Management Server
Téléphone

Deutsche Bank

De beste fondsen van 2016

Trends reikt in samenwerking met Morningstar de Morningstar Awards uit aan de meest verdienstelijke fondsbeheerders en fondsenhuizen op de Belgische markt.


Trends reikt in samenwerking met Morningstar de Morningstar Awards uit aan de meest verdienstelijke fondsbeheerders en fondsenhuizen op de Belgische markt. - Trends

Lees het artikel 'De beste fondsen van 2016' dat verscheen in Trends van 16/02/2017.

Download het artikel

DB Best Advice: onze ‘best of’

DB Best Advice is een nauwgezette selectie van een twintigtal fondsen1 waarvan de selectieprocedure gebaseerd is op een strenge analyse, onder andere op basis van de rating van Morningstar2.

Ontdek onze selectie

Lees ook

1 De term 'fonds' is de gemeenschappelijke benaming voor een Instelling voor Collectieve Belegging (ICB), die kan bestaan onder het statuut van een ICBE (UCITS) of een AICB (niet-UCITS), en die diverse juridische vormen kan aannemen (BEVEK, GBF, enz.). Een ICB kan compartimenten bevatten.

2 Morningstar, Inc. is een onafhankelijke leverancier van beleggingsanalyses. De Morningstar rating is een kwantitatieve evaluatie van de prestaties van een fonds in het verleden. Deze wordt maandelijks bijgewerkt. Het criterium bij de toekenning van sterren is gebaseerd op de risico-aangepaste prestatie. De geanalyseerde fondsen krijgen 1 tot 5 sterren, waarbij 5 sterren de hoogste rating is. Meer info op http://www.morningstar.be/be/news/34914/de-morningstar-rating.aspx. Meer informatie over de ratings is ook beschikbaar bij Deutsche Bank AG Bijkantoor Brussel.