Infrastructuur: ondersteuning van een duurzame toekomst

Markten & Beleggingen - 14 juli 2023

Infrastructuur: ondersteuning van een duurzame toekomst

Inleiding

Investeringen in infrastructuur zijn geëvolueerd van traditionele fysieke infrastructuur (bv. vervoer, energie en andere nutsvoorzieningen) naar een focus op groene transitie en sociale gelijkheid, die als één geheel moeten worden bekeken. De Duurzame Ontwikkelingsdoelstelling (SDG 9) van de Verenigde Naties is opgesteld om "een veerkrachtige infrastructuur op te bouwen, inclusieve en duurzame industrialisatie te bevorderen en innovatie te stimuleren". Er zal veel moeten geïnvesteerd worden, maar de prioriteiten kunnen van regio tot regio verschillen.

Waarom beleggen in infrastructuur?

Traditioneel kijken beleggers naar infrastructuur vanwege de voorspelbare kasstromen op de lange termijn, een bepaalde vorm van bescherming tegen inflatie, een lage correlatie met andere beleggingscategorieën en dus de defensieve kenmerken.

De definitie van infrastructuur is echter breder geworden, en dus is het zinvol om een meer gedifferentieerde visie te hanteren. Zo kunnen infrastructuurbeleggingen worden ingedeeld in vier risico-rendementscategorieën, elk met verschillende risico-rendementskenmerken: basisinfrastructuur, basisinfrastructuur-plus, infrastructuur met ’toegevoegde waarde’ en opportunistische infrastructuur.

Deze differentiatie betekent dat rendementen op verschillende manieren worden gegenereerd. Rendementen bestaan doorgaans voornamelijk uit aantrekkelijke inkomsten. Sommige segmenten bieden ook een aanzienlijk kapitaalgroeipotentieel.

Conclusie

De ontwikkeling van infrastructuur zal steeds meer worden bekeken in termen van het bredere effect ervan op de klimaatcrisis, sociale ongelijkheid, veerkracht en aanpassingsvermogen, die de prioriteiten vormen van de VN-doelen voor duurzame ontwikkeling (SDG 9).
De behoefte aan infrastructuurontwikkeling wordt geschat op 97.000 miljard dollar tussen 2016 en 2040, waarbij elektrificatie een van de belangrijkste gebieden is.

Veel infrastructuurbeleggingen zullen aantrekkelijk blijven op basis van de traditionele criteria, maar ook een aanpak in lijn met de bredere definitie van infrastructuur zal kansen bieden.

Meer weten over dit thema?

Ook beleggen in infrastructuur?

Beleggingsproducten zijn onderhevig aan risico’s. Ze kunnen zowel omhoog als omlaag evolueren en de kans bestaat dat de belegger het bedrag van zijn belegging niet recupereert. Elke beleggingsbeslissing moet in overeenstemming zijn met uw Financial ID. Meer info op deutschebank.be/financialid.

Prognoses zijn gebaseerd op veronderstellingen, schattingen, meningen en hypothetische modellen of analyses die onjuist kunnen blijken. Alleen ter illustratie. Dit artikel en de informatie die het bevat vormen geen beleggingsadvies.

Deel dit artikel


Dit zou u ook kunnen interesseren

11 juli 2023

AI zal eerder banen creëren dan vernietigen

7 juli 2023

Groei: een evenwichtsoefening - Update economie en beleggingen

6 juli 2023

Zullen de markten hun uitstekende prestaties van de eerste jaarhelft bevestigen?

×