Met welke psychologische aspecten rekening houden bij vermogensplanning?

De gids voor uw vermogen

Met welke psychologische aspecten rekening houden bij vermogensplanning?

2 maart 2022 - Leestijd 9 min.

Geschreven door

Benoît Verschueren

Senior Estate Planner

Samengevat:

  • Vermogensplanning beperkt zich niet tot de louter juridisch-technische aspecten.
  • Enkele uit het leven gegrepen voorbeelden maken duidelijk dat de psychologie van de betrokkenen doorslaggevend kan zijn voor een succesvolle vermogensplanning.
  • Stel uzelf dus de juiste vragen, en handel dienovereenkomstig om tot de psychologisch meest geschikte planning in uw situatie te komen

Overweegt u om uw vermogen aan één of meerdere begunstigden over te dragen in het kader van uw vermogensplanning, dan zou u zich kunnen beperken tot de louter juridisch-technische aspecten van uw situatie. U gaat dan enkel na welke bepalingen inzake relatievermogensrecht, erfrecht en fiscaal recht op uw concrete geval van toepassing zijn. Maar er is uiteraard meer dan dat ...

In dit artikel gaan we dieper in op een andere dimensie van vermogensplanning die soms wel wat onderbelicht of stiefmoederlijk behandeld wordt, maar niettemin uiterst belangrijk is: de psychologie van de betrokken personen. Psychologie is de wetenschap van het gedrag en de beleving van mensen. In een context van vermogensplanning gaat dit dus over het gedrag en de beleving van zowel de begunstigden van een vermogensplanning, als van diegene die de vermogensplanning op poten zet.

We ontmoeten hieronder enkele onfortuinelijke personen die omwille van ongelukkige psychologische inschattingen hun vermogensplanning jammer genoeg verkeerd zien lopen. Gelukkig bekijken we ook telkens een mogelijke oplossing om dergelijke ontsporingen te vermijden.

Psychologie bij het schenken

De schenking is één van de meest toegepaste planningstechnieken om een overdracht van vermogen te realiseren. Maar wat als de begunstigde van de schenking er bijvoorbeeld niet klaar voor is? Of de schenker zelf misschien een verkeerde inschatting gemaakt heeft? We onderscheiden hierna meerdere ‘syndromen’ die bij een schenking kunnen optreden.

Psychologie bij de overdracht van familiebedrijven

Wie een familiebedrijf aan de volgende generatie wenst over te dragen, dient ook rekening te houden met de psychologische aspecten van de vermogensoverdracht. Een verkeerde keuze of een slecht ingeschatte situatie kan zelfs een grote impact hebben op de toekomst van de onderneming.

Laten we kennismaken met Robert die 67 jaar is. Robert is ondernemer in hart en ziel en heeft doorheen de jaren een bloeiende vennootschap opgebouwd. Robert heeft één dochter, Annelies. In het kader van zijn successieplanning heeft Robert enkele jaren geleden, op aanraden van zijn adviseur, al zijn aandelen in de vennootschap in blote eigendom aan Annelies geschonken. Robert heeft daarbij kunnen genieten van het gunsttarief op de overdracht van familiale ondernemingen, dus een schenking van de aandelen aan 0% schenkingsrecht. Het was daarbij wel de uitdrukkelijke wens van Robert om de touwtjes van de vennootschap in handen te kunnen houden. Hij is dan ook na de schenking nog steeds zaakvoerder van zijn vennootschap en als vruchtgebruiker van de aandelen oefent Robert ook de stemrechten uit op de algemene vergadering van de vennootschap. Hij heeft dus alle teugels in handen en Annelies heeft niets in de pap te brokken. Gedurende enkele jaren gaat alles goed, Robert voelt zich kiplekker en de vennootschap floreert als nooit tevoren. Maar dan slaat het noodlot toe. Robert krijgt een hartaderbreuk en overlijdt. Het vruchtgebruik van Robert dooft door zijn overlijden uit en Annelies wordt nu volle eigenaar van de aandelen. Annelies staat nu bovendien in één klap als zaakvoerder aan het hoofd van de vennootschap maar aangezien ze door Robert nooit betrokken werd bij het management van de vennootschap blijkt het een te zware taak. Onder de zware druk stapelen de beleidsfouten zich op, de verkoopscijfers tuimelen omlaag en uiteindelijk verkoopt Annelies noodgedwongen de aandelen aan Robert’s grootste concurrent tegen een veel te lage prijs ...

Robert had last van het alleenheersersyndroom. Hoewel Robert de geschikte juridische stappen gezet had om de aandelen aan Annelies over te dragen in het kader van zijn successieplanning, heeft hij toch de psychologische kant van de situatie verwaarloosd. Robert had moeten inzien dat hij zijn bedrijf op een bepaalde dag zou moeten loslaten en dat hij Annelies niet zomaar voor de leeuwen kon laten gooien.

De oplossing ligt voor de hand: Robert had Annelies klaar moeten stomen voor de zware taak als zaakvoerder. Dit is zeker geen eenvoudige opdracht. In eerste instantie had Robert samen met Annelies aan tafel moeten zitten en een stappenplan uitstippelen. Annelies kan bijvoorbeeld beginnen met enkele kleinere taken van Robert over te nemen, om vervolgens steeds moeilijkere taken aan te nemen. Robert moet daarbij trouwens zelf ook bereid zijn om af en toe water in de wijn te doen. Annelies zal immers als toekomstig zaakvoerder een eigen visie hebben die misschien niet volledig strookt met deze van Robert. Openheid en wederzijds respect zijn daarbij cruciaal. In sommige gevallen kan het zelfs aangewezen zijn om een neutrale bemiddelaar aan te stellen en zo tot een akkoord te komen over de toekomst van het bedrijf. Een succesvolle overdracht van een bedrijf is in ieder geval geen ‘instant’ gebeuren en duurt vaak jaren. Er tijdig aan beginnen en met het juiste psychologisch inzicht in de partijen is dus de boodschap.

Stel de juiste vragen

Overweegt u om een vermogensplanning op te stellen, dan is het ten zeerste aan te raden om vooraleer de juridisch-technische aspecten van uw situatie te analyseren, zich eerst een psychologisch beeld van de situatie te schetsen. Stel u daarbij alvast de volgende vragen: hoe zullen de begiftigden van de overdracht reageren en handelen indien u hen aankondigt dat u hen vermogen zal overdragen? Hoe denkt u dat de begiftigden zullen reageren nadat de overdracht werd gerealiseerd? Hoe zal de ‘koude kant’, de schoonfamilie dus, reageren op een vermogensoverdracht aan hun partner? Ben ik zelf wel klaar om een (groot) deel van mijn vermogen over te dragen? Hoeveel vermogen moet ik na de overdracht nog in volle eigendom behouden, om met gemoedsrust mijn oude dag te beleven?

In functie van de antwoorden op deze vragen kan u dan de nodige maatregelen treffen om de vermogensoverdracht zo succesvol mogelijk te laten verlopen, zoals bijvoorbeeld door het opnemen van de nodige beschermingsclausules in een schenkingsakte, of een bemiddelaar onder de arm te nemen bij een bedrijfsoverdracht, of schenken in blote eigendom in plaats van in volle eigendom, enzovoort.

Conclusie?

Vermogensplanning beperkt zich dus niet tot de louter juridisch-technische aspecten. Bovenstaande uit het leven gegrepen voorbeelden maken duidelijk dat de psychologie van de betrokkenen doorslaggevend kan zijn voor een succesvolle vermogensplanning. Stel uzelf dus de juiste vragen, en handel dienovereenkomstig om tot de psychologisch meest geschikte planning in uw situatie te komen.

Heeft u vragen?

Stel uw vragen of praat over uw vermogensplanning door contact op te nemen met uw adviseur, notaris en/of de dienst  ‘Estate Planning’ van Deutsche Bank.

Ontvang een jaar lang Money Expert, het tijdschrift voor beleggers.

Benieuwd hoe onze expertise, advies en oplossingen het verschil kunnen maken voor uw beleggingen?

Ontvang een jaar lang Money Expert, het tijdschrift voor beleggers

Lees ook

De gids voor uw vermogen

De gids voor uw vermogen

De gids voor uw vermogen

12 Praktische tips voor uw vermogensplanning

12 Praktische tips voor uw vermogensplanning

12 Praktische tips voor uw vermogensplanning

13 juli 2021 - leestijd 11 min. 30

13 juli 2021 - leestijd 11 min. 30

13 juli 2021 - leestijd 11 min. 30

De gids voor uw vermogen

De gids voor uw vermogen

De gids voor uw vermogen

Wat met uw digitale nalatenschap?

Wat met uw digitale nalatenschap?

Wat met uw digitale nalatenschap?

31 augustus 2021 - leestijd 5 min. 30

31 augustus 2021 - leestijd 5 min. 30

31 augustus 2021 - leestijd 5 min. 30

De gids voor uw vermogen

De gids voor uw vermogen

De gids voor uw vermogen

Vermogensplanning voor samenwonenden

Vermogensplanning voor samenwonenden

Vermogensplanning voor samenwonenden

26 juli 2021 - leestijd 14 min. 10

26 juli 2021 - leestijd 14 min. 10

26 juli 2021 - leestijd 14 min. 10

Dit artikel vormt geen fiscaal of juridisch advies. De fiscale behandeling hangt af van de individuele situatie van de cliënt en kan in de toekomst wijzigen. Wanneer verwezen wordt naar een fiscaal stelsel, dan dient dat te worden begrepen als het fiscaal stelsel van toepassing op een gemiddelde retailcliënt in de hoedanigheid van een natuurlijk persoon die Belgisch ingezetene is.

×