Deutsche Bank verhoogt de rente op haar spaarrekening DB Silver Account

Sparen & Pensioen - 24 november 2023

Deutsche Bank1 verhoogt de rente op haar spaarrekening DB Silver Account

Deutsche Bank1 wil klanten die op zoek zijn naar een flexibelere oplossing voor hun liquiditeiten, aantrekkelijke voorwaarden aanbieden.

Vanaf 04/12/2023 verhoogt Deutsche Bank in België de rentevoeten op de gereglementeerde spaarrekening DB Silver Account:

Huidige rentevoeten (op jaarbasis)

DB Silver Account

Basisrente

Getrouwheidspremie

Minder dan € 50.000
0,25 %
1,00 %
Tussen € 50.000 (inclusief) en € 250.000 (exclusief)
0,50 %
1,00 %
Vanaf € 250.000
0,50 %
1,00 %

Nieuwe rentevoeten (vanaf 04/12/2023 op jaarbasis)

DB Silver Account

Basisrente

Getrouwheidspremie

Minder dan € 50.000
0,50 %
1,50 %
Tussen € 50.000 (inclusief) en € 100.000 (exclusief)
0,75 %
1,50 %
Vanaf € 100.000
1,25 %
1,50 %

Voor stortingen gedaan vóór 04/12/2023 geldt nog de oude getrouwheidspremie. De getrouwheidspremie is enkel verworven op de bedragen die 12 maanden na de storting onafgebroken op de gereglementeerde spaarrekening zijn blijven staan. De basisrente wordt verdiend vanaf de dag dat het geld op de rekening wordt gestort tot de dag dat het wordt opgenomen.

Productkenmerken

Minimumbedrag

Geen

Maximumbedrag

Geen

Looptijd

Geen

Kosten

Openings- en afsluitkosten: geen

Beheerkosten: geen

Verzendingskosten:

  • Elektronische rekeninguittreksels: gratis.
  • Andere:
  • - 1,50 EUR per rekeninguittreksel voor verzendingen in België.
    - 2,00 EUR per rekeninguittreksel voor verzendingen buiten België maar binnen Europa.
    - 3,00 EUR per rekeninguittreksel voor verzendingen buiten Europa.

Risico's

In geval van faillissement of risico van faillissement van de bank loopt de spaarder het risico zijn spaargeld te verliezen of kan hij worden onderworpen aan een vermindering/omzetting in aandelen (bail-in) van het bedrag van de vordering die hij heeft op de bank bovenop het bedrag van 100.000 euro dat gedekt is door het wettelijke Duitse garantiestelsel voor deposito's. Meer informatie over het Duitse depositogarantiestelsel vindt u op Entschädigungseinrichtung deutscher Banken GmbH. U kunt het Informatieblad Deposant gratis aanvragen in uw Advisory Center of het raadplegen op onze website.

Inflatierisico: door voortdurende prijsstijgingen (inflatie) kan het gedeponeerde geld minder waard worden.

Fiscaliteit

Per belastingplichtige is jaarlijks een eerste schijf van 980 euro aan rente vrijgesteld van roerende voorheffing van 15%. Als de rekening op naam staat van twee gehuwde of wettelijk samenwonende personen, zijn de interesten vrijgesteld van belastingen tot € 1.960 per jaar. Op interesten boven deze limiet is wel 15% roerende voorheffing verschuldigd.

De fiscale behandeling hangt af van de individuele situatie van de cliënt en kan in de toekomst wijzigen. Wanneer naar een belastingstelsel wordt verwezen, moet dat worden opgevat als het geldende belastingstelsel voor een gemiddelde retailcliënt met de hoedanigheid van natuurlijke persoon Belgische inwoner.

Toepasselijk recht

Deze spaarrekeningen zijn gereglementeerde spaarrekeningen die onder het Belgische recht vallen en gecommercialiseerd worden door het Belgische Bijkantoor van de Duitse bank Deutsche Bank AG.

Klachten

Voor eventuele klachten kunt u terecht bij onze afdeling Client Solutions, tel.: +32 2 551 99 34; e-mail: clienten.dienst@db.com; en bij OMBUDSFIN; e-mail: ombudsman@ombudsfin.be; www.ombudsfin.be.

Voorwaarden

De bank behoudt zich het recht om de voorwaarden van toepassing, inclusief de rentevoeten, op elk moment te wijzigen. De cliënt zal hiervan geïnformeerd worden via een Online Banking bericht, e-mail of per brief, overeenkomstig het Algemeen Reglement van de Verrichtingen van de bank.

Gelieve de Essentiële spaardersinformatie te lezen vooraleer u uw spaarrekening opent (document gratis beschikbaar in onze Advisory Centers of op onze website).

U vindt alle details over de tarieven in onze Tarievenbrochure.

Deel dit artikel


Dit zou u ook kunnen interesseren

17 november 2023

Is de eindejaarsrally al ingezet?

7 oktober 2023

Tijd voor een rebound?

24 oktober 2023

Een goed moment om hogere rendementen voor langere tijd vast te leggen?

1 Deutsche Bank AG Bijkantoor Brussel

×