Management Server
Téléphone

Deutsche Bank

Gunstige omgeving voor aandelen

Gunstige omgeving voor aandelen

Groei in het vizier

De wereldeconomie zit in een groeiversnelling en dat biedt kansen.

 • Een eerste cruciale factor is de economische groei in de Verenigde Staten. De verkiezing van Donald Trump gaf de aandelenmarkten een nieuw elan. Dat wordt ook ondersteund door economische groei. Indicatoren wijzen bovendien op een aanhoudende opleving.
 • Een tweede cruciale factor is de stabilisatie van China.
 • Uiteraard mag u als belegger niet blind zijn voor risico’s. Mogelijk kunnen bedrijven de hoge verwachtingen niet realiseren of neemt de politieke onzekerheid toe. Dan kan de ontgoocheling ook in een correctie op de aandelenmarkten uitmonden.

Aandelen: brede voorkeur

 • We blijven positief over Amerikaanse aandelen als activaklasse. Ze zijn relatief duur gewaardeerd, maar dat is verantwoord gezien de verwachte stijging van de Amerikaanse bedrijfswinsten met 13% dit jaar.
 • Europa profiteert mee van de wereldwijde groei. We verwachten dit jaar een stijging van de bedrijfswinsten met 10%. Onder meer dankzij de zwakke euro, die goed is voor de exportbedrijven. Europese aandelen zijn ook goedkoper dan hun Amerikaanse tegenhangers. Het risico dat politieke factoren roet in het eten gooien, lijkt wel groter in Europa (Franse verkiezingen) dan in de VS.
 • Japanse aandelen zijn opnieuw aantrekkelijk. Ze zijn goedkoper dan de Europese en Amerikaanse aandelen en de Japanse bedrijfswinsten zitten in de lift. We verwachten ook dat de Japanse yen zal verzwakken tegenover de Amerikaanse dollar door het monetaire beleid van de centrale banken.
 • Voor de groeilanden zijn we veel positiever dan een tijd geleden. President Trump heeft zijn dreigende taal duidelijk afgezwakt. De groeilanden profiteren het meest van het positieve wereldwijde groeimomentum. De belangrijkste drijfveer is de stevige groei in China - met een verwachte groei van 6,5% dit jaar.

Obligaties: creativiteit gevraagd

Hoe gaat u het best om met een omgeving die niet ideaal is voor obligaties?

 • De stijgende rente zal zich in dalende obligatiekoersen vertalen. Dat peuzelt een deel van het totale rendement op. Tenzij u de obligaties bijhoudt tot de vervaldag, wanneer het kapitaal volledig wordt terugbetaald.
 • We blijven de voorkeur geven aan bedrijfsobligaties van hoogwaardige kwaliteit (Investment Grade obligaties1) in Amerikaanse dollar. Ze bieden een hoger couponrendement. We blijven ook positief over de dollar. We verwachten dat die dit jaar de pariteit met de euro zal bereiken naarmate de Federal Reserve de kortetermijnrente optrekt. We raden wel aan om de looptijd van dollarobligaties relatief kort te houden.
 • Ook obligaties uit de groeilanden kunnen aantrekkelijk zijn omwille van het hogere rendement, al zijn ze natuurlijk risicovoller. Geef de voorkeur aan obligaties in Amerikaanse dollar in plaats van in lokale munten. We verwachten dat de dollar niet alleen tegenover de euro, maar ook tegenover de munten van de groeilanden terrein zal winnen dit jaar.
 • Voor obligaties in euro, laten we obligaties met vaste coupon het best links liggen. Het rendement is te laag en zal nog geruime tijd laag blijven. Een gestructureerd schuldinstrument met kapitaalbescherming, waarvan de coupon gelinkt is aan de evolutie van de langetermijnrente kan hier een oplossing bieden. Wanneer de rente stijgt, zal de coupon mee omhoog gaan. Een alternatief is een gestructureerd schuldinstrument met kapitaalbescherming waarvan de coupon gelinkt is aan de prestatie van een beleggingsfonds.

Flexibele gemengde fondsen

Het blijft een goed idee om een beleggingsportefeuille op te bouwen rond een stevige kern van flexibele gemengde beleggingsfondsen. Deze fondsen kunnen beleggen in verschillende activaklassen (aandelen, obligaties, beursgenoteerd vastgoed, …) en beslissen zelf hoeveel ze in elke klasse beleggen. Deze fondsen2 surfen vandaag via hun blootstelling aan aandelen mee op het positieve momentum. Tegelijkertijd hebben hun beheerders de expertise in huis om het moment te herkennen waarop het nodig is om die blootstelling af te bouwen.Onze DB Best Advice selectie3 ligt geheel in lijn met de recentste beleggingstrendsLees ook

1 Investment Grade obligaties zijn obligaties met een rating gelijk aan of hoger dan BBB- bij Standard & Poor’s of een gelijkaardige rating bij Moody’s of Fitch.
2 De term ‘fonds’ is de gemeenschappelijke benaming voor een Instelling voor Collectieve Belegging (ICB), die kan bestaan onder het statuut van een ICBE (UCITS) of een AICB (niet-UCITS), en die diverse juridische vormen kan aannemen (BEVEK, GBF, enz.). Een ICB kan compartimenten bevatten. De fondsen zijn onderhevig aan risico’s. Ze kunnen zowel in waarde stijgen als dalen en mogelijk kunnen beleggers het bedrag van hun belegging niet recupereren.
3 Een nauwgezette selectie van een twintigtal fondsen gebaseerd op een strenge analyse, onder andere op basis van de rating van Morningstar. Morningstar, Inc. is een onafhankelijke leverancier van beleggingsanalyses. De Morningstar rating is een kwantitatieve evaluatie van de prestaties van een fonds in het verleden. Deze wordt maandelijks bijgewerkt. Het criterium bij de toekenning van sterren is gebaseerd op de risico-aangepaste prestatie. De geanalyseerde fondsen krijgen 1 tot 5 sterren, waarbij 5 sterren de hoogste rating is. Meer info op www. morningstar.be/be/news/34914/de-morningstar-rating.aspx. Meer informatie over de ratings is ook beschikbaar bij Deutsche Bank AG Bijkantoor Brussel.