Verhoging van de rente op gereglementeerde spaarrekeningen

Sparen & Pensioen - 29 december 2022

Verhoging van de rente op gereglementeerde spaarrekeningen

Nieuwe rentevoeten

Naar aanleiding van de recente stijging van de rentevoeten bij de Europese Centrale Bank, werden ook de rentevoeten van onderstaande gereglementeerde spaarrekeningen bij Deutsche Bank België* sinds 09/01/2023 verhoogd.

Bestaande spaarrekeningen

Basisrente

Getrouwheidspremie**

DB Intensiv Plus (niet meer gecommercialiseerd) 
0,35 %
0,15 %
DB E-Fidelity Account
0,15 %
0,35 %
DB E-Saving Account (niet meer gecommercialiseerd) 
0,15 %
0,35 %

Deutsche Bank biedt ook de DB Silver Account aan, een volledig nieuwe gereglementeerde spaarrekening met een rentevoet die wordt aangepast naargelang het ingelegde bedrag.

Nieuwe spaarrekening
DB Silver Account

Basisrente

Getrouwheidspremie**

Bedrag onder de € 50.000
0,01 %
0,60 %
Bedrag tussen € 50.000 (inclusief) en € 250.000 (exclusief)
0,20 %
0,60 %
Bedrag van € 250.000 of meer
0,40 %
0,60 %

De basisrente wordt pro rata op het gehele bedrag toegepast. Zo zal een rekening met een saldo van 25.000 EUR gedurende 9 maanden en vervolgens een saldo van 550.000 EUR gedurende 3 maanden profiteren van een basisrente van 0,01% op jaarbasis op 25.000 EUR gedurende 9 maanden en vervolgens van een basisrente van 0,40% op jaarbasis op 550.000 EUR gedurende 3 maanden. De getrouwheidspremie blijft ongewijzigd op 0,60% op jaarbasis.

Voorbeelden betreffende de DB Silver Account :

  • Als het ingelegde bedrag lager is dan 50.000 euro, bedraagt de vergoeding op jaarbasis 0,01% voor de basisrente en 0,60% voor de getrouwheidspremie.
  • Als het depositobedrag tussen 50.000 en 250.000 euro ligt, bedraagt de vergoeding op jaarbasis 0,20% voor de basisrente en 0,60% voor de getrouwheidspremie.
  • Als het ingelegde bedrag hoger is dan 250.000 euro, bedraagt de vergoeding op jaarbasis 0,40% voor de basisrente en 0,60% voor de getrouwheidspremie over het gehele ingelegde bedrag.

Productkenmerken

Looptijd

Onbeperkt.

Kosten

Openings- en afsluitkosten: geen

Beheerkosten: geen

Verzendingskosten:

  • Elektronische rekeninguittreksels: gratis.
  • Andere:
  • - 1,50 EUR per rekeninguittreksel voor verzendingen in België.
    - 2,00 EUR per rekeninguittreksel voor verzendingen buiten België maar binnen Europa.
    - 3,00 EUR per rekeninguittreksel voor verzendingen buiten Europa.

Risico's

In geval van faillissement of risico van faillissement van de bank loopt de spaarder het risico zijn spaargeld te verliezen of kan hij worden onderworpen aan een vermindering/omzetting in aandelen (bail-in) van het bedrag van de vordering die hij heeft op de bank bovenop het bedrag van 100.000 euro dat gedekt is door het wettelijke Duitse garantiestelsel voor deposito's. Meer informatie over het Duitse depositogarantiestelsel vindt u op Entschädigungseinrichtung deutscher Banken GmbH. U kunt het Informatieblad Deposant gratis aanvragen in uw Advisory Center of het raadplegen op onze website.

Inflatierisico: door voortdurende prijsstijgingen (inflatie) kan het gedeponeerde geld minder waard worden.

Fiscaliteit

Per belastingplichtige is jaarlijks een eerste schijf van 980 euro aan rente vrijgesteld van de roerende voorheffing van 15%.

De fiscale behandeling hangt af van de individuele situatie van de cliënt en kan in de toekomst wijzigen. Wanneer naar een belastingstelsel wordt verwezen, moet dat worden opgevat als het geldende belastingstelsel voor een gemiddelde retailcliënt met de hoedanigheid van natuurlijke persoon - Belgische inwoner.

Toepasselijk recht

Deze spaarrekeningen zijn gereglementeerde spaarrekeningen die onder het Belgische recht vallen en gecommercialiseerd worden door het Belgische Bijkantoor van de Duitse bank Deutsche Bank AG.

Klachten

Voor eventuele klachten kunt u terecht bij onze afdeling Client Solutions, tel.: +32 2 551 99 34; e-mail: clienten.dienst@db.com; en bij OMBUDSFIN; e-mail: ombudsman@ombudsfin.be; www.ombudsfin.be.

Voorwaarden

De bank behoudt zich het recht om de voorwaarden van toepassing, inclusief de rentevoeten, op elk moment te wijzigen. De cliënt zal hierover geïnformeerd worden via een bericht in Online Banking, per e-mail of per brief.

Gelieve de Essentiële spaardersinformatie te lezen vooraleer u uw spaarrekening opent (document gratis beschikbaar in onze Advisory Centers): DB Intensiv Plus, DB E-Fidelity Account, DB E-Saving Account, DB Silver Account.

Deze spaarrekeningen kunnen afzonderlijk worden geopend.

U vindt alle details over de tarieven in onze Tarievenbrochure.

U bent nog geen cliënt(e) en wilt van deze gunstige voorwaarden profiteren?

Deel dit artikel


Dit zou u ook kunnen interesseren

19 december 2022

Inflatie en stijgende rente: een interessant momentum voor vastrentende beleggingen?

20 december 2022

Wat met de inflatie in 2023?

23 november 2022

Een positief verhaal over het einde van de negatieve rente

* Deutsche Bank AG Bijkantoor Brussel
** De getrouwheidspremie wordt enkel verworven op bedragen die minstens 12 maanden ononderbroken op de spaarrekening zijn gebleven.

×