De terugkeer van Tak 21

Markten en beleggingen - 20 april 2023

De terugkeer van Tak 21

Stijgende rentevoeten en volatiele1 markten

Na jaren van extreem lage rentevoeten zijn deze sinds midden 2022 opnieuw in stijgende lijn. Dat komt door het beleid van de centrale banken, die de rente verhoogden om de inflatie onder controle te houden. De rentestijging maakt het mogelijk dat obligaties, waarvan het rendement al jaren aan het dalen was, opnieuw interessanter worden. Dat is goed nieuws voor beleggers die op zoek zijn naar meer veiligheid en het zich kunnen veroorloven om op lange termijn te beleggen. Voor deze beleggers kan Tak 21 een interessante oplossing zijn.

Wat zijn Tak 21-verzekeringsproducten?

Deze verzekering biedt een gewaarborgde rentevoet en een eventuele winstdeling2, waarvan het niveau kan afhangen van de prestatie van gekantonneerde fondsen.
Het bedrag dat in een Tak 21-product wordt belegd, geniet een kapitaalbescherming3 (na toepassing van de kosten en taksen) door de verzekeraar. Bovendien is een belegging in Tak 21 beschermd door het Garantiefonds tot 100.000 euro per persoon en per verzekeraar. Voor hogere bedragen neemt de belegger een kredietrisico op de verzekeraar, wat kan leiden tot een gedeeltelijk verlies van het gekapitaliseerde spaartegoed.

De fiscaliteit die van toepassing is op Tak 21 is bijzonder aantrekkelijk. Geen roerende voorheffing als de afkoop meer dan 8 jaar na de eerste storting in de Tak 21 plaatsvindt. Voor die tijd is roerende voorheffing verschuldigd op elke opname (of overdracht) (berekend op basis van de technische rentevoet met de wettelijke minimumrentevoet van 4,75%). Elke storting is onderworpen aan de premietaks (2% voor natuurlijke personen).

Wil u hier meer over weten?

Geïnteresseerd?

Maak een afspraak met onze adviseurs om meer te weten over deze oplossing.

Deel dit artikel


11 april 2023

Toenemende onzekerheid drijft beleggers richting obligaties

5 april 2023

Inflatie blijft hardnekkig: update economie en beleggingen

4 april 2023

Licht op groen voor de energietransitie

1 De volatiliteit van een actief is de standaardafwijking van zijn rendement. Als maatstaf voor de spreiding evalueert ze de prijsonzekerheid van activa, die vaak wordt gelijkgesteld met hun risico. De volatiliteit kan ex post (retrospectief) of ex ante (anticipatief) worden berekend. Het begrip volatiliteit wijst op de instabiliteit van de koers van een effect. Een hoge volatiliteit betekent dat de koers van een fonds sterk stijgt en daalt gedurende een relatief korte periode. Volatiliteit is ook een indicator voor het risico dat een belegger loopt als hij intekent op een bepaald fonds.
2 Het recht op winstdeling (indien afhankelijk van de resultaten van één of meerdere gekantonneerde fondsen) in het kader van een individuele overeenkomst wordt bepaald overeenkomstig het winstdelingsreglement van de winstdeelneming. De winstdeling is niet gegarandeerd en kan jaarlijks wijzigen.
3 Als de winstdeelneming laag of zelfs nul is, is het mogelijk dat door de taksen en kosten het betaalde kapitaal lager is dan het totale belegde bedrag.

×