Hoe beleggen in Azië?

Markten & beleggingen - 23 november 2023

Stop eens een Aziatische tijger in uw portefeuille

Samengevat

  • Azië is een economische grootmacht met 60% van de wereldbevolking en 35% van het wereldwijde bbp, maar is ondervertegenwoordigd in veel beleggingsportefeuilles en globale aandelenindices.
  • Naast China's dominante rol zijn er diverse groeikansen in andere Aziatische landen, zoals India, Zuid-Korea en Vietnam, en dit in sectoren zoals technologie, en diensten en op het gebied van natuurlijke hulpbronnen.
  • Beleggen in Azië biedt aanzienlijk groeipotentieel maar komt met uitdagingen zoals politieke instabiliteit en complexiteit; actief beheer kan een oplossing bieden.

Inleiding

Zo’n 60% van de wereldbevolking woont in Azië1. Bijna 50% van de globale middenklasse is er gevestigd2. En de regio staat ondertussen in voor 35% van het wereldwijde bbp (in 1970 was dat nog 16,5%)3. Straffe cijfers, die aantonen dat Azië̈ synoniem staat met stijgende welvaart en groeiende economische macht. Alleen: de kans dat Aziatische bedrijven vandaag ook 35%, 50% of 60% van uw beleggingsportefeuille vertegenwoordigen, die kans is wellicht ... 0%.

U bent daarin zeker niet alleen. Azië is ook zwaar ondervertegenwoordigd in de globale aandelenindices. Zo maken Aziatische aandelen (exclusief Japan) in de populaire MSCI ACWI met moeite 10% uit van deze ‘wereldwijde’ index4. Als u bedenkt dat deze index vaak als benchmark wordt gebruikt, is de conclusie snel gemaakt: heel wat beleggers zijn onderwogen in Aziatische aandelen.

Nochtans zou de regio een sterke economische toekomst te wachten staan; volgens projecties van de OESO zullen China, India en Indonesië̈ tegen 2060 samen goed zijn voor bijna de helft (48,7%) van het wereldwijde bbp5. Hoewel de rit hobbelig kan worden, lijkt er dus nog een enorm potentieel open te liggen voor langetermijnbeleggers.

(Niet) alle wegen leiden naar Peking

Met zijn immense markt en focus op innovatie en duurzame groei heeft China een sterke invloed op de economische dynamiek van de hele regio. Volgens de jongste verwachtingen zal het land over 12 jaar de VS bijbenen als ’s werelds grootste economie6. Echter, andere Aziatische landen zoals India, Zuid-Korea, Vietnam en Indonesië̈ hebben ook hun eigen groeiverhalen, die niet over het hoofd gezien mogen worden.
De technologische innovaties uit Zuid-Korea, de demografische voordelen en groeiende dienstensector in India, de bruisende financiële hub van Singapore, het op export georiënteerde Taiwan (70% van het bbp7), de economische groeispurt van Vietnam (8% in 20228) en de rijke natuurlijke hulpbronnen van Indonesië̈ zijn slechts enkele voorbeelden van de diverse kansen die de Aziatische regio biedt aan beleggers. Naast de mix van groeimarkten en opkomende markten, is het ook belangrijk om te erkennen dat de dynamiek van elk Aziatisch land uniek is. Waar het ene land kansen biedt op het gebied van infrastructuur en technologie, biedt het andere opportuniteiten in consumptie of productie.

Tussen voorspoed en voorzichtigheid

Azië̈ kan moeilijk ontbreken in een goed gespreide beleggingsportefeuille. Alleen bleken de jongste jaren niet zorgeloos, vooral door gerommel in China. Denk aan het politiek armgeworstel met de VS, de langdurige lockdowns en de zorgen in de vastgoedmarkt. Dat heeft z’n weerslag op de volledige regio.

“Ondanks hun wisselvallige parcours van de voorbije jaren, blijven we optimistisch over de Aziatische regio. Het nakende einde van de renteverhogingscyclus van de Federal Reserve met mogelijk een verzwakkende dollar en initiatieven om de groei in China te stimuleren moeten de trend op middellange termijn ondersteunen”, vertelt Wim D’Haese, Head Investment Strategist bij Deutsche Bank België̈. De waarderingen zijn bovendien aantrekkelijk. De MSCI AC Asia ex. Japan wordt verhandeld tegen een geschatte koers-winstverhouding over 12 maanden van 12. Dat is een korting van 24% tegenover de MSCI AC World en zelfs 35% vergeleken met de S&P 5009.

Hoe beleggen in Azië̈?

Voor een particuliere belegger is Azië̈ een aantrekkelijke, maar geen evidente markt. Aandelen kopen op de Vietnamese, Indiase of Maleisische beurs? Uw weg vinden tussen meer dan 4.000 Chinese aandelen? Jaarrapporten analyseren in het Filipijns of Thais? Een eenvoudige klus is het niet. Door zijn enorme omvang, verscheidenheid in valuta en complexiteit is de regio moeilijk behapbaar als belegger. Dat is wellicht ook een van de redenen waarom we bij ons nauwelijks in Azië̈ beleggen: het voelt veel comfortabeler te beleggen in een regio of in bedrijven die we kennen. Om toch in te spelen op het onbetwistbare groeipotentieel van Azië̈ en tegelijk de risico’s onder controle proberen te houden, kan een actief beheerd aandelenfonds10 een meerwaarde bieden, beheerd door experts die toegang hebben tot de lokale markten.

Beleggen in Azië?

Beleggingsproducten zijn onderhevig aan risico’s. Ze kunnen zowel omhoog als omlaag evolueren en de kans bestaat dat de belegger het bedrag van zijn belegging niet recupereert. Elke beleggingsbeslissing moet in overeenstemming zijn met uw Financial ID (beleggersprofiel). Meer info op deutschebank.be/financialid.

Prognoses zijn gebaseerd op veronderstellingen, schattingen, meningen en hypothetische modellen of analyses die onjuist kunnen blijken. Dit artikel en de informatie die het bevat vormen geen beleggingsadvies maar zijn louter ter illustratie.

Ontvang het belangrijkste financiële nieuws per e-mail

Nog geen cliënt? Blijf toch op de hoogte over onze beleggingsopportuniteiten en nieuwigheden binnen onze beleggingsdiensten.
U kunt op elk moment uitschrijven.

Deel dit artikel


Einde van het negatieve rentetijdperk in zicht in Japan

15 september 2023

Einde van het negatieve rentetijdperk in zicht in Japan

Uitdagingen op korte termijn voor China, maar dan...

21 augustus 2023

Uitdagingen op korte termijn voor China, maar dan...

Tijd voor een rebound?

7 oktober 2023

Tijd voor een rebound?

1. Bron: asiapacific.unfpa.org/en/populationtrends

2. Bron: brookings.edu/articles/asias-tipping-point-in-the-consumer-class

3. Bron: World Bank, raadpleegbaar via data.worldbank.org/indicator/NY.GDP. MKTP.CD?locations=1W-8S-Z4

4. Bron: msci.com/documents/10199/8d97d244-4685-4200-a24c-3e2942e3adeb

5. Bron: data.oecd.org/gdp/gdp-long-term-forecast.htm

6. Bron: economist.com/briefing/2023/05/11/how-soon-and-at-what-height-will-chinas-economy-peak

7. Bron: tradingeconomics.com/taiwan/exports

8. Bron: https://www.worldbank.org/en/country/vietnam/publication/ taking-stock-vietnam-economic-update-march-2023

9. Bron: Bloomberg Finance L.P. Geraadpleegd op 12/9/2023

10. De term ‘fonds’ is de gebruikelijke benaming voor een Instelling voor Collectieve Beleggingen (ICB), die kan bestaan onder het statuut van een ICBE (UCITS) of een AICB (niet-UCITS), en die diverse rechtsvormen kan aannemen (bevek, GBF enz.). Een ICB kan compartimenten bevatten. De fondsen zijn onderhevig aan risico’s. Ze kunnen zowel stijgen als dalen en mogelijk krijgen beleggers het bedrag van hun belegging niet terug.

×