Wat zijn de vooruitzichten voor de Noorse kroon?

Beleggen - 14 oktober 2021

Wat zijn de vooruitzichten voor de Noorse kroon?

Geschreven door David Ghezal - Investment Strategist

Samengevat:

  • Noorwegen lijkt in een goede positie om de gezondheidscrisis op economisch vlak om te buigen.
  • De huidige normalisering van de economische activiteit heeft de Norges Bank ertoe aangezet het voortouw te nemen en te starten met wat een geleidelijke renteverhogingscyclus in het vroege najaar lijkt.
  • Dit is een gelegenheid om te kijken naar de vooruitzichten voor de Noorse kroon (NOK). 

Na een veel minder brute recessie (-2,5%) dan in de meeste andere Europese landen in 2020, hebben de economische data de afgelopen maanden over het algemeen positief verrast en bevestigd dat het economisch herstel in Noorwegen op de goede weg is. Het goede beheer van de gezondheidscrisis en de drastische maatregelen van de regering (nulrentebeleid, mobilisering van de aanzienlijke middelen van het staatsinvesteringsfonds) om de economie te ondersteunen, hebben hun vruchten afgeworpen.

Positieve vooruitzichten

De activiteit ligt nu boven het niveau van vóór de pandemie en de vooruitzichten zijn positief. Verwacht wordt dat de groei vooral zal worden ondersteund door een krachtige gezinsconsumptie en hogere investeringen door bedrijven en in de immobiliënsector. De stijgende energieprijzen zijn ook een zeer gunstige ontwikkeling voor de belangrijke koolwaterstofsector, wat resulteert in een aanzienlijke verbetering van de handelspositie van Noorwegen. De groeiprognoses zijn naar boven bijgesteld en de monetaire autoriteiten gaan uit van een bbp-groei van 3,9% in 2021 en 4,5% in 20221.

Eerste renteverhoging voor de Norges Bank

Nu het herstel sterker is dan voorzien, de werkloosheid daalt en de inflatie naar verwachting op middellange termijn terugkeert naar het streefcijfer van 2%, achtte de Norges Bank het niet langer gerechtvaardigd haar ultra-accommoderende monetaire beleid ongewijzigd voort te zetten. Daarom heeft zij op de vergadering van september haar belangrijkste rentevoet verhoogd van 0% naar 0,25%, waarmee zij de eerste centrale bank van de G10 is die de prijs van geld heeft verhoogd sinds het begin van de pandemie.

De Norges Bank heeft ook laten doorschemeren dat zij van plan is om in de toekomst een geleidelijke monetaire verkrappingscyclus op te zetten. Tenzij de economische vooruitzichten ingrijpend veranderen, is een verdere verhoging van de beleidsrente met 0,25% in december zeer waarschijnlijk, gevolgd door nog een aantal vergelijkbare verhogingen volgend jaar. De beleidsrente zou dus tegen eind 2022 tot 1,25% kunnen worden opgetrokken.

Interessante diversificatie

De sterke macro-economische fundamenten van Noorwegen en het aantrekkelijke renteverschil ten opzichte van de euro ondersteunen de Noorse kroon (NOK). In de waardering van de Scandinavische munt zijn deze positieve elementen echter reeds gedeeltelijk verwerkt en gezien de sterke correlatie van de munt met het risicosentiment op de financiële markten, kunnen perioden van grotere volatiliteit a priori niet worden uitgesloten.

Ondanks het geringe stijgingspotentieel bij de huidige koers, kan een beperkte belegging in NOK de portefeuille verder diversifiëren. Uiteraard kan de koers van de NOK behoorlijk schommelen, zoals voor de meeste valuta geldt.

Bronnen: Deutsche Bank, Bloomberg, Norges Bank.

Wilt u in Noorse kroon beleggen?

Ontvang het belangrijkste financiële nieuws per e-mail

Nog geen cliënt? Blijf toch op de hoogte over onze beleggingsopportuniteiten en nieuwigheden binnen onze beleggingsdiensten.
U kunt op elk moment uitschrijven.

Deel dit artikel


1 Het bbp van het vasteland is zonder de offshore olie- en gasproductie, die van nature volatieler is.  

×