Een positief verhaal over het einde van de negatieve rente

Markten en beleggingen - 23 november 2022

Een positief verhaal over het einde van de negatieve rente

Samengevat:
  • Na jarenlange droogte lijken obligaties opnieuw enkele opportuniteiten te bieden. Die kunnen zelfs mogelijk een positief reëel brutorendement op langere termijn bieden binnen een buy-and-holdstrategie, tenminste als de inflatie een pak afkoelt.
  • Een mogelijk alternatief voor staatsbons of bedrijfsobligaties zijn gestructureerde producten met (gedeeltelijke) kapitaalbescherming op vervaldag .
  • Voor gestructureerde producten geldt er weer vaker volledige kapitaalbescherming1, lijken de rendementsvooruitzichten rooskleuriger te zijn en zijn de verwachte looptijden korter.

Tussen de financiële crisis van 2008 en de zomer van 2022 verhoogde de Europese Centrale Bank (ECB) de beleidsrente twee keer. En verlaagde ze hem zeven keer. De weg omhoog belooft nog lang en onvoorspelbaar te zijn, maar we zijn ondertussen tenminste al verlost van de negatieve rente. Tot voor kort betaalden banken namelijk een strafrente voor het overtollige geld dat ze (verplicht) bij de ECB moesten plaatsen. Vandaag ontvangen ze hiervoor opnieuw rente.

Die beleidsrente bepaalt de tarieven voor commerciële banken om geld bij de ECB te lenen of aan te houden en is een heel belangrijk monetair instrument. De effecten van rentewijzigingen sijpelen door naar de financiële markten en beïnvloeden de potentiële rendementen van obligaties met korte, maar ook met langere looptijden.

De kentering in het segment van fixed income2  doet veel beleggers die op zoek zijn naar defensieve beleggingsoplossingen dan ook terecht de vraag stellen: is het moment weer aangebroken om vastrentende beleggingen te kopen?

Obligaties? Ja, maar …

Voor het eerst sinds lange tijd zijn er opnieuw kwalitatieve (investment grade) staatsobligaties te vinden die een positief rendement geven. Een actueel brutorendement van 1 tot 1,5 procent op Duitse Bunds met een looptijd van 10 jaar is echter nog geen reden tot jubelen, zelfs niet bij de meest optimistische inflatieverwachtingen. Ook hier beukt het verlies aan koopkracht nog stevig in. Wie dergelijke effecten koopt, zal op de eindvervaldag hoogstwaarschijnlijk een verlies in reële waarde lijden.

De situatie ziet er beter uit voor bedrijfsobligaties in euro, waar een actueel brutorendement van pakweg 2 tot 3 procent kan worden behaald met obligaties van goede kwaliteit (investment grade), afhankelijk van de looptijd. Speculatieve obligaties kunnen aanzienlijk meer opleveren (gemiddeld 6,5% bruto), maar zijn voor een defensieve belegger te risicovol en volatiel om in de portefeuille op te nemen.

Kortom, na de jarenlange droogte lijken obligaties opnieuw enkele opportuniteiten te bieden. Die kunnen zelfs mogelijk een positief reëel brutorendement op langere termijn bieden binnen een buy-and-holdstrategie, tenminste als de inflatie een pak afkoelt.

Al eens aan gestructureerde producten3 gedacht?

Een mogelijk alternatief voor staatsbons of bedrijfsobligaties zijn gestructureerde producten met (gedeeltelijke) kapitaalbescherming op vervaldag1. Het gaat om beleggingen waarvan het ingelegde kapitaal volledig of gedeeltelijk op vervaldag beschermd is (behalve in geval van faillissement of wanbetaling1), maar de opbrengst meestal niet vooraf gekend is. Een eventuele coupon is afhankelijk van een op voorhand vastgelegd scenario (de evolutie van een onderliggende waarde, bijvoorbeeld een beleggingsfonds, een index, een referentierentevoet, enzovoort).

Het potentiële rendement van gestructureerde producten kan verschillende vormen aannemen:

  • Vaste regelmatige coupons: al bij de start van de looptijd van de belegging weet u op welke momenten (meestal jaarlijks) u deze zal ontvangen.
  • Potentiële regelmatige coupons: de mogelijke coupons worden periodiek uitbetaald en zijn afhankelijk van de prestatie van de onderliggende waarde.
  • Een combinatie van de vorige twee kan ook, bijvoorbeeld eerst een periode met vaste coupons, en vervolgens een periode met mogelijke, variabele inkomsten.
  • Een potentiële, eenmalige coupon op de eindvervaldag: op de eindvervaldag ontvangt u een coupon waarvan de grootte afhankelijk is van de evolutie van de onderliggende waarde tijdens de looptijd van de belegging.

Het voordeel van deze categorie van financiële instrumenten? Enerzijds profiteert u indirect van de eventuele stijging van een onderliggende waarde of potentiële regelmatige inkomsten en anderzijds geniet u op de vervaldag van een zeker niveau van bescherming dankzij het recht op terugbetaling1. Kortom: bij een negatieve prestatie van de onderliggende waarde behaalt u – afhankelijk van de productvoorwaarden – weinig tot geen rendement (maar krijgt u uw ingelegde kapitaal op vervaldag wel geheel of gedeeltelijk terug1). Bij een positieve prestatie van de onderliggende waarde krijgt u uw ingelegde kapitaal terug1, en ontvangt u ook een rendement, al dan niet periodiek uitbetaald. Het is uiteraard aangewezen om rekening te houden met de aanbevolen beleggingshorizon voor deze producten voordat u erin belegt, aangezien de kapitaalbescherming alleen geldig is op de eindvervaldag1.

Het goede nieuws

Bij Deutsche Bank hebt u steeds een keuze uit verschillende gestructureerde producten met diverse kenmerken, strategieën en risico’s en uitgegeven door meerdere emittenten. Bepaalde gestructureerde producten die in ons aanbod terug te vinden waren, boden de afgelopen jaren geen 100% kapitaalbescherming, maar 90%. Door dat beperkte risico te nemen, kon het potentiële rendement een stukje verhoogd worden. De producten die Deutsche Bank momenteel verdeelt, bieden echter opnieuw 100% kapitaalbescherming1.

Terug van weggeweest bij onze gestructureerde producten is het minimumrendement, vaak onder de vorm van vaste coupons tijdens het eerste gedeelte van de looptijd, en variabele coupons tijdens de eropvolgende periode in functie van de evolutie van de onderliggende waarde.

Een derde positieve noot is dat de verwachte looptijden een stuk korter zijn. De jongste jaren cirkelden die tussen de acht en tien jaar, op dit moment lopen ze eerder rond de zes jaar.

Dat is een belangrijke ommezwaai: ten eerste geldt er weer vaker volledige kapitaalbescherming1, ten tweede lijken de rendementsvooruitzichten rooskleuriger te zijn en ten derde zijn de verwachte looptijden korter. Het is dan ook geen toeval dat de populariteit van deze gestructureerde producten bij defensievere beleggers de jongste maanden sterk steeg. Hoewel we ervan mogen uitgaan dat de rentevoeten die deze producten bieden niet voldoende zijn om een recordinflatie op te vangen, is dit type belegging zeker aantrekkelijker geworden. Door de vastberadenheid van de centrale banken om de inflatie op middellange termijn gevoelig te doen dalen, ontstaat er een grote kans om over de beleggingshorizon een rendement te behalen dat hoger ligt dan de inflatie.

Zijn gestructureerde producten iets voor mij? 

Ontvang het belangrijkste financiële nieuws per e-mail

Nog geen cliënt? Blijf toch op de hoogte over onze beleggingsopportuniteiten en nieuwigheden binnen onze beleggingsdiensten.
U kunt op elk moment uitschrijven.

Deel dit artikel


24 maart 2022

Hoe uw koopkracht trachten te behouden zonder overdreven risico's te nemen?

15 september 2022

Farming for Climate: hoe gaat het met de 5 landbouwbedrijven die Deutsche Bank steunt?

12 augustus 2022

Op zoek naar een regelmatig inkomen uit uw beleggingen?

Elke beleggingsbeslissing moet in overeenstemming zijn met uw kennis en ervaring, uw beleggingsdoelstellingen (inclusief uw risicotolerantie), uw financiële situatie (inclusief uw vermogen om verliezen te lijden) en uw voorkeuren op het gebied van duurzaamheid. Informatie over de risico’s en het prospectus kan u terugvinden op de productpagina van elk product. Voor u een beleggingsbeslissing neemt, dient u de prospectus en essentiële beleggersinformatie van het betrokken product te raadplegen.

1. Door in te schrijven op deze schuldinstrumenten leent een belegger geld aan een uitgevende instelling. Die verbindt zich ertoe om op de eindvervaldag het belegde kapitaal geheel of gedeeltelijk terug te betalen met uitsluiting van instapkosten bovenop het kapitaal die een bepaald percentage bedragen. De uitgevende instelling verbindt er zich ook toe om eventueel een jaarlijkse coupon en een bedrag op eindvervaldag te betalen, afhankelijk van de evolutie van het type onderliggende waarde. Kapitaalbescherming is niet langer gegarandeerd in geval van faillissement of wanbetaling van de emittent (of garantiegever) van het gestructureerde product.

2. Beleggingen die een vaste rente geven, gewoonlijk op een vast tijdstip.

3. Gestructureerde financiële instrumenten, ook Structured Notes genoemd, bestaan in de vorm van ‘schuldinstrumenten met of zonder totale of gedeeltelijke terugbetaling van het kapitaal’. Een gestructureerd schuldinstrument is een financieel instrument van bepaalde duur, doorgaans uitgegeven door financiële instellingen, dat een rendement biedt dat gekoppeld is aan een of meer onderliggende activa (bv. een rentevoet of beursindex) via vaste of variabele coupons die tijdens de looptijd of op de vervaldag van het effect worden uitbetaald. Voor een ‘schuldbewijs met recht op terugbetaling van het kapitaal’ verbindt de uitgever zich ertoe 100% van het ingeschreven kapitaal (uitgezonderd kosten) terug te betalen op de eindvervaldag (behalve bij faillissement of risico op faillissement van de uitgever of garantiegever). Bij een ‘schuldbewijs met een gedeeltelijk recht op terugbetaling van het kapitaal’ daarentegen verbindt de uitgever zich er niet toe om 100% van het ingeschreven kapitaal (zonder kosten) terug te betalen op eindvervaldag. Er bestaan ook ‘schuldbewijzen zonder recht op terugbetaling van het kapitaal’.

×