Op zoek naar een moderne inkomstenportefeuille?

Beleggen

Op zoek naar een moderne inkomstenportefeuille?

13 oktober 2021 - Leestijd 1 min. 30

Geschreven door

Knut Huys
Senior Fund of Funds Manager

Samengevat:
  • De inkomsten uit rentedragende activa zoals obligaties zijn al geruime tijd laag en verwacht wordt dat dit nog enige tijd zo zal blijven.
  • Beleggers moeten meer risico’s nemen om een potentieel regelmatig inkomen uit hun beleggingen te krijgen.
  • Er bestaan oplossingen die tegelijk een potentieel regelmatig inkomen nastreven én over een mechanisme beschikken om neerwaartse risico’s trachten te beperken.

Ondanks de economische heropleving wordt verwacht dat de rente nog lange tijd laag zal blijven. De inflatie trekt weliswaar aan, maar niemand verwacht een snelle terugkeer naar de hoge rentevoeten van weleer. De grote centrale banken blijven herhalen dat ze de beleidsrente nog lang laag zullen houden, zolang de inflatie maar niet ontspoort. De herfinancieringsrente ofwel het belangrijkste rentetarief van de Europese Centrale Bank bedraagt al sinds 16 maart 2016 welgeteld 0%. In de VS is dat momenteel 0 tot 0,25%. Al in 2008, in de nasleep van de financiële crisis, verlaagden de grote centrale banken hun beleidsrente en/of kochten ze massaal obligaties om de economie aan te zwengelen.

Die ‘tijdelijke’ maatregelen zijn er vandaag nog steeds: in de eurozone, het VK, de VS, Japan, Australië, Canada ... Die financiële repressie draagt weliswaar bij aan de stabiliteit van de wereldeconomie. Het aflossen van schulden werd draaglijker, hypothecaire leningen werden interessanter en lenen voor bedrijfsinvesteringen werd aantrekkelijker. Maar voor defensievere beleggers die gewoon waren om vlotjes inkomsten te halen uit hun veilig geachte beleggingen – coupons uit kwaliteitsobligaties of kasbons – zijn het al jaren minder prettige tijden door die lage rente. In de geïndustrialiseerde wereld daalt de rente op staatsobligaties na correctie voor inflatie al tien jaar of langer en is ze zelfs al geruime tijd negatief in Duitsland.

In de tang genomen?

Het gebrek aan mogelijkheden om een positief reëel rendement te halen op obligaties dwingt beleggers ertoe om meer risico’s te nemen. Voor aandelen trekt dit de waarderingen op tot nieuwe hoogten, wat dan weer problematisch kan zijn voor beleggers die liever niet al te veel risico wensen te nemen. Om een behoorlijk rendement te behalen kan het nochtans nodig zijn om de blootstelling aan aandelen te verhogen en/of voor meer risicovolle beleggingen in obligaties te kiezen. Er is immers geen alternatief.

Dit kan natuurlijk voor elke belegger een oncomfortabele rit worden, aangezien situaties op de marken onverwacht en snel kunnen veranderen. Betekent dit dat u als (obligatie)belegger een sprong in het ongewisse moet maken? Niet helemaal. Er bestaan immers Strategische Inkomsten Allocatie-oplossingen die inzetten op hoogrentende obligaties en dividendaandelen (want er zijn zo goed als geen alternatieven) én tegelijk over mechanismen beschikken die ernaar streven om sterke dalingen af te remmen. Op die manier heeft u een stevig en gediversifieerd fundament voor uw portefeuille, dat u eventueel kan aanvullen met thematische of andere beleggingen.

Hoe hierop inspelen?

Bel onze experts van Talk & Invest op 078 153 154.

Maak een afspraak in uw Financial Center via 078 156 160 of online.

×