Fed vastbesloten om inflatie te beteugelen

Markten & Beleggingen - 5 september 2022

Stressvol najaar in het verschiet voor de markten

Geschreven door David Ghezal - Investment Strategist

Samengevat:
  • De aandelen- en obligatiemarkten gingen de afgelopen maand in de min.
  • De belangrijkste centrale banken zijn vastbesloten om de inflatie weer onder controle te krijgen.
  • Het zeer onzekere klimaat rechtvaardigt een voorzichtige benadering van de financiële markten; wij denken dan ook dat het nog te vroeg is om het risico in portefeuilles te verhogen.

Augustus onder hoogspanning

In augustus keerde de risicoafkeer in alle hevigheid terug op de financiële markten. De tussenkomst van Jerome Powell, de voorzitter van de Federal Reserve, lag bij de beleggers duidelijk zwaar op de maag. Tijdens het symposium van Jackson Hole herbevestigde hij dat dé prioriteit van de Fed erin bestaat de inflatie onder controle te krijgen, wat meteen voor gestegen verwachtingen omtrent de toekomstige renteverhogingen van de Fed zorgde. Tegen een achtergrond van piekende prijzen voor aardgas en elektriciteit, wordt met de aankondiging van een recordinflatie in de eurozone in augustus (+9,1% op jaarbasis) de kans bovendien groter dat de ECB sneller dan verwacht haar monetaire beleid zal verstrakken. Dit haalde de algemene tendens verder onderuit.

De Amerikaanse en Europese beurzen lieten de voorbije maand dan ook een negatieve balans optekenen. De S&P 500-index leverde 4,2% in, de voornamelijk technologische Nasdaq verloor 4,6% en de Stoxx Europe 600 zakte met 5,2%. De groeimarkten waren de uitzondering op de regel: de MSCI EM-index eindigde met een status quo. De bezorgdheid over de niet te houden inflatie in Europa en de agressieve toon van de centrale banken lieten ook de obligatiemarkten niet onberoerd. Terwijl US Treasury Bonds hun maandverlies tot -2,5% wisten te beperken, viel de rekening veel zwaarder uit voor staatsleningen van de eurozone met een terugval van gemiddeld 5,2%. Daarmee beleefden ze de slechtste maand in hun geschiedenis.

De obligatierente is gestegen voor alle looptijden, maar de meest uitgesproken stijging was voor de rentevoeten op korte termijn. De Duitse rente op 2 jaar bijvoorbeeld liet zijn sterkste maandelijkse stijging (+92 bp) in meer dan 4 decennia optekenen. Ondanks het feit dat de credit spreads (= risicopremies) relatief goed stand hielden, was rood ook de overheersende kleur in het segment van bedrijfsobligaties. Investment Grade bedrijfsobligaties in euro leverden 4,2% in, terwijl speculatieve obligaties 2,3% verloren. Op de wisselmarkt tot slot, won de dollar verder terrein om terug te keren naar zijn hoogste niveau tegenover de euro in 20 jaar.

Centrale banken vastberaden om inflatie te bestrijden

Het ziet ernaar uit dat de zenuwen van de beleggers op korte termijn nog meer op de proef zullen worden gesteld. De wereldwijde economische groei stokt en de vrees voor een recessie is toegenomen, temeer daar de indexen van de aankoopdirecteurs (PMI-indexen) zijn teruggevallen tot onder de 50-puntendrempel (wat gelijk staat aan een inkrimping). Terwijl een gematigde recessie ons basisscenario was voor de Verenigde Staten, denken wij dat - gezien de recente ontwikkelingen - een recessie zich nu ook aftekent in de eurozone. In China verzwakte de groeidynamiek en zal het wachten worden tot het vierde kwartaal om de gunstige effecten van de steunmaatregelen van de overheid te zien.

Bovendien blijft de inflatie extreem hoog en hoewel we een eerste vertraging zien in de Verenigde Staten, dreigt ze in de eurozone nog te versnellen. Tegenover deze hardnekkige inflatie bevestigden de grote centrale banken onomwonden hun vastberadenheid om ze op middellange termijn binnen de lijntjes te krijgen. Zowel de Federal Reserve (Fed) als de ECB zullen binnen afzienbare tijd hun beleidsrente verder optrekken vanuit hun opdracht om de prijsstabiliteit te verzekeren, ook al zou dat deels ten koste gaan van de economische groei. Powell en Lagarde zouden zelfs forse renteverhogingen (75 basispunten) kunnen aankondigen na de eerste vergaderingen van hun monetaire instellingen in het najaar.

Aanhoudende spanningen tussen China en Taiwan

Op geopolitiek vlak zijn het, naast de oorlog tussen Rusland en Oekraïne en de gevolgen daarvan voor de energieprijzen, vooral de aanhoudende spanningen tussen China en Taiwan die aandachtig gevolgd moeten worden. Na de beter dan verwachte resultaten in het tweede kwartaal, zouden de marges van de bedrijven onder druk kunnen komen te staan door verzwakkende verkopen en stijgende productiekosten. Wij gaan er nog steeds van uit dat de huidige winstprognoses te optimistisch zijn en dat er wellicht neerwaartse bijstellingen zullen volgen. Een winstgroei tussen 0 en 5% naargelang de regio’s lijkt ons dan weer wel haalbaar (cf. recordwinsten in de energiesector, goed stand houdende winsten van de digitale platformen en de gezondheidszorgsector).

Niet inboeten op kwaliteit ten voordele van rendement

Wat obligaties betreft, betekent de gevoelige stijging van de rentevoeten sinds begin dit jaar dat de meeste categorieën opnieuw behoorlijke rendementen genereren en relatief gezien aantrekkelijk zijn geworden. De aanhoudende inflatiedruk en de restrictieve opstelling van de grote centrale banken zouden echter voor beroering kunnen blijven zorgen op de obligatiemarkten. In de context van een economische vertraging kan er best voorrang gegeven worden aan veiligheid en mag er niet ingeleverd worden op kwaliteit en liquiditeit ten voordele van rendement. Voor obligaties van de privésector geven we de voorkeur aan Investment Grade obligaties boven speculatieve obligaties. Daarbij vermijden we ook te lange looptijden. Speculatieve obligaties bieden dan wel veel aantrekkelijkere rendementen, het risico is navenant en wij verwachten dat de credit spreads onder druk zullen blijven staan met de verwachte stijging van de wanbetalingsgraad tijdens de volgende kwartalen, vooral in Europa.

Actief beheer, gezonde diversificatie en goede risicocontrole

De hoogst onzekere context noopt tot voorzichtigheid op de financiële markten en wij denken dat het te vroeg is om het risico in de portefeuilles te verhogen. Het ziet ernaar uit dat de volatiliteit aanzienlijk zal blijven, terwijl beleggers worden geconfronteerd met onzekerheden omtrent de groei, de inflatie en de beleidskeuzes van de centrale banken. Hoewel het traject voor de komende maanden hobbelig zal worden, stellen wij toch voor belegd te blijven op de markten en op zoek te blijven gaan naar potentiële aankoopopportuniteiten in geval van bijkomende correcties. Een actief portefeuillebeheer, een gezonde diversificatie en een goede controle over de baisserisico’s blijven cruciaal om deze moeilijke beleggingsperiode door te komen.

Is uw portefeuille nog aangepast aan de economische realiteit?

Bent u nog geen cliënt?

Word cliënt om te kunnen profiteren van het advies van onze experts.

Bent u al cliënt?

Bel Talk & Invest op 078 153 154 of maak een afspraak in uw Financial Center, online of via 078 156 160.

Benieuwd welke oplossingen wij bieden om uw portefeuille voor u te beheren?

Benieuwd welke oplossingen wij bieden om uw portefeuille voor u te beheren?

Benieuwd welke oplossingen wij bieden om uw portefeuille voor u te beheren?

Ontvang gratis Money Expert, ons magazine voor beleggers

Ontvang gratis Money Expert, ons magazine voor beleggers

Ontvang gratis Money Expert, ons magazine voor beleggers

Deel dit artikel


Dit zou u ook kunnen interesseren

17 augustus 2022

Markten nog steeds kwetsbaar voor recessievrees

28 juli 2022

Opnieuw forse renteverhoging tegen inflatie

22 juli 2022

De ECB geeft startschot van renteverhogingscyclus

×