Fed gaat voor hoogste renteverhoging sinds 1994

Markten - 16 juni 2022

Fed gaat voor hoogste renteverhoging sinds 1994

Deepak Puri - CFA®Chief Investment Officer Americas & Sam Matthews - Head of Chief Investment Office Americas

Samengevat:
  • De Fed kondigde een verdere verhoging van de beleidsrente aan met 75 basispunten, de grootste verhoging sinds 1994 om de inflatie te beteugelen.
  • Ze publiceerde ook het meest recente rapport omtrent de economische vooruitzichten, waarin wordt gesuggereerd dat de Amerikaanse economie een periode zal ingaan van tragere groei en hogere werkloosheid.
  • De markten reageerden positief na de aankondiging en de persconferentie van Powell, waarin de Fed erkende dat de rente sneller opgetrokken moet worden.

Wat is er gebeurd?

De Fed trok de beleidsrente verder op met 75 basispunten waardoor deze zich nu tussen 1,50% en 1.75% bevindt. Dit besluit volgt op het laatste CPI-cijfer in de VS dat met 8,6% een nieuwe piek in 40 jaar bereikte. Dit veroorzaakte aanzienlijke marktvolatiliteit en verhoogde de druk op de Fed om agressiever op te treden om de stijgende inflatie te beteugelen.

De aanhoudende stijging van de consumentenprijzen voor een breed scala van goederen en diensten betekende dat veel beleggers hun marktverwachtingen voor de Fed bijstelden, waarbij zowel een stijging met 75 als 100 basispunten werden geopperd als mogelijke uitkomst van de Fed-vergadering van juni. In haar verklaring erkende de centrale bank dat dergelijke aanhoudend hoge inflatieniveaus een agressievere renteverhoging zou rechtvaardigen. De Fed verklaarde tevens dat zij ‘vastbesloten’ is om de inflatie terug te brengen naar haar langetermijndoelstelling van 2%.

Tijdens de persconferentie die daarop volgde, erkende voorzitter Powell het hardnekkige inflatiebeeld en het effect ervan op de Amerikaanse consument, maar bevestigde ook dat een renteverhoging van 50 of 75 basispunten punt ‘zeer waarschijnlijk’ zou zijn bij de volgende bijeenkomst, maar afhankelijk zal blijven van de macro-economische gegevens.

Naast het besluit om de rente te verhogen, publiceerde de Fed ook haar meest recente samenvatting van de economische prognoses. De mediaan van de verwachte beleidsrente op basis van de standpunten van de verschillende Fed-leden wijst op een niveau van 3,4% tegen het einde van dit jaar. Dit kan worden bereikt door nog eens 4 renteverhogingen van elk 50 basispunten, of heel misschien, nog eens 75 basispunten volgende maand, alvorens terug te zakken tot 25 basispunten. Dit wijst op de bereidheid van de Fed om de renteverhogingen te vervroegen om de inflatie sneller terug te dringen.

De grootste herzieningen vonden plaats in zowel de groei- als de inflatieprognoses. De verwachting is nu dat de kerninflatie van de consumptieprijzen zal uitkomen op 5,2%, alvorens volgend jaar te dalen tot 2,6%. Tevens werd de groeiverwachting voor dit jaar opnieuw neerwaarts bijgesteld tot 1,7%, en voor de daaropvolgende jaren teruggebracht tot 1,7% in 2023 en 1,9% in 2024.

De werkloosheidsprognoses werden opwaarts herzien van 3,7% tegen het einde van het jaar tot 4,1% in 2024. In het algemeen wijzen dergelijke herzieningen op de moeilijkheden waarmee de Fed in de toekomst zal worden geconfronteerd. Powell herhaalde zijn geloof in de Amerikaanse economie en verklaarde dat zelfs met aanhoudende verschuivingen in consumptiepatronen, de kracht van de consument robuust blijft.

Hoe reageerden de markten?

Het sentiment op de beurs voorafgaand aan de aankondiging van de Fed was over het algemeen positief, omdat de markten al anticipeerden op meer agressievere maatregelen van de Fed na de CPI-resultaten van afgelopen vrijdag. De S&P 500 en NASDAQ 100 reageerden beide positief en sloten respectievelijk 1,46% en 2,50% hoger. Op de obligatiemarkt gingen zowel de 2-jaars als de 10-jaars rente op schatkistpapier lager.

Wat betekent dat voor beleggers?

De beslissing om de beleidsrente met 75 basispunten te verhogen is een duidelijke indicatie dat de Fed zich blijft baseren op macro-economische data en dat de combinatie van zowel torenhoge CPI-cijfers als de plotselinge daling van het consumentenvertrouwen (zoals blijkt uit de laatste peiling van de Universiteit van Michigan), voldoende was om een stap verder te gaan dan de eerder besproken renteverhoging van 50 basispunten.

Een dergelijke flexibiliteit onderstreept de realiteit van het huidige economische landschap waar beleggers getuige van zijn; inflatiecijfers en economische indicatoren evolueren snel, waardoor een snelle reactie van centrale banken wereldwijd vereist is. De markten zullen blijven reageren op de publicatie van dergelijke macro-economische gegevens en de daaropvolgende monetaire beleidsmaatregelen, waarbij dit laatste rentebesluit van de Fed aangeeft dat beleggers zich moeten voorbereiden op het vermogen van centrale banken om sneller te reageren dan men tot nu toe verwachtte.

Hoge inflatie in combinatie met een uitzonderlijk krappe arbeidsmarkt en een verzwakkend consumentenvertrouwen heeft de Fed ertoe gebracht sneller te handelen dan eerder verwacht. De hamvraag is nu: zullen deze maatregelen de marge voor een ‘zachte landing’ nog kleiner maken?

Is uw portefeuille nog aangepast aan de economische realiteit?

Bent u nog geen cliënt?

Word cliënt om te kunnen profiteren van het advies van onze experts.

Bent u al cliënt?

Bel Talk & Invest op 078 153 154 of maak een afspraak in uw Financial Center, online of via 078 156 160.

Benieuwd welke oplossingen wij bieden om uw portefeuille voor u te beheren?

Benieuwd welke oplossingen wij bieden om uw portefeuille voor u te beheren?

Benieuwd welke oplossingen wij bieden om uw portefeuille voor u te beheren?

Ontvang gratis Money Expert, ons magazine voor beleggers

Ontvang gratis Money Expert, ons magazine voor beleggers

Ontvang gratis Money Expert, ons magazine voor beleggers

Deel dit artikel


Dit zou u ook kunnen interesseren

10 juni 2022

De ECB bevestigt de start van de opwaartse rentecyclus in juli

5 mei 2022

50 wordt de norm

3 juni 2022

Hoopgevende signalen na een langdurige daling op de markten?

×