Moody's verhoogt de rating van Deutsche Bank

Markten

Standaard & Poor’s verhoogt de ratings van Deutsche Bank AG

16 november 2021 - Leestijd  4 min.

Standard & Poor's (S&P) heeft onlangs verschillende ratings van Deutsche Bank AG, waaronder de langetermijnrating als emittent en de langetermijnrating voor bevoorrecht senior schuldpapier, verhoogd van BBB+ naar A-.

De langetermijn emittentrating is een belangrijke maatstaf voor de kredietkwaliteit voor cliënten en andere tegenpartijen die zaken doen met de bank. Deze rating is met name van belang voor langetermijndeposito's en gestructureerde producten die door Deutsche Bank AG worden uitgegeven. De tegenpartijratings van Deutsche Bank bevinden zich zo in de A-categorie bij alle belangrijke ratingbureaus. Ze hebben een stabiele outlook bij Standard & Poor's, en een positieve outlook bij Moody's en Fitch.

Materiële verbeteringen

S&P stelt: "Het transformatieprogramma van Deutsche Bank levert tastbare verbeteringen op. De ratingupgrade geeft aan dat de in 2019 ingezette operationele herstructurering Deutsche Bank omvormt tot een meer winstgevende, doelgerichte en gecontroleerde groep."

"Het is zeer bemoedigend dat de vooruitgang die is geboekt bij de transformatie van Deutsche Bank opnieuw wordt erkend door een toonaangevend ratingbureau", aldus Christian Sewing, CEO van Deutsche Bank. "Deze ratingverhogingen tonen aan dat onze strategie de juiste is en dat we ze correct uitvoeren. En wat heel belangrijk is, ze stellen ons in staat om beter zaken te doen met onze klanten."

Mijlpaal

"Dit is een belangrijke stap in ons transformatieproces", aldus James von Moltke, CFO van Deutsche Bank. "Ons geheroriënteerde bedrijfsmodel stelt ons in staat de winstgevendheid te verbeteren met een strikt beheer van de risico's en van de balans van de bank. Deze ratingupgrades ondersteunen ons in onze doelstellingen voor 2022."

Het besluit van Standard & Poor's is al de derde ratingverhoging door een groot ratingbureau in de afgelopen maanden. Ter herinnering: de ratings van Deutsche Bank AG werden eerder al opgetrokken door Moody's in augustus en door Fitch in september van dit jaar.

Volgens S&P zijn de drijfveren voor deze rating-upgrades de volgende:

Kwaliteit van strategie en uitvoering

S&P zei: "Het transformatieprogramma is doortastender dan voorgaande edities bij het aanpakken van de concurrentieel zwakke punten van Deutsche Bank, vooral de buitensporige kosten en te veel ondermaats presterende bedrijfsonderdelen." Het ratingbureau voegde daaraan toe: "Bovendien zien we een grotere striktheid bij de uitvoering van het plan door het senior management en zet de bank stappen om haar financiële doelstellingen voor 2022 te halen. Dit heeft positieve gevolgen voor de stabiliteit van de bank, alsook voor de voorspelbaarheid en duurzaamheid van de winst".

Inkomsten veerkrachtig ondanks herstructurering en renteniveau

Standard & Poor's merkte op: "Ondanks de herstructurering kon Deutsche Bank profiteren van gunstige marktomstandigheden om de inkomsten te verhogen. Zo heeft ze geprofiteerd van de sterke activiteit op de kapitaalmarkten in de afgelopen kwartalen. Dit toont de kracht van haar investeringsbank aan en verlicht de druk op de marges als gevolg van de aanhoudende negatieve rentevoeten in euro."

Gepositioneerd voor aanhoudende winstgroei

Het bureau is van mening dat Deutsche Bank goed gepositioneerd is om te profiteren van zowel interne als omgevingsfactoren: "Wij verwachten dat de resultaten van Deutsche Bank in 2022 verder zullen verbeteren naarmate de transformatiekosten afnemen, de bedrijfskosten dalen en de Capital Release Unit wordt opgeheven. Ook de tegenwind van de rentevoeten neemt af als gevolg van de herprijzing van deposito's, de stijgende langetermijnrente in euro en de groei van de kredietverlening".

Sterk risicoprofiel

S&P beschreef het risicobeheer van Deutsche Bank als een factor die bijdroeg tot haar beslissing: "Wij geloven dat Deutsche Bank een sterke staat van dienst heeft wat financiële risico's betreft, en dat haar kredietposities goed gediversifieerd zijn en op zinvolle wijze door zekerheden zijn gedekt."

Kostendiscipline verhindert geen essentiële investeringen

S&P merkte op dat de kostendiscipline van de bank haar investeringen in controles en technologie niet heeft afgezwakt. Het agentschap zei: "Belangrijk is dat de focus van Deutsche Bank op kostenefficiëntie niet geleid heeft tot een vermindering van de investeringen die nodig zijn om de interne controle te verbeteren, met inbegrip van het kader voor financiële criminaliteit". Het bureau voegde daar nog aan toe: "De voortdurende investeringen van de bank in technologie zijn van cruciaal belang om op middellange termijn concurrentieel te kunnen blijven."

Kapitaal- en liquiditeitssterkte

Voor S&P heeft het conservatieve balansbeheer van Deutsche Bank zijn vruchten afgeworpen. Het agentschap merkte op: "Deutsche Bank handhaaft sterke kapitaal- en liquiditeitsposities. De Common Equity Tier 1 (CET1)-ratio bedroeg op 30 september 2021 13% en zal naar verwachting rond dit niveau blijven. De liquiditeits- en financieringsprofielen van Deutsche Bank blijven naar onze mening sterk."

Hieronder vindt u een overzicht van de ratings van Deutsche Bank AG van de 3 belangrijkste ratingbureaus, met inbegrip van de door Standard & Poor's (S&P Global Ratings) aangekondigde upgrades.

Standaard & Poor’s verhoogt de ratings van Deutsche Bank AG
×