12 Praktische tips voor uw vermogensplanning

De gids voor uw vermogen

12 Praktische tips voor uw vermogensplanning

13 juli 2021 - leestijd 11 min. 30

De regelgeving evolueert razendsnel en daarom vinden we het belangrijk om deze informatie met u te delen.

Ontdek de auteurs van dit artikel:

Jonas Baert

Jonas Baert (32), heeft een Professionele Bachelor na Bachelor in Toegepaste Fiscaliteit en een Executive Master in Financial Planning. Met deze diploma’s op zak heeft hij vandaag al 10 jaar ervaring in fiscaliteit en vermogensplanning. Buiten het werk maakt Jonas graag tijd voor een fietstocht, een wandeling in de natuur of een goed boek.

Levi De Feyter

Levi De Feyter (34), haalde de diploma’s Masterclass Estate and Personal Financial Planning en een Executive Master in Wealth and Estate Management. Hij heeft meer dan 10 jaar ervaring in fiscaliteit en vermogensplanning en focust zich bij Deutsche Bank vooral op de civielrechtelijke en fiscale aspecten van een familiale vermogensplanning. Buiten de bank is Levi ook docent aan de Antwerp Management School. In zijn vrije tijd houdt hij van lopen en lezen.


Een evenwichtige vermogensplanning waarbij zowel de bescherming van uw familie als een fiscale optimalisatie centraal staan, is vaak het resultaat van maatwerk. Om deze doelstelling in de praktijk te bereiken is het vereist dat er ook tussen uw verschillende planningsinstrumenten (o.a. huwelijkscontract, testament, zorgvolmacht, schenking, etc.) een evenwicht bestaat. Uw notaris of een andere expert in vermogensplanning is de geknipte persoon om u hierin bij te staan. In dit artikel geven we voor elk van deze planningsinstrumenten 3 concrete en praktisch bruikbare tips.

Huwelijkscontract

Huwelijkscontract

Voor ieder gehuwd koppel zijn er regels die de vermogensrelatie tussen de echtgenoten regelen. Het huwelijksstelsel bepaalt onder andere wie eigenaar is van welke goederen en welke beslissingen er alleen of gezamenlijk kunnen worden genomen. Daarnaast kan u in een huwelijkscontract ook bepalen wat er gebeurt met het vermogen in geval van een echtscheiding of een overlijden.

Als koppel kiest u zelf onder welk huwelijksstelsel u wil trouwen en de notaris zal hiervoor een huwelijkscontract opstellen. Indien u geen huwelijkscontract heeft, geldt het wettelijk stelsel. Dit is een stelsel van gemeenschap van aanwinsten.

Stelsel van gemeenschap van aanwinsten

Stelsel van zuivere scheiding van goederen

Testament

testament

Het laten opstellen van een testament kan een goede oplossing zijn voor personen die wensen af te wijken van de wettelijke regeling op vlak van erfrecht. Het testament laat toe om bepaalde goederen toe te kennen aan andere begunstigden dan de wettelijke erfgenamen of zelfs om aan bepaalde begunstigden meer toe te kennen dan de wet voorzien heeft. Het testament heeft als groot voordeel dat het een heel flexibele techniek is. U kan een testament tijdens uw leven nog altijd aanpassen, herroepen of verfijnen, wat niet mogelijk is met een schenking.

Zorgvolmacht

zorgvolmacht

Het laten opstellen van een zorgvolmacht helpt u om u voor te bereiden op de dag dat u uw vermogen niet meer zelf kan beheren omwille van wils- of handelingsonbekwaamheid. U kan zich via specifieke instructies in de zorgvolmacht verzekeren dat uw vermogen volgens uw instructies verder zal worden beheerd, zonder dat daarbij een rechterlijke tussenkomst (vrederechter) noodzakelijk is.

Schenking

Schenking

De schenking is een populair instrument van vermogensplanning. Hoewel schenken een eenvoudige zaak lijkt te zijn, houdt u toch best met een aantal praktische aspecten rekening om onaangename verrassingen later te voorkomen.

Volgende keer: Vermogensplanning voor samenwonenden 

In een volgend artikel gaan we dieper in op de vermogensplanning voor wettelijke en feitelijke samenwonenden. Aangezien het erfrecht en het vermogensrecht hen een mindere bescherming biedt dan voor gehuwden het geval is, hebben samenwoners dikwijls nood aan het opzetten van een degelijke vermogensplanning, aangepast aan hun doelstellingen.

Meer weten?

Als u vragen hebt of een doordachte vermogensplanning wilt opmaken, kunt u contact opnemen met uw adviseur, notaris en/of de dienst ‘Estate Planning’ van Deutsche Bank.

Ontvang een jaar lang Money Expert, het tijdschrift voor beleggers.

Benieuwd hoe onze expertise, advies en oplossingen het verschil kunnen maken voor uw beleggingen?

Ontvang een jaar lang Money Expert, het tijdschrift voor beleggers

Lees ook

De gids voor uw vermogen

De gids voor uw vermogen

De gids voor uw vermogen

Aandachtspunten bij het burgerlijk recht, de fundering van elke vermogensplanning

Aandachtspunten bij het burgerlijk recht, de fundering van elke vermogensplanning

Aandachtspunten bij het burgerlijk recht, de fundering van elke vermogensplanning

21 april 2021 - leestijd 12 min.

21 april 2021 - leestijd 12 min.

21 april 2021 - leestijd 12 min.

De gids voor uw vermogen

De gids voor uw vermogen

De gids voor uw vermogen

Welke plek neemt de gezinswoning in de successieplanning in?

Welke plek neemt de gezinswoning in de successieplanning in?

Welke plek neemt de gezinswoning in de successieplanning in?

03 juni 2020 - leestijd 13 min. 25

03 juni 2020 - leestijd 13 min. 25

03 juni 2020 - leestijd 13 min. 25

De gids voor uw vermogen

De gids voor uw vermogen

De gids voor uw vermogen

De zorgvolmacht: onmisbaar in uw vermogensplanning

De zorgvolmacht: onmisbaar in uw vermogensplanning

De zorgvolmacht: onmisbaar in uw vermogensplanning

09 oktober 2020 - leestijd 7 min.

09 oktober 2020 - leestijd 7 min.

09 oktober 2020 - leestijd 7 min.

Dit artikel vormt geen fiscaal of juridisch advies. De fiscale behandeling hangt af van de individuele situatie van de cliënt en kan in de toekomst wijzigen. Wanneer verwezen wordt naar een fiscaal stelsel, dan dient dat te worden begrepen als het fiscaal stelsel van toepassing op een gemiddelde retailcliënt in de hoedanigheid van een natuurlijk persoon die Belgisch ingezetene is.

×