsenhuis dat we als eerste op de Belgische markt introduceerden. We hebben er destijds heel veel energie aan besteed om hen te overtuigen van de Belgische markt. Uiteindelijk is België een kleine markt en verloopt het beheer in twee talen. Vandaag is die samenwerking een succesverhaal: België is nu zelfs de tweede grootste markt voor Flossbach von Storch Invest S.A. Eerder openden we al als eersten in België de deuren voor fondsenhuizen zoals Carmignac Gestion en Ethenea Independent Investors S.A.”

Wat is een goede manier om in fondsen in te stappen?

Damien Le Maire: “Er bestaan altijd oplossingen, ongeacht de marktsituatie en ongeacht uw ervaring als belegger. Als u als fondsenbelegger start en als uw beleggersprofiel het toelaat, dan kiest u als basis voor uw portefeuille het best flexibele, gemengde fondsen. In dit type fondsen kunnen de beheerders zelf dynamisch de verhouding bepalen tussen het gewicht aan aandelen, obligaties en cash die ze aanhouden.”

“De keuze aan activa laat u dus over aan de expertise van de beheerders die er elke dag mee bezig zijn. Het voordeel is dat u zelf niet hoeft te kiezen of u nu beter belegt in obligaties, aandelen of een hogere cashpositie aanhoudt. Bovendien hebben veel beleggers de neiging te kopen als de markt piekt en naar de exit te rennen als de beurs daalt. Professionele fondsenbeheerders kijken over de emoties op de markten heen.”

“Een andere manier om in fondsen in te stappen is via periodiek beleggen. Vanaf 100 euro per maand kunt u in onze aanbevolen fondsen beleggen. Eventuele schommelingen op de markten kunnen op die manier mogelijk worden uitgevlakt.”

Waarin verschilt jullie aanpak van die van andere banken?

Youssef Uriagli: “Grootbanken geven klanten wel advies over fondsen, maar bieden vaak uitsluitend hun eigen fondsen aan. Die aanpak vertaalt zich in een fondsenaanbod waarvan de kwaliteit niet altijd uniform is. Geen enkel fondsenhuis kan immers in alle activaklassen de beste zijn. Online banken bieden dan weer veel keuze aan, maar geven geen advies. Deutsche Bank combineert beide sterktes tot een geheel: advies én een ruime keuze fondsen voor álle cliënten. Op die manier bekleden we een unieke positie op de Belgische markt.”

Ook voor trackers

Knut Huys: “Trackers zijn gelijkaardige producten als fondsen, maar worden op een passieve manier beheerd. Bij Deutsche Bank kunt u al lang ETF’s verhandelen. Exchange Traded Funds maken deel uit van de familie trackers. Sinds september geven we er ook actief advies over. Daarmee zijn we de eerste bank die dat in België doet. We zijn er namelijk van overtuigd dat fondsen én trackers samen in één portefeuille kunnen passen. In sommige beleggingscategorieën is het namelijk moeilijk om een index op een consistente manier te verslaan.”

Interesseert dit thema u?

Bel onze specialisten van Talk & Invest via 078 153 154.
Maak een afspraak met uw Financial Center via 078 156 160.