Maakt de snelle rentestijging bedrijfsobligaties in EUR aantrekkelijk op dit moment?

Markten & Beleggingen - 27 oktober 2022

Maakt de snelle rentestijging bedrijfsobligaties in EUR aantrekkelijk op dit moment?

Geschreven door Andreas Umsonst - Investment Officer Europe, Afif Chowdhury - Investment Officer Europe & Ahmed Khalid - Investment Officer Europe

Samengevat:
  • Investment grade bedrijfsobligaties in euro zijn op weg naar een recordjaarverlies.
  • Het rendementsverschil met Duitse Bunds is drastisch toegenomen door de oorlog in Oekraïne en de spanningen op de energiemarkt.
  • De volatiliteit zal op korte termijn hoog blijven, maar ondertussen staan de rendementen wel op zeer aantrekkelijke niveaus.

Verhoging van het kredietrisico

De rendementsverschillen (= spreads) tussen investment grade bedrijfsobligaties in dollar en euro en hun respectieve staatsobligaties - Amerikaanse Treasuries en Duitse Bunds - bleven over heel 2021 quasi ongewijzigd. Sinds begin dit jaar is de situatie echter veranderd: het verschil tussen beide is in de VS met 97 basispunten toegenomen, en in de eurozone zelfs met 130 basispunten. Het negatieve effect van de oorlog tussen Rusland en Oekraïne is namelijk sterker voelbaar in Europa dan in de Verenigde Staten, gezien de grote spanningen op de energiemarkt. Meteen de belangrijkste reden waarom de spreads zo sterk zijn geëvolueerd, en de volatiliteit blijven aanwakkeren.

Beleggers in Europa werden dus geconfronteerd met een hogere mate van onzekerheid, wat resulteerde in hogere risicopremies voor in euro uitgegeven bedrijfsobligaties. Bovendien staat dit marktsegment extra onder druk door het besluit van de Europese Centrale Bank (ECB) om haar netto aankopen van bedrijfsobligaties stop te zetten en door het vermoedelijk nog strakkere monetaire beleid in de nabije toekomst. Als gevolg van de aanzienlijke stijging van de obligatierente en -spreads zijn investment grade bedrijfsobligaties in euro op weg om hun grootste jaarlijkse verlies sinds de invoering van de eenheidsmunt te boeken, met een daling van ongeveer 15%.

Fundamentals onder de loep

Wanneer we kijken naar de fundamentals, dan is het begrijpelijk dat veel Europese bedrijven momenteel gedwongen zijn een veel hogere rente aan te bieden dan vorig jaar om nog kopers voor hun obligaties te vinden. Zo zijn hun marges weer gedaald tot het niveau van voor de gezondheidscrisis. Bovendien zijn hun kasreserves afgenomen, terwijl hun nettoschuld dan weer is toegenomen. Alleen bedrijven in de energiesector konden zich aan deze algemene trend onttrekken.

Is een recessie al in de koersen ingeprijsd?

De spreads tussen investment grade bedrijfsobligaties in euro en Duitse Bunds liggen momenteel boven de 200 basispunten. De enige momenten waarop deze verschillen nog hoger opliepen, waren de wereldwijde financiële crisis, de Europese schuldencrisis en het begin van de coronapandemie. Het feit dat veel van het slechte nieuws al in de waarderingen lijkt te zijn verrekend, kan als goed nieuws worden beschouwd. We zouden ons namelijk dicht bij een bodemniveau kunnen bevinden, indien de aankomende recessie in Europa van korte duur is en niet leidt tot een financiële of schuldencrisis.

Positieve signalen voor de volgende maanden

Het feit dat 1,5 miljard aan leningen van de ECB aan commerciële banken in het kader van de Targeted Longer-Term Refinancing Operations (TLTRO's) in 2023 aflopen, zal ten goede komen aan de markt voor investment grade bedrijfsobligaties in euro. De terugbetaling van deze leningen zal resulteren in een aanzienlijke inkrimping van de balans van de ECB en dus de druk verlichten op de ECB om het aantal bedrijfsobligaties dat zij momenteel in portefeuille heeft, te verminderen. De particuliere sector zou ook moeten profiteren van de uitgebreide fiscale steunmaatregelen die in een aantal Europese landen als reactie op de energiecrisis zijn genomen. Deze zouden voor een zekere mate van economische stabiliteit moeten zorgen.

Vooruitzichten: een goed instapmoment

Wij verwachten dat de algemene volatiliteit op de markt voor investment grade bedrijfsobligaties in euro de komende maanden relatief hoog zal blijven. Deze situatie zou kunnen aanhouden totdat duidelijk wordt dat Europa in een milde recessie terecht komt, die evenwel niet lang zou duren. Eenmaal daar meer duidelijkheid over is, zou de situatie vrij snel weer moeten normaliseren. De recente scherpe koersdalingen kunnen daarom aantrekkelijke instapmogelijkheden bieden, vooral omdat de huidige rendementen op in euro uitgegeven investment grade bedrijfsobligaties zich op een aantrekkelijk niveau bevinden, dat in meer dan tien jaar niet meer is voorgekomen.

Deel dit artikel


Dit zou u ook kunnen interesseren

10 oktober 2022

Beleggers te pessimistisch?

6 oktober 2022

Is de storm grotendeels voorbij?

5 oktober 2022

Een positief verhaal over het einde van de negatieve rente

×