Vermogensplanning voor samenwonenden

De gids voor uw vermogen

Vermogensplanning voor samenwonenden

26 juli 2021 - leestijd 14 min. 10

Samengevat:

  • Of u nu feitelijk dan wel wettelijk samenwoont, het Burgerlijk Wetboek regelt niets of slechts in beperte mate enkele zaken voor de partners.
  • Vandaar dat het belangrijk is elkaar te beschermen, zeker wanneer een van de partners zou komen te overlijden.
  • Focus op het samenlevingscontract, het erfrecht bij samenwonenden, de te betalen successierechten per gewest en enkele planningstechnieken zoals het testament, de schenking en het aanwascontract.

De regelgeving evolueert razendsnel en daarom vinden we het belangrijk om deze informatie met u te delen.

Ontdek de auteurs van dit artikel:

Franck

Franck (46), haalde zijn diploma’s master in de rechten aan de ULB en zijn master in fiscaal recht aan Solvay. Hij is al meer dan 20 jaar gespecialiseerd in alles wat met fiscaliteit en vermogensplanning te maken heeft. In zijn vrije tijd jogt hij.

Benoit

Benoît (44) heeft een master in de rechten (KUL) en een master in fiscaal recht (ULB). Hij heeft 20 jaar ervaring in alles wat met fiscaliteit en vermogensplanning te maken heeft. Zijn vrije tijd besteedt hij aan lezen en tennissen.


Wie in ons land met iemand wil samenwonen, kan kiezen tussen verschillende samenlevingsvormen. Zo kan u gehuwd, wettelijk of feitelijk samenwonend zijn. Voor gehuwden bevat ons Burgerlijk Wetboek heel wat bepalingen, al dan niet dwingend, die niet alleen de persoonsrechtelijke verhoudingen tussen de echtgenoten regelen, maar ook de vermogensrechtelijke. Voor feitelijke samenwonenden regelt ons Burgerlijk Wetboek op dat vlak dan weer niets. De wettelijke samenwoning houdt het midden tussen deze beide uitersten. Daar voorziet de wet hoofdzakelijk in een vermogensrechtelijke regeling (zie hierna).

Wettelijke of feitelijke samenwonenden hebben er dus alle belang bij om zich goed bewust te zijn van de gevolgen die hun gekozen samenlevingsvorm op hun vermogensplanning met zich meebrengt. Vooral de bescherming van de partners bij overlijden van één van hen is daarbij belangrijk. In dit artikel gaan we hier dan ook dieper op in. Daarbij maken we kennis met Pieter en An. We bekijken eerst de belangrijkste burgerrechtelijke principes inzake samenwoning (zonder exhaustief te willen zijn) en verdiepen ons daarna in de fiscale en planningsaspecten van samenwonen.

Belangrijkste burgerrechtelijke principes inzake samenwoning

Belangrijkste burgerrechtelijke principes inzake samenwoning

Hieronder volgt een overzicht van de belangrijkste burgerrechtelijke principes van toepassing op wettelijke en feitelijke samenwonenden en dit aan de hand van de concrete situatie van Pieter en An. Pieter was na zijn eerste huwelijk een tijdje vrijgezel maar recent heeft hij An ontmoet. Gelet op zijn vorige (vecht)scheiding ziet hij huwen niet echt meer zitten, maar toch wil hij gaan samenwonen met An. Wat kunnen Pieter en An zoal overwegen om elkaar te beschermen (ze hebben geen kinderen) …

Hoeveel bedragen de successierechten tussen samenwonenden?

Hoeveel bedragen de successierechten tussen samenwonenden?

Zoals bekend zijn de successierechten in ons land een gewestelijke materie. Elk gewest (zijnde het Vlaams, Waals en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest) legt dus zijn eigen fiscale accenten (tarieven, vrijstellingen, verminderingen, heffingsgrondslag …). We gaan uit van de hypothese dat An en Pieter beiden Belgisch rijksinwoner zijn. Om te weten welke gewestelijke regelgeving op hen van toepassing is, moet men nagaan in welk gewest de erflater zijn laatste fiscale woonplaats had. Als de erflater achtereenvolgens in verschillende gewesten heeft gewoond gedurende de laatste vijf jaren, ligt zijn fiscale woonplaats in het gewest waar hij gedurende die periode het langst zijn fiscale woonplaats gehad heeft.

Tussen de gewesten bestaan er niet onbelangrijke verschillen in de behandeling van samenwonenden. We bespreken hieronder kort de belangrijkste aspecten van de successiefiscaliteit voor samenwonenden per gewest.

Enkele mogelijke planningstechnieken voor samenwonenden

Enkele mogelijke planningstechnieken voor samenwonenden

Stel dat An en Pieter elkaar willen beschermen mocht één van beiden komen te overlijden, dan moeten ze iets ondernemen gelet op het zeer beperkte erfrecht voor wettelijke samenwonenden en het onbestaande wettelijk erfrecht voor feitelijk samenwonden. We geven hieronder een overzicht van de meest gangbare planningstechnieken.

Conclusie

Wie wil samenleven zonder te huwen, kan in ons land kiezen voor een wettelijke of een feitelijke samenwoning. Vanuit burgerrechtelijk oogpunt biedt de wettelijke samenwoning een redelijk beperkte vermogensrechtelijke bescherming, terwijl feitelijk samenwonenden op dat vlak geen bescherming genieten. Op fiscaal vlak genieten wettelijke samenwoners in principe van dezelfde gunsttarieven inzake successie- en schenkingsrechten als van toepassing op echtgenoten. Voor feitelijke samenwoners is dat enkel het geval in het Vlaams Gewest en dan nog mits bepaalde voorwaarden vervuld zijn. Uit dit alles volgt dat samenwonenden die elkaar willen beschermen bij overlijden van één van hen, een degelijke vermogensplanning moeten opstellen. Daarbij hangt alles af van een globale analyse van de familiale en vermogenssituatie en de doelstellingen van de betrokken personen, om zo alle fiscale en burgerrechtelijke gevolgen goed te kunnen inschatten. Het is daarom van belang om een beroep te doen op de juiste personen, zoals een notaris, vermogensadvocaat of een specialist inzake vermogensplanning.

Volgende keer: 

Met de steeds grotere digitalisering van onze leefwereld komen er nieuwe vormen van vermogens tot stand. Steeds vaker denken mensen niet alleen na over wat ze met hun geld en goederen willen doen maar ook over hoe het verder moet met al die digitale sporen. We spreken dan van de digitale nalatenschap. In ons volgende artikel gaan we hier verder op in.

Meer weten?

Als u vragen hebt of een doordachte vermogensplanning wilt opmaken, kunt u contact opnemen met uw adviseur, notaris en/of de dienst ‘Estate Planning’ van Deutsche Bank.

Ontvang een jaar lang Money Expert, het tijdschrift voor beleggers.

Benieuwd hoe onze expertise, advies en oplossingen het verschil kunnen maken voor uw beleggingen?

Ontvang een jaar lang Money Expert, het tijdschrift voor beleggers

Lees ook

De gids voor uw vermogen

De gids voor uw vermogen

De gids voor uw vermogen

Aandachtspunten bij het burgerlijk recht, de fundering van elke vermogensplanning

Aandachtspunten bij het burgerlijk recht, de fundering van elke vermogensplanning

Aandachtspunten bij het burgerlijk recht, de fundering van elke vermogensplanning

21 april 2021 - leestijd 12 min.

21 april 2021 - leestijd 12 min.

21 april 2021 - leestijd 12 min.

De gids voor uw vermogen

De gids voor uw vermogen

De gids voor uw vermogen

Welke plek neemt de gezinswoning in de successieplanning in?

Welke plek neemt de gezinswoning in de successieplanning in?

Welke plek neemt de gezinswoning in de successieplanning in?

03 juni 2020 - leestijd 13 min. 25

03 juni 2020 - leestijd 13 min. 25

03 juni 2020 - leestijd 13 min. 25

De gids voor uw vermogen

De gids voor uw vermogen

De gids voor uw vermogen

Schenken in coronatijden: wat kan er?

Schenken in coronatijden: wat kan er?

Schenken in coronatijden: wat kan er?

17 september 2020 - leestijd 7 min.

17 september 2020 - leestijd 7 min.

17 september 2020 - leestijd 7 min.

Dit artikel vormt geen fiscaal of juridisch advies. De fiscale behandeling hangt af van de individuele situatie van de cliënt en kan in de toekomst wijzigen. Wanneer verwezen wordt naar een fiscaal stelsel, dan dient dat te worden begrepen als het fiscaal stelsel van toepassing op een gemiddelde retailcliënt in de hoedanigheid van een natuurlijk persoon die Belgisch ingezetene is.

×