Nervositeit op de aandelenmarkten

Markten

Nervositeit op de aandelenmarkten

25 januari 2022 - Leestijd 3 min.

Geschreven door

Deepak Puri

CFA® Chief Investment Officer Americas

Samengevat:
  • De wereldwijde aandelenmarkten dalen stevig sinds begin dit jaar nu de markten zich richten op het restrictieve beleid van de Fed en de toegenomen spanningen tussen westerse regeringen en Rusland over Oekraïne.
  • Momenteel zijn de S&P 500 en de NASDAQ 100 respectievelijk -7% en -11% gedaald sinds het begin van het jaar.
  • Hoewel de volatiliteit op korte termijn waarschijnlijk zal aanhouden, gaan wij in ons basisscenario niet uit van een berenmarkt voor aandelen of een wereldwijde recessie.

Wat is er gebeurd?

De wereldwijde aandelenmarkten begonnen het jaar onder zware verkoopdruk. De combinatie van een "restrictief draaiboek" van de Federal Reserve (Fed), die de inflatie op het hoogste niveau in bijna 40 jaar probeert te beteugelen, en een neerwaartse bijstelling van de groeiprognoses, heeft beleggers doen terugdeinzen voor aandelen, vooral de grote technologie- en groeiaandelen.

Fed verandert van toon

De veranderde toon van de Fed, vooral na de publicatie van de notulen van haar vergadering in december, heeft de markten doen vooruitlopen op een snellere monetaire verkrappingscyclus, met maart als eerste van mogelijk vier renteverhogingen. Dit impliceert ook een veel agressievere vermindering van de activa-aankopen dan aanvankelijk verwacht eind 2021. Met de stijging van de obligatierente deze maand, zagen we de aandelenmarkten een aanzienlijke stijlrotatie van groei naar waarde doen. Gezien groeikarakteristieken voornamelijk in de Amerikaanse aandelenmarkt terug te vinden zijn, is het niet verwonderlijk dat de duurste aandelen het meest zijn verkocht. De stijging van de reële rente in afwachting van een strengere Fed heeft een van hun belangrijkste steunpijlers weggenomen.

Deze ontwikkelingen komen aan het begin van het resultatenseizoen over het vierde kwartaal van 2021, met in diverse sectoren (zoals de financiële sector) zwakkere publicaties dan in voorgaande kwartalen. Bovendien lijken de vooruitzichten van veel van de bedrijven die winst hebben gerapporteerd, zwakker dan eerder verwacht. De markten zullen de grote technologie-namen en "pandemische winnaars" de komende weken zeker nauwlettend in de gaten houden voor verdere tekenen van zwakkere resultaten.

Mogelijke daling consumentenvertrouwen en toegenomen geopolitieke spanningen

Vanuit het oogpunt van de mondiale groei wijzen de PMI's (de aankoopmanagersindexen) weliswaar op een stabilisatie op een hoog niveau in sectoren zoals de verwerkende industrie en de dienstensector, maar zijn er signalen die wijzen op een vertraging ten opzichte van de pieken. Ook de indexen van het consumentenvertrouwen lijken lager uit te vallen dan eerdere toppen. Andere factoren zijn de toegenomen geopolitieke spanningen tussen westerse regeringen en Rusland over Oekraïne, alsook in de binnenlandse politiek van de VS. De pogingen van president Biden om zijn spraakmakende "Build Back Better"-wetgeving erdoor te krijgen, hebben aan kracht ingeboet.

Hoe reageerden de markten?

Sinds het begin van het jaar vertonen de wereldwijde aandelenmarkten een neerwaartse trend, waarbij de belangrijkste Amerikaanse indexen het meest getroffen zijn. De NASDAQ 100 is tot nu toe -11% lager dan eind vorig jaar, terwijl de Europese aandelenmarkten ook de impact van de toegenomen volatiliteit ondervinden. Gezien hun meer cyclische/waardeoriëntatie hebben zij het in relatieve termen echter beter gedaan, waarbij de DAX 5,5% moest prijsgeven. De rente op Amerikaanse Treasuries kende ook al heel wat schommelingen deze maand waarbij de 10 jarige rente steeg tot 1,89%, alvorens te dalen.

Wat betekent dat voor de belegger?

Bij het begin van 2022 is het zeker niet moeilijk om redenen te vinden om bezorgd te zijn over de kortetermijnrichting van de markten of de bredere economische vooruitzichten in het algemeen. De veranderde toon van de centrale banken, tegen een achtergrond van aanhoudende onzekerheid als gevolg van COVID en de inflatiedruk, betekent dat velen hun risiconiveaus zullen willen verlagen. Deze periode van volatiliteit en stijlrotatie zal de komende weken waarschijnlijk aanhouden, maar het langetermijntraject van aandelen en economische groei blijft op koers.

Wereldwijde groei blijft sterk in 2022

Ongeacht de veranderde toon van de centrale banken zal de steun nog enige tijd van kracht blijven, vooral omdat de wereldeconomie zich blijft ontwikkelen in een context van de COVID/omikron-variant. Belangrijker nog is dat er geen reden is om te verwachten dat centrale banken restrictiever zullen zijn dan de markten nu al denken. De activiteitsindicatoren hebben inderdaad tekenen van een piek vertoond, maar de mondiale groei zou dit jaar krachtig moeten blijven omdat een robuuste arbeidsmarkt en een herschikking van spaargelden de economie zullen blijven stimuleren.

Conclusie

Ondanks de recente volatiliteit blijven wij positief over aandelen omdat wij denken dat de markten in staat zullen zijn om geleidelijke renteverhogingen te verwerken. Onze aanbeveling om een hybride strategie ("barbell strategy") te handhaven, blijft van kracht omdat de eurozone tekenen van veerkracht vertoont door de waarde-aandelen in de indices. Wij menen ook dat het enigszins voorbarig zou zijn om de groeisegmenten van de Amerikaanse aandelenmarkt te laten vallen, gezien hun grotere prijszettingsvermogen.

Is uw portefeuille nog aangepast aan de economische realiteit?

Bel onze experts van Talk & Invest op 078 153 154.

Maak een afspraak in uw Financial Center via 078 156 160 of online.

Benieuwd welke oplossingen wij bieden om uw portefeuille voor u te beheren?

Benieuwd welke oplossingen wij bieden om uw portefeuille voor u te beheren?

Benieuwd welke oplossingen wij bieden om uw portefeuille voor u te beheren?

Ontvang een jaar lang Money Expert, het tijdschrift voor beleggers.

Ontvang een jaar lang Money Expert, het tijdschrift voor beleggers.

Ontvang een jaar lang Money Expert, het tijdschrift voor beleggers.

×