Franse dividenden

Estate Planning & Fiscaliteit

De recuperatie van te veel betaalde belastingen op Franse dividenden

28 juni 2021 - leestijd 2 min. 20

Geschreven door

Hendrik Deblander

Head of Tax

Samengevat:

  • Aandelenbeleggers worden vaak dubbel belast op buitenlandse dividenden.
  • Tussen Frankrijk en België werd in die context een dubbelbelastingverdrag uitgewerkt, dat de Belgische fiscale administratie in eerste instantie weigerde toe te passen.
  • In oktober vorig jaar werd dit standpunt herbekeken, waardoor beleggers voortaan een verrekening van de Franse belasting kunnen vragen.

Als u dividenden ontvangt vanuit het buitenland, wordt u als Belgisch fiscaal resident vaak dubbel belast. Een eerste keer via bronheffing in het buitenland en vervolgens roerende voorheffing ten belope van 30% in België. Dat geldt ook voor dividenden van Franse oorsprong.

Volgens het Frans recht bedraagt de bronheffing 12,8%. In België wordt op de ontvangen dividenden vervolgens nog 30% roerende voorheffing afgehouden.

Dubbelbelastingverdrag

In het dubbelbelastingverdrag tussen België en Frankrijk is evenwel bepaald dat België een verrekening van de Franse bronheffing moet toestaan. Het gaat om het forfaitair gedeelte van de buitenlandse belasting of afgekort het FBB. Die verrekening bedraagt 15% van het nettobedrag van het dividend na inhouding van de Franse bronheffing en de Belgische roerende voorheffing.

De Belgische fiscale administratie weigerde deze FBB toe te passen, gezien het FBB voor particulieren in het Belgisch recht reeds afgeschaft werd sinds 1988. Dat standpunt werd meermaals aangevochten met als voornaamste argument dat verdragsbepalingen voorrang hebben op intern recht.

Een nieuw arrest

In een nieuw arrest van 15 oktober 2020 werd opnieuw geoordeeld dat het dubbelbelastingverdrag voorrang heeft op het Belgisch recht en dat het FBB dus toegepast moet worden. In een persartikel in januari 2021 verklaarde de minister van financiën dat hij de rechtspraak volgt en dat is goed nieuws voor de particuliere beleggers met Franse dividenden.

Bijgevolg kunt u voortaan een verrekening vragen van 15% FBB op dividenden van Franse oorsprong.

Hoe gaat u te werk voor het aanslagjaar 2021?

Voor de dividenden ontvangen tijdens het jaar 2020 kan de verrekening van het FBB via de personenbelasting (Aanslagjaar 2021).

Hiertoe vermeldt u in kader VII (inkomsten van kapitalen en roerende goederen) :

  • In rubriek A..1 het bedrag van de Franse dividenden na bronheffing in Frankrijk en na Belgische roerende voorheffing onder code 1160-04 / 2160-71
  • In rubriek F : het betrokken land (= Frankrijk), de code waaronder de dividenden zijn geboekt (= 1160-04 / 2160-71), het bedrag en aard van de inkomsten (= dividenden)

En wat met oudere dividenden?

In principe kunt u tevens een teruggave vragen voor het verleden tot vijf jaar terug (i.e. voor inkomsten tot 2015).

De procedure voor de terugvordering van het FBB verschilt naargelang de dividenden al dan niet in de aangifte personenbelasting opgenomen werden.

  • Aangegeven dividenden

Is de bezwaartermijn (= binnen de 6 maanden na het versturen van het aanslagbiljet) nog niet verlopen, dan kunt u een bezwaarschrift indienen om de teruggave van het FBB te vragen.

Is de bezwaartermijn wel verlopen, dan kunt u een verzoek tot ambtshalve ontheffing indienen binnen de vijf jaar te rekenen vanaf 1 januari van het jaar waarin de belasting gevestigd werd. We willen u er evenwel op wijzen dat het niet zeker is dat zo’n verzoek tot ambtshalve ontheffing ontvankelijk zou zijn.

  • Niet-aangegeven dividenden

Als de Belgische bank de roerende voorheffing inhield, kunt u in principe de te veel betaalde bronheffing terugvorderen. Dat betekent dat u ten onrechte gestorte roerende voorheffing kunt terugvorderen als u opteert voor de toepassing van de bevrijdende roerende voorheffing . Deze teruggave kunt u vragen binnen de vijf jaar te rekenen vanaf 1 januari van het jaar waarin de voorheffingen gestort zijn.

Let wel, ook hier blijft het onzeker of de fiscus dit zal aanvaarden.

Lees ook

×