Meer steun voor de vastgoedsector in China

Markten & beleggingen - 5 december 2023

Meer steun voor de vastgoedsector in China

Geschreven door Stefanie Holtze-Jen - Chief Investment Officer APAC & Jason Liu - Head Chief Investment Office APAC

Samengevat

  • Binnenlandse signalen blijven gemengd, wat erop wijst dat het economisch herstel in China nog steeds ongelijkmatig is.
  • Wij verwachten een stabieler herstel van de Chinese economie in de komende kwartalen, wat op zijn beurt de vooruitzichten voor Chinese aandelen op de middellange tot lange termijn zou moeten ondersteunen.

Gemengde economische signalen

In China is de productieactiviteit in november voor de tweede maand op rij onverwacht gekrompen. De purchasing managers' index (PMI) kwam uit op 49,4 onder de consensusverwachting van 49,7 dus, en bleef daarmee ook onder de 50 die de grens aangeeft tussen economische contractie en expansie. Het is wel bemoedigend dat het sentiment in de hightech- en apparatuurproductie een expansie liet zien. Volgens het Nationaal Bureau voor de Statistiek verbetert het ondernemersvertrouwen. Ondertussen verzwakte de PMI echter voor de dienstensector van 50,6 in oktober naar 50,2 in november, het laagste cijfer voor dit jaar.

In de industriële sector blijkt dat de groei van de winsten vertraagde van 17,2% in augustus en 11,9% in september naar 2,7% op jaarbasis in oktober. Maar de verschillen tussen de sectoren waren groot: de winsten van elektronicaproducenten stegen met 20,8% op jaarbasis, terwijl die van meubelbedrijven met 11,8% daalden. De elektronica-industrie wint aan cyclisch momentum, maar de overcapaciteit in elektrische voertuigen, batterijen en zonnecellen heeft de winst in deze sectoren aangetast.

Wat de vastgoedsector betreft, bleek uit gegevens dat de gemiddelde vastgoedprijs in 70 grote Chinese steden in oktober met 0,4% is gedaald ten opzichte van de voorgaande maand, wat de sterkste daling is sinds februari 2015. De verkoop van nieuwe woningen is met bijna 40% gedaald, de bouw van nieuwe woningen met bijna tweederde en de investeringen in vastgoed met 20% ten opzichte van de piek van 2-3 jaar geleden. De prijzen van bestaande huizen zijn met meer dan 10% gedaald, met aanzienlijke verschillen tussen de grotere en kleinere steden. In deze laatste categorie zijn de prijzen zelfs met meer dan 20% gedaald, terwijl de groeivooruitzichten somberder zijn.

Herstel in de vastgoedsector zal tijd vergen

De recente macrocijfers bleven wijzen op een ongelijk herstel van de Chinese economie. Enerzijds vertoonde de vastgoedsector verdere tekenen van zwakte en werd er meer beleidssteun gepland. Aan de andere kant slaagden bepaalde sectoren erin te groeien, zoals de hightech- en apparatuurproductie, de elektronicaproductie en reisgerelateerde diensten.

Wat de stimulering van de vastgoedsector betreft, zien we dat de overheid de druk op banken opvoert om projectontwikkelaars te ondersteunen, door op korte termijn noodliquiditeit te verstrekken via ongedekte leningen. Zo heeft de overheid een lijst van 50 vastgoedontwikkelaars opgesteld, de zogenaamde ’witte lijst’, die in aanmerking komen voor financieringssteun. Daarnaast overweegt de People’s Bank of China een kwantitatief versoepelingsprogramma van 1000 miljard CNY (= 140 miljard dollar) genaamd "Pledged Supplemental Lending", met goedkope financiering aan beleidsbanken voor de financiering van woningbouw- en infrastructuurleningen.

Deze vastgoedmaatregelen sluiten aan bij onze eerdere voorspelling dat de grote individuele ontwikkelaars meer directe of indirecte steun nodig hebben. Wij denken dat deze maatregelen de liquiditeitsdruk op de grote ontwikkelaars kunnen verlichten. Een onmiddellijk herstel van de vastgoedsector kan echter nog een tijd uitblijven gezien het zwakke sentiment bij huishoudens over de economische en arbeidsmarktvooruitzichten.

Conclusie

Wij verwachten dat de Chinese economie in 2024 vooral zal groeien door de consumptie van huishoudens en investeringen in de verwerkende industrie en infrastructuur. De exportsector zou verder kunnen verzwakken, gezien de economische vertraging in de ontwikkelde markten. De vastgoedsector kan later in het jaar dan weer normaliseren dankzij aanhoudende overheidssteun. Wij voorspellen een Chinese bbp-groei van 4,7% in 2024 (versus 5,2% dit jaar).

Ondanks recente gemengde macrocijfers denken wij dat de Chinese economie het cyclische dieptepunt al voorbij is. Een sterker herstel is waarschijnlijk gezien het accommoderende economische beleid. Wij handhaven onze constructieve visie op Chinese aandelen voor de langere termijn, door het stabielere macro-economische herstel en de lage waarderingen.

Beleggen in Azië?

Beleggingsproducten zijn onderhevig aan risico’s. Ze kunnen zowel omhoog als omlaag evolueren en de kans bestaat dat de belegger het bedrag van zijn belegging niet recupereert. Elke beleggingsbeslissing moet in overeenstemming zijn met uw Financial ID (beleggersprofiel). Meer info op deutschebank.be/financialid.

Prognoses zijn gebaseerd op veronderstellingen, schattingen, meningen en hypothetische modellen of analyses die onjuist kunnen blijken. Dit artikel en de informatie die het bevat vormen geen beleggingsadvies maar zijn louter ter illustratie.

Ontvang het belangrijkste financiële nieuws per e-mail

Nog geen cliënt? Blijf toch op de hoogte over onze beleggingsopportuniteiten en nieuwigheden binnen onze beleggingsdiensten.
U kunt op elk moment uitschrijven.

Deel dit artikel


Stop eens een Aziatische tijger in uw portefeuille

23 november 2023

Stop eens een Aziatische tijger in uw portefeuille

Uitdagingen op korte termijn voor China, maar dan...

21 augustus 2023

Uitdagingen op korte termijn voor China, maar dan...

Is de eindejaarsrally al ingezet?

17 november 2023

Tijd voor een rebound?

×