Is de eindejaarsrally al ingezet?

Markten & Beleggingen - 17 november 2023

Is de eindejaarsrally al ingezet?

Geschreven door Ivo Višić - Senior Investment Officer & Lorenz Vignold-Majal - Investment Strategist

Samengevat:
  • De aandelenmarkten komen uit een moeilijke periode, onder invloed van het gecombineerde effect van stijgende risicopremies - als gevolg van de onzekere geopolitieke situatie - en de scherpe stijging van de rente op Amerikaanse staatsobligaties.
  • Het resultatenseizoen van het derde kwartaal liet een gemengd beeld zien; Amerikaanse bedrijven deden het beter dan hun Europese tegenhangers.
  • De druk van de obligatierente op de aandelenmarkten zou moeten afnemen. Wij geven de voorkeur aan de sectoren communicatiediensten en technologie.

Een bewogen maand oktober

Oktober was een turbulente maand voor de aandelenmarkten, gekenmerkt door een aanzienlijke stijging van de Amerikaanse obligatierente en een sterke toename van de geopolitieke spanningen. De meeste grote indexen eindigden de maand lager en sommige gingen zelfs in correctie (d.w.z. een daling van minstens 10% vanaf hun vorige piek). Na deze moeilijke periode is de hamvraag of het gewoonlijk gunstige seizoenseffect aan het einde van het jaar (november en december zijn historisch gezien bloeiende maanden voor de aandelenmarkten), zich ook dit jaar zal manifesteren. De voorzichtige aanpak van de Fed en het status quo monetaire beleid van de ECB en de Bank of England tijdens hun laatste vergaderingen, hebben zeker bijgedragen aan de recente rally op de obligatie- en aandelenmarkten, en de opwaartse druk op de rente zal vanaf nu waarschijnlijk afnemen. Daarom blijven wij voorstander van ’buy the dip’. Daarnaast werden de zwakte van de ISM-indexen (= een voorlopende economische indicator) in oktober en een lager dan verwacht werkgelegenheidsrapport gezien als bewijs voor een vertraging van de Amerikaanse economie en arbeidsmarkt. Hierdoor anticipeerde de markt op snellere en meer renteverlagingen door de Fed vanaf volgend jaar.

Kwartaalresultaten beter in de VS dan in Europa

Nu het resultatenseizoen voor het 3e kwartaal ten einde loopt, is het beeld gemengd, maar over het algemeen redelijk in lijn met de verwachtingen voor de start van de rapporteringsperiode. Over het algemeen deden de S&P 500-bedrijven het veel beter dan hun STOXX Europe 600-tegenhangers, die meer tegenwind ondervonden van de uitgesproken zwakte van de economische activiteit in Europa.

Van de S&P 500-bedrijven die tot nu toe hun resultaten hebben gepubliceerd, heeft 48% de omzetverwachtingen van analisten overtroffen, terwijl 81% de winstverwachtingen heeft overtroffen, boven het 10-jaars gemiddelde van 74%. Op basis van de cijfers van bedrijven die al hebben gerapporteerd en de consensusramingen voor de bedrijven die dat nog moeten doen, zullen de winsten van de S&P 500 voor het derde kwartaal naar verwachting met 3,7% jaar-op-jaar zijn gestegen, terwijl analisten voor de start van het rapporteringsseizoen uitgingen van een daling van -0,4%. Dit zou het eerste kwartaal van positieve winstgroei zijn voor de S&P 500 sinds het derde kwartaal van 2022.

Wat de STOXX Europe 600 betreft, heeft de zwakke economie zijn sporen nagelaten in de bedrijfsactiviteit en het algemene beeld is aanzienlijk slechter dan in de VS. De omzetcijfers daalden aanzienlijk in vergelijking met voorgaande kwartalen: nauwelijks 37% van de bedrijven deed het beter dan de consensusramingen en de meeste sectoren noteerden negatieve verrassingen. Bovendien versloeg slechts 52% van de bedrijven de winstverwachtingen, vergeleken met een 10-jarig gemiddelde van 54%, en de Europese bedrijfswinsten stevenen af op een jaar-op-jaar daling van -8,8% in het derde kwartaal.

Het aantal winstwaarschuwingen was hoger dan normaal. Tegelijkertijd daalde het percentage Amerikaanse bedrijven dat hun winstverwachtingen voor volgend jaar verhoogde naar het laagste niveau sinds 2020. Bedrijven klagen over dalende volumes en een dalende vraag, een tanend macro-economisch klimaat en de inflatiedruk. Als gevolg hiervan verslechterden de netto winstherzieningsratio's (= aantal opwaartse winstherzieningen min aantal neerwaartse winstherzieningen gedeeld door totale winstherzieningen) voor de S&P 500 en de STOXX Europe 600 tijdens het resultatenseizoen. Deze vaststellingen ondersteunen het standpunt dat de consensusvoorspellingen mogelijk te optimistisch zijn. De huidige schattingen voor de winst over de komende 12 maanden gaan uit van een stijging van +10,5% voor de S&P 500 en +5,6% voor de STOXX Europe 600 op jaarbasis.

Aandelen met lange duratie kunnen terrein terugwinnen

Zoals we in het verleden al hebben aangegeven, is de wisselwerking tussen aandelen en obligaties complex en veranderlijk. Aandelen doen het over het algemeen goed bij stijgende obligatierentes, op voorwaarde dat deze laatste niet te sterk stijgen.

Maar de fundamentele factoren achter de stijging van de rente zijn natuurlijk ook belangrijk. Als de stijging van de rente een weerspiegeling is van betere vooruitzichten voor economische groei, dan overcompenseert de daling van de risicopremie voor aandelen over het algemeen het negatieve effect van de stijging van de disconteringsvoet op toekomstige kasstromen. Dit was bijvoorbeeld het geval tussen mei en juli van dit jaar, toen de S&P 500 steeg in combinatie met een stijging van 60 basispunten in de 10-jaars rente op Amerikaanse schatkistpapier.

Omgekeerd, wanneer de obligatierendementen worden opgedreven door andere factoren dan groei-optimisme, reageren aandelen vaak negatief. In dat geval leidt de hogere rente vaak tot lagere koers-winstverhoudingen en weegt deze ook door op de aandelen van bedrijven met een hoge schuldenlast. Dit was het geval tussen augustus en medio oktober, toen de rente steeg tot boven de 5% omdat beleggers de ’langer hoger’-retoriek van de Fed overnamen en het aanbod van Amerikaanse Treasuries toenam. In deze periode werd de S&P 500 vooral naar beneden getrokken door aandelen met een lange duratie - d.w.z. aandelen van snelgroeiende of stabielgroeiende bedrijven waarvan de waarderingsmethoden gericht zijn op de lange termijn en die dus erg gevoelig zijn voor renteschommelingen - en door bedrijven met kwetsbare balansen.

Wij denken echter dat aandelen met een lange duratie hun recente verliezen kunnen goedmaken. Over het algemeen trekken deze aandelen de index omhoog tijdens de opleving die volgt op de dalingen als gevolg van stijgende obligatierendementen, zodra de rendementen niet meer stijgen. Wij denken dan ook dat het onwaarschijnlijk is dat de obligatierendementen op de lange termijn aanzienlijk zullen stijgen ten opzichte van de huidige niveaus, nu de markt steeds meer achter het idee gaat staan dat de Fed erin zal slagen om een soort zachte landing voor de Amerikaanse economie te bewerkstelligen.

Focus op communicatiediensten en technologie

Van de sectoren met een lange duratie geven we de voorkeur aan communicatiediensten en technologie vanwege hun superieure winstmarges en kwaliteitskenmerken. Deze twee sectoren zouden ook moeten blijven profiteren van het enthousiasme rond artificiële intelligentie (AI), omdat bedrijven in deze sectoren zowel gebruikers als ondersteuners van AI zijn. Bovendien wordt de communicatiedienstensector momenteel verhandeld tegen een aantrekkelijke geschatte koers-winstverhouding over 12 maanden van 15,8, ondanks het feit dat deze sector het sinds het begin van het jaar aanzienlijk beter heeft gedaan dan de bredere markt. Binnen de technologiesector lijken de waarderingen hoog, vooral in de segmenten hardware en halfgeleiders. Wij zijn echter van mening dat de waarderingen voor halfgeleiders naar een structureel hoger niveau bewegen, gezien het feit dat deze sector de kern vormt van een belangrijk seculair groeithema zoals AI.

Beleggingsproducten zijn onderhevig aan risico’s. Ze kunnen zowel omhoog als omlaag evolueren en de kans bestaat dat de belegger het bedrag van zijn belegging niet recupereert. Elke beleggingsbeslissing moet in overeenstemming zijn met uw Financial ID (beleggersprofiel). Meer info op deutschebank.be/financialid.

Prognoses zijn gebaseerd op veronderstellingen, schattingen, meningen en hypothetische modellen of analyses die onjuist kunnen blijken. Alleen ter illustratie. Dit artikel en de informatie die het bevat vormen geen beleggingsadvies.

Ontvang het belangrijkste financiële nieuws per e-mail

Nog geen cliënt? Blijf toch op de hoogte over onze beleggingsopportuniteiten en nieuwigheden binnen onze beleggingsdiensten.
U kunt op elk moment uitschrijven.

Deel dit artikel


Dit zou u ook kunnen interesseren

7 oktober 2023

Tijd voor een rebound?

24 oktober 2023

Een goed moment om hogere rendementen voor langere tijd vast te leggen?

6 oktober 2023

Op een kruispunt? Update economie en beleggingen

1 De term "fonds" is de gebruikelijke benaming voor een Instelling voor Collectieve Beleggingen (ICB), die kan bestaan onder het statuut van een ICBE (UCITS) of een AICB (niet-UCITS), en die diverse rechtsvormen kan aannemen (bevek, GBF enz.). Een ICB kan compartimenten bevatten. De fondsen zijn onderhevig aan risico’s. Ze kunnen zowel stijgen als dalen en mogelijk krijgen beleggers het bedrag van hun belegging niet terug.

×