Onze gemeenschappelijke hoop voor dit nieuwe jaar 2021 is dat we de coronaviruspandemie achter ons kunnen laten: vaccins lijken in dit opzicht nu een realistisch vooruitzicht te bieden. Maar het debat over het politieke antwoord op de gezondheidscrisis en de sociale en economische gevolgen ervan zal waarschijnlijk nog enkele jaren duren.

We willen de beleggers dan ook een duidelijk perspectief bieden. Onderaan dit artikel vindt u de gedetailleerde versie van onze publicatie 'Outlook 2021'. Aan de hand van grafieken bespreken we daarin de macro-economische vooruitzichten en onze visie op de financiële markten, maar ook de activaklassen en beleggingsthema's.

Impact #1

Ons dagelijks leven: geen terugkeer naar de status quo ante

We mogen ervan uitgaan dat de discussies over ongelijkheid, de toegenomen rol van de overheid en de infrastructuur (residentieel, commercieel en sociaal) in de schijnwerpers blijven staan.

Meer weten

Impact #2

Heruitvinding van de business: meer veranderingen op stapel

Overheidssteun beperkt het vermogen van de economie om zichzelf heruit te vinden. Maar technologie en ESG blijven de aandrijvers van verandering en innovatie.

Meer weten

Impact #3

De politieke economie vanuit verschillende perspectieven

Vier perspectieven - divergentie, digitalisering, demografie en schuldenlast - zullen volgens ons veel aspecten van de post-COVID-wereld kenmerken.

Meer weten

Impact #4

De nieuwe wereldorde: winnaars en achterblijvers

Terwijl Azië vooruitgaat, worden de verschillen tussen de ontwikkelde landen groter en evolueert men van internationaal naar meer regionaal. We zouden ook een verandering kunnen zien in de valutadynamiek.

Meer weten

Impact #5

Belangrijkste beleggingsthema’s: Inzoomen op ESG

De reactie op de tektonische bewegingen in de wereldeconomie is gericht op ESG-beleggingen (Environment, Social, Governance), aangevuld met andere thema's die onze voorkeur genieten.

Meer weten

Samengevat: 7 trends voor 2021

  • 1. We zullen niet echt een terugkeer zien naar 'ons leven voor het coronavirus': de zogenaamde 'tektonische platen' zijn echt verschoven, waardoor structurele bewegingen op lange termijn ontstaan.
  • 2. De pandemie heeft gevolgen die moeilijk terug te draaien zullen zijn voor zowel individuen, bedrijven als overheden.
  • 3. De pandemie heeft ook enkele reeds bestaande langetermijntrends versneld.
  • 4. Divergentie (van inkomen), digitalisering, demografie en schuld zijn zaken die in 2021 erg belangrijk zullen blijven.
  • 5. Veranderingen op lange termijn zullen een strategische, in plaats van een zuiver tactische, beleggingsaanpak vereisen.
  • 6. De beste aanpak is het implementeren van een strategische assetallocatie die in staat is om de veranderende relaties tussen de activacategorieën te integreren.
  • 7. Beleggen in onze centrale thema's (technologie, demografie, duurzaamheid of ESG) zou ook moeten renderen

Wij wensen u veel leesplezier en een succesvol nieuw beleggingsjaar.

In 2021 zal de expertise van onze adviseurs meer dan ooit het verschil maken. Is uw portefeuille klaar voor de toekomst ?

Bel onze experts van Talk & Invest op 078 153 154.

Maak een afspraak in uw Financial Center via 078 156 160.

Lees ook