Renteverlaging in China om groei te stimuleren

Markten en beleggingen - 23 juni 2023

Renteverlaging in China om groei te stimuleren

Geschreven door Stefanie Holtze-Jen (Chief Investment Officer APAC), Jason Liu (Head Chief Investment Office APAC) & Victor Chong (Investment Officer, Chief Investment Office APAC)

Samengevat:
  • De People's Bank of China (PBoC) verlaagde haar beleidsrente voor 1-jaars leningen van 3,65% naar 3,55% en haar beleidsrente voor 5-jaars leningen van 4,3% naar 4,2% om een vertragende economie te ondersteunen.
  • China geeft hiermee een sterk signaal dat het is overgestapt van een gerichte versoepeling naar een meer algemene aanpak die de volledige economie ten goede komt.
  • Het bezoek van de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Anthony Blinken aan Beijing is een positief signaal op het geopolitieke front. Het Deutsche Bank CIO Office verwacht dat Chinese aandelen de komende 12 maanden een outperformance kunnen laten zien.

Wat is er gebeurd?

De People's Bank of China (PBoC) heeft haar beleidsrente voor leningen met een looptijd van 1 jaar met 10 basispunten verlaagd, van 3,65% naar 3,55%, en haar beleidrente voor leningen met een looptijd van 5 jaar met hetzelfde aantal basispunten, van 4,3% naar 4,2%. De rente voor leningen met een looptijd van 1 jaar wordt gebruikt als benchmark voor bedrijfsleningen, terwijl die voor leningen met een looptijd van 5 jaar wordt gebruikt als benchmark voor hypotheekleningen. Deze renteverlagingen - de eerste in 10 maanden - tonen aan dat de beleidsmakers de financiële lasten voor huishoudens willen verlichten en de vastgoedsector willen stabiliseren en ondersteunen. Deze ingreep werd verwacht, omdat de Chinese centrale bank vorige week al drie andere beleidsrentevoeten heeft verlaagd.

Nog steeds verzwakkende groei

De groei in China blijft tekenen van verzwakking vertonen, vooral in de particuliere sector. De investeringen in vaste activa door bedrijven in de privé-sector daalden in de eerste vijf maanden van het jaar met 0,1%, terwijl de directe buitenlandse investeringen in dezelfde periode met 5,6% afnamen. De jeugdwerkloosheid bereikte in mei ook een recordhoogte, een situatie die verdere inspanningen vereist, aangezien de privé-sector werk biedt aan meer dan 80% van de stedelijke beroepsbevolking.

Waarnemers verwachten dat de PBoC nog meer monetaire versoepelingsmaatregelen zal nemen. De centrale bank heeft nog andere instrumenten in haar arsenaal om de kredietverlening te stimuleren, zoals de reserveverplichting voor banken, die ze in maart voor het laatst heeft verlaagd.

De maatregelen komen op een moment dat de overgrote meerderheid van andere centrale banken, zoals de Bank of Canada, de Reserve Bank of Australia en de Europese Centrale Bank, onlangs hun beleidsrente hebben verhoogd om de aanhoudende inflatiedruk te bestrijden. China's laatste consumentenprijsindex steeg in mei met slechts 0,2% ten opzichte van mei vorig jaar, terwijl de producentenprijsindex daalde met 4,6% over dezelfde periode.

Wat betekent dat voor beleggers?

De Chinese economie heeft de afgelopen twee maanden aan kracht verloren, na de aanvankelijke sterke opleving na de heropening eind vorig jaar, met zwakkere investeringen in vaste activa en een dalende export. Het sentiment in de privé-sector is verzwakt en de omstandigheden op de arbeidsmarkt zijn verslechterd. Omdat er geen inflatoire druk was, besloot de PBoC het monetaire beleid te versoepelen. De verlaging van de beleidsrente op leningen met een looptijd van 5 jaar is bedoeld om het sentiment op de vastgoedmarkt te ondersteunen, aangezien de rente op hypothecaire leningen hierdoor wordt bepaald. Wij denken dat deze beslissingen de komende maanden gepaard kunnen gaan met andere groeibevorderende initiatieven.

Fiscale ondersteuningsmaatregelen ...

Op fiscaal vlak verwachten we verdere maatregelen om de consumptie te ondersteunen. Sommige Chinese lokale overheden, zoals Shanghai en Shenzhen, hebben bijvoorbeeld al subsidies ingevoerd voor de aanschaf van elektrische voertuigen. Wij denken dat soortgelijke programma's ter ondersteuning van de consumptie de komende maanden ook in andere steden zullen worden ingevoerd, om huishoudens aan te moedigen hun spaaroverschotten te gebruiken voor de aankoop van auto's, consumentenelektronica, huishoudelijke apparaten, enz. Daarnaast verwachten we dat de overheid meer middelen zal uittrekken voor de aanleg van infrastructuur in een zwak macro-economisch klimaat. Wat het industriebeleid betreft, verwachten we dat de beperkingen op de aankoop van vastgoed zullen worden versoepeld, vooral in de grote steden.

... en positieve geopolitieke signalen

Op het geopolitieke front ten slotte was het bezoek van de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Anthony Blinken aan Beijing een positief signaal. Tijdens een persconferentie zei Blinken dat zowel de Verenigde Staten als China de noodzaak erkenden om hun betrekkingen te stabiliseren. Hij zei ook dat de twee landen stappen hebben gezet en op een aantal gebieden vooruitgang hebben geboekt. Hoewel de bezorgdheid in de markt over diplomatieke spanningen tussen de VS en China kan aanhouden, vooral in de aanloop naar de Amerikaanse presidentsverkiezingen van 2024, denken wij dat bilaterale communicatie en besprekingen een escalatie van de spanningen kan voorkomen.

Conclusie

Chinese aandelen kunnen op korte termijn tegenwind ondervinden, zoals een zwakkere binnenlandse groei, een dalende export en de negatieve gevolgen van renteverhogingen door de Federal Reserve (Fed). Verdere stimuleringsmaatregelen en verbeterende bedrijfswinsten kunnen volgens ons echter een outperformance van Chinese aandelen in de komende 12 maanden ondersteunen. Waarderingen zijn teruggekeerd naar zeer aantrekkelijke niveaus, met de MSCI China index die wordt verhandeld op basis van een geschatte koers-winstverhouding1  voor de komende twaalf maanden van 10,6. Dit is 5% onder het 10-jaars gemiddelde en vertegenwoordigt ook een discount van 15% ten opzichte van de MSCI Emerging Markets index. Om het risico beter te spreiden, geven wij echter de voorkeur aan beleggingen in de bredere Aziatische regio en niet alleen in China.

Beleggen in de Aziatische regio?

Beleggingsproducten zijn onderhevig aan risico’s. Ze kunnen zowel omhoog als omlaag evolueren en de kans bestaat dat de belegger het bedrag van zijn belegging niet recupereert. Prognoses zijn gebaseerd op veronderstellingen, schattingen, meningen en hypothetische modellen of analyses die onjuist kunnen blijken. Alleen ter illustratie. Dit artikel en de informatie die het bevat vormen geen beleggingsadvies.

Deel dit artikel


5 juni 2023

De technologiesector blinkt uit

1 juni 2023

Een AI-mpuls voor uw beleggingsportefeuille?

16 mei 2023

Spreidstand tussen hogere inflatie en hogere rente zorgt voor kansen

1 De koers-winstverhouding (K/W) meet de aandelenprijs van een bedrijf in verhouding tot de winst per aandeel.

×