Deutsche Bank rapporteert een winst vóór belastingen van 1,2 miljard euro in het tweede kwartaal van 2021

Markten

Deutsche Bank rapporteert een winst voor belastingen van 554 miljoen euro in het derde kwartaal van 2021

27 oktober 2021 - Leestijd  8 min.

Uittreksel uit de boodschap van Christian Sewing, CEO van Deutsche Bank,

ter gelegenheid van de presentatie van de resultaten van Deutsche Bank AG over het derde kwartaal.

Resultaten derde kwartaal in het kort:
 • De winst vóór belastingen stijgt met 15% ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar, ondanks een aanzienlijke stijging van de transformatiekosten1.
 • De netto-inkomsten stegen met 2% tot 6 miljard euro, waarbij de algemene groei de normalisering op de tradingactiviteiten compenseerde.
 • De aangepaste kosten daalden, terwijl de transformatiekosten de niet-rentekosten beïnvloedden.
 • De kapitaal-, risico- en balansdiscipline werd gehandhaafd.
 • De duurzaamheidsdoelstellingen voor het volledige jaar 2021 zijn na negen maanden overschreden.
 • Aanzienlijke winstgroei in de eerste negen maanden van 2021 in vergelijking met het voorgaande jaar.

Na de bekendmaking van de kwartaalresultaten verklaarde Christian Sewing, CEO van Deutsche Bank: "In het derde kwartaal hebben wij opnieuw de operationele robuustheid van onze activiteiten aangetoond: onze inkomsten bleken veerkrachtig, wij hebben onze winst vóór belastingen verhoogd ondanks bijkomende transformatiekosten, en wij hebben onze duurzaamheidsdoelstelling voor het volledige jaar 2021 al overtroffen. We richten ons op het verbeteren van de efficiëntie met behoud van strenge controles en we hebben er alle vertrouwen in dat we de doelstellingen van Deutsche Bank voor 2022 zullen halen."

Nieuwe mijlpaal in het derde kwartaal

"De voorwaarde om deze uitdaging aan te gaan, is het succes van onze transformatie, die in de zomer van 2019 is begonnen. In dit opzicht bereikte Deutsche Bank in het derde kwartaal een nieuwe belangrijke mijlpaal. Hoewel de tradingactiviteiten enigszins genormaliseerd zijn, noteerde de groep in het kwartaal een opbrengstengroei van 2% tot iets meer dan 6 miljard euro. En net als in de eerste twee kwartalen van 2021 was de winst aanzienlijk hoger dan in hetzelfde kwartaal van het voorgaande jaar. De winst voor belastingen van 554 miljoen euro betekent een stijging van 15% ten opzichte van het derde kwartaal van 2020."

  "Deutsche Bank heeft dit bereikt ondanks het opnemen van extra eenmalige kosten om de transformatie van de groep te versnellen. Zonder deze stijging zou de aangepaste winst voor belastingen met 39% zijn gestegen tot 1,2 miljard euro. Over de eerste negen maanden van 2021 bedroeg de winst vóór belastingen 3,3 miljard euro of 4,3 miljard euro op aangepaste basis."

  Groeiende bereidheid om zaken te doen met Deutsche Bank

  "Elke divisie en elke regio draagt bij aan dit succes. Of het nu gaat om particuliere of zakelijke cliënten, institutionele beleggers of regeringen, de Deutsche Bank groep ziet wereldwijd een groeiende bereidheid om zaken te doen met de bank. Het verheugt mij bijzonder dat er een sterke vraag naar leningen is van bedrijven die nieuwe investeringen willen doen - ondanks een omgeving die gekenmerkt wordt door een zeer ongelijke afzwakking van de pandemie in de wereld - evenals de groeiende activiteit in onze 'Origination & Advisory'-activiteiten."

  ESG-financiering zit in de lift

  "Ook de activiteiten op het gebied van duurzaamheid blijven zeer succesvol. Deutsche Bank heeft voor zo'n 27 miljard euro aan ESG-financiering en -beleggingen geregistreerd, waaronder uitgiftes voor het Verenigd Koninkrijk en Spanje. Het resultaat is dat de totale duurzame financiering en beleggingen sinds begin 2020 al 125 miljard euro hebben bereikt, wat betekent dat de groep al bijna twee derde van haar doelstelling heeft bereikt (d.w.z. ten minste 200 miljard euro tegen eind 2023). Wij zijn er vast van overtuigd dat deze tendens zich zal voortzetten. De VN-conferentie over klimaatverandering die van 31 oktober tot 12 november 2021 in Glasgow plaatsvindt, zal opnieuw veel aandacht vestigen op deze kwestie." 

  Verbeterde winstgevendheid in alle divisies

  "Alle bedrijfsonderdelen van de bank hebben hun winstgevendheid in de eerste negen maanden van het jaar verder kunnen verbeteren:

  • De Corporate Bank heeft haar rendement op tastbaar eigen vermogen (RoTE) meer dan verdubbeld op jaarbasis tot 7%, ondanks de aanhoudende tegenwind van lage rentevoeten. In het derde kwartaal werden deze negatieve effecten gecompenseerd door een aangepaste prijszetting met onze cliënten en een toename van de kredietverlening. De vooruitzichten voor de divisie zijn positief, aangezien de negatieve rente-effecten in de komende kwartalen zullen afnemen en de Corporate Bank met haar toekomstgerichte initiatieven de basis heeft gelegd voor toekomstige groei.
  • In de Investeringsbank bleven de handelsactiviteit en de volatiliteit zich zoals verwacht normaliseren. Als gevolg daarvan daalden de inkomsten met 6% in vergelijking met het uitzonderlijke derde kwartaal van 2020. Na negen maanden liggen de cijfers echter nog steeds boven het vergelijkbare niveau van vorig jaar en bedroeg de RoTE 13,5%, tegen 10,6%. De financieringsactiviteiten deden het goed, en in de afdeling ‘Origination & Advisory’ stegen de inkomsten met 22% in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar, dankzij een sterke stijging in advies op het gebied van fusies en overnames en groei in de uitgifte van schuldpapier en aandelen. In Duitsland behield Deutsche Bank haar marktleiderschap sinds het begin van het jaar.
  • De Private Bank genereerde een RoTE van 2,7%, vergeleken met een verlies in dezelfde periode vorig jaar. In het derde kwartaal zijn de inkomsten licht gedaald, maar zij zouden zijn gestegen indien het effect van de uitspraak van het Duitse Hooggerechtshof over de voorwaarden in verband met rekeningen niet was meegerekend voor 94 miljoen euro. Tegelijkertijd steeg het nettobedrijfsvolume tot 9 miljard euro, vooral dankzij de instroom van middelen in beleggingsproducten en nieuwe leningen. Na drie kwartalen heeft de bank in Private Banking al een nettobedrag van 38 miljard euro aan nieuwe activiteiten geboekt, wat veel meer is dan voor het hele jaar werd verwacht.
  • Ook de vermogensbeheeractiviteiten noteerden een sterke instroom. DWS noteerde in het derde kwartaal een netto-instroom van 12 miljard euro, waarvan 5 miljard euro in beleggingsfondsen die ESG-criteria hanteren. De activa onder beheer stegen met 21 miljard euro tot een recordbedrag van 880 miljard euro. En de RoTE voor vermogensbeheer bedroeg 28,3% na negen maanden, tegen 20,3% een jaar eerder.
  • Ook de Capital Release Unit heeft zich zeer positief ontwikkeld. De kosten daalden er tijdens het kwartaal aanzienlijk tot 312 miljoen euro, en de risicogewogen activa werden teruggebracht tot 30 miljard euro. Dit cijfer is al lager dan wat voor eind 2022 was gepland."

  Op weg naar 8% RoTE in 2022

  "Deutsche Bank blijft dus op een zeer goed spoor om de RoTE-doelstelling van 8% na belastingen voor 2022 te halen. Dit is ook te danken aan nieuwe kosteninitiatieven, zoals aangekondigd. Hoewel dit in het afgelopen kwartaal heeft geleid tot transformatiekosten van 583 miljoen euro, zal de bank hierdoor in de komende kwartalen het kostentempo kunnen verlagen en een belangrijke stap kunnen zetten in de richting van een kosten/batenverhouding van 70%. In totaal heeft de bank reeds 90% van de verwachte kosten van de strategische transformatie afgeschreven en ligt zij op schema om tegen het einde van het jaar bijna alle resterende transformatie-effecten te hebben verwerkt.

  Terzelfder tijd is het echter duidelijk dat Deutsche Bank niet mag afwijken van haar gedisciplineerde koers. De aandeelhouders verwachten dat Deutsche Bank haar RoTE-doelstelling van 8% zal halen. Het vertrouwen is de afgelopen twee jaar gegroeid, eerst bij de cliënten en vervolgens op de kapitaalmarkten. De opwaarderingen van de ratings van Deutsche Bank AG door Moody's, en vervolgens door Fitch, waren in dit verband belangrijke stappen.

  Het goede nieuws is dat Deutsche Bank veel zaken zelf in de hand heeft, zoals kostenbeheersing en, als een van 's werelds toonaangevende adviseurs en risicomanagers kunnen wij onze cliënten helpen wanneer ze moeilijke tijden doormaken, of het nu gaat om particulieren of bedrijven. Deutsche Bank heeft een sterke balans, een ruime liquiditeit en een solide eigen vermogen. De ratio van het eigen vermogen CET1 (Common Equity Tier 1) bedraagt 13%, zelfs na het opvangen van het effect van regelgevende tegenwind. Deutsche Bank behoudt dus de mogelijkheid om de toekomstige groei van haar activiteiten te financieren."

  1 Voor een beschrijving van deze en andere niet-GAAP financiële maatstaven, zie ‘Gebruik van niet-GAAP financiële maatstaven’ op blz. 17-25 van het financieel supplement van het derde kwartaal van 2021.

  ×