Inflatie en oorlog in Oekraïne doen financiële markten terugplooien

Markten

Inflatie en oorlog in Oekraïne doen financiële markten terugplooien

4 april 2022 - Leestijd 5 min. 

Geschreven door

David Ghezal
Investment Strategist

Samengevat:
  • De S&P 500 en de Stoxx Europe 600 indexen eindigden de eerste drie maanden van het jaar in het rood en boekten hun slechtste kwartaal sinds het begin van de Covid-crisis.
  • De centrale banken zullen het monetaire beleid verstrakken om de inflatie weer in het gareel te krijgen en tegelijk de economische groei op peil te houden.
  • Langetermijnthema's zijn een echte bron van toegevoegde waarde in een evenwichtige portefeuille die op stevige fundamenten is gebouwd.

Een zeer gecompliceerde start van het jaar voor de aandelenmarkten

De financiële markten kwamen niet ongeschonden uit een stormachtig eerste kwartaal. De beleggers kregen een bewogen nieuwsstroom te verwerken met de onafgebroken stijging van de inflatie, het begin van de cyclus van renteverhogingen door de Federal Reserve (Fed) en uiteraard het meest markante feit, namelijk de oorlog in Oekraïne en de westerse sancties tegen Moskou, die de nervositeit verder deden oplopen. Hoewel ze de verliezen sinds dag 1 van de invasie ongedaan maakten, eindigden de S&P 500 (-4,9%) en de Stoxx Europe 600 (-6,5%) de eerste drie maanden van het jaar in het rood en lieten ze het slechtste kwartaal optekenen sinds het begin van de coronacrisis twee jaar geleden. De groeimarkten van hun kant (MSCI EM -7,3%) verloren voor het derde kwartaal op rij terrein.

Somber klimaat voor de obligatiemarkten

De fors aantrekkende inflatie en het vooruitzicht van een agressiever dan voorziene monetaire verstrakking veroorzaakten ook een spectaculaire opstoot van de obligatierente. Staatsleningen, waarvan de koersen omgekeerd evenredig evolueren met de rentevoeten, kwamen zwaar onder druk. Resultaat: US Treasury bonds leverden -5,6% in en staatsleningen van de eurozone verloren gemiddeld 5,3% tijdens het afgelopen kwartaal, dat een van de slechtste was in hun geschiedenis. Meer dynamische obligatiecategorieën bleven in dit sombere klimaat evenmin gespaard. Investment grade bedrijfsobligaties verloren -5,4%, speculatieve obligaties in Amerikaanse dollar -4,8%.

Wind in de rug voor grondstoffen

Uiteindelijk hadden alleen grondstoffen op alle niveaus de wind in de rug. Goud profiteerde bijvoorbeeld van zijn status als vluchtwaarde en werd 5,9% duurder. Maar het was ruwe olie die met ruim 30% de sterkste kwartaalstijging liet optekenen. En die klim zou nog steiler geweest zijn mochten de Verenigde Staten niet hebben aangekondigd dat ze uit hun strategische reserves gaan putten om de spanningen op de markt te bedaren.

Inflatie stijgt nog steeds

Terwijl de verwoestingen en het menselijk leed door de oorlog in Oekraïne onverminderd doorgaan, richten de financiële markten hun aandacht op de economische weerslag van het conflict. De wereldwijde groei zal onvermijdelijk vertragen naar aanleiding van deze schok, maar een wereldwijde recessie lijkt ons weinig waarschijnlijk. De vrees van de markten concentreert zich logischerwijze in Europa, maar een scenario van stagflatie hoeft niet onvermijdelijk te zijn zolang de essentiële leveringen van gas en olie uit Rusland doorgaan en de regio kan blijven rekenen op een opgeschaalde begrotingssteun. Hoe dan ook kan de inflatie nog geruime tijd op recordniveaus blijven door de opstoot van de grondstoffenprijzen – met energie op kop – en de tekorten aan de bevoorradingszijde.

Centrale banken gaan monetair beleid verstrakken

In deze situatie staan de centrale banken voor een delicate evenwichtsoefening. Ze zullen hun monetair beleid verstrakken om de inflatie in het gareel te krijgen en tegelijk trachten de economische groei op peil te houden. De Fed gaf aan dat ze haar rente geleidelijk zal optrekken, indien nodig in stappen van 0,50%, terwijl de ECB de deur opende voor een renteverhoging in de tweede jaarhelft. Deze monetaire verstrakking is echter al in ruime mate verrekend in de marktverwachtingen.

Hoewel we voor dit jaar nog steeds uitgaan van een behoorlijke winstgroei, zouden de inflatie en de oorlog de rentabiliteit van de bedrijven kunnen doorkruisen. De resultaten van het eerste kwartaal 2022 zullen wat dit betreft meer duidelijkheid brengen en bedrijven zullen ook toelichten hoe ze de toekomst tegemoetzien. Wij denken dat “Corporate America” zich in het algemeen veerkrachtig zal tonen in deze complexere omgeving. Europa zal daarentegen waarschijnlijk het leeuwendeel van de neerwaartse winstherzieningen voor zijn rekening nemen, aangezien de bedrijven in de regio veel zwaarder getroffen worden door het conflict.

Een voldoende lange beleggingshorizon is essentieel om de marktvolatiliteit op te vangen

Ondanks de huidige onzekerheden blijft beleggen in reële activa zoals aandelen de beste oplossing om de afbrokkelende koopkracht door de negatieve reële rente op peil te houden. Deze context zou de beurswaarderingen moeten blijven ondersteunen. Bijgevolg blijven wij op middellange termijn positief voor aandelen, maar benadrukken we dat de beurswinsten sinds het bodempeil van begin maart niet geëxtrapoleerd mogen worden en dat gezien de vele hindernissen op het parcours de volatiliteit hoog zal blijven. Een voldoende lange beleggingshorizon is essentieel om deze verhoogde marktvolatiliteit op te vangen.

Thema's als cyberveiligheid, gezondheid en energietransitie zijn zeer relevant in de huidige context

We blijven ervan overtuigd dat langetermijnthema’s een bron van toegevoegde waarde zijn in een evenwichtige portefeuille die op stevige fundamenten is gebouwd. Bepaalde thema’s komen in de huidige context meer op de voorgrond dan andere. Het thema cyberveiligheid is nog pertinenter geworden sinds de oorlog in Oekraïne doordat het drama op het terrein ook gepaard gaat met aanvallen in de cyberspace. Er rest bedrijven, regeringen en particulieren geen andere keuze dan hun budgetten voor cyberveiligheid op te trekken en verwacht wordt dat deze nu al dynamische markt de komende jaren met ruim 10% per jaar zal groeien.

Ook gezondheidszorg gaat een mooie toekomst tegemoet. Deze defensieve, maar ook zeer goed gediversifieerde sector zal zich naar verwachting kunnen blijven optrekken aan de structurele stijging van de gezondheidsuitgaven en de mogelijke inhaalbeweging van de groeilanden in dit domein. Bovendien zullen de onafgebroken innovatie en digitalisering de groei blijven ondersteunen, in het bijzonder de markt van medische apparaten waarvan de omvang tegen 2030 zou kunnen verdubbelen.

Tot slot verwachten we dat de gevolgen van de oorlog in Oekraïne voor de energiemarkten de energietransitie in een stroomversnelling zullen brengen. De zoektocht van Europa om minder afhankelijk te worden van Russische energie brengt ook het enorme potentieel inzake energie-efficiëntie volop onder de aandacht.

Is uw portefeuille nog aangepast aan de economische realiteit?

Contacteer onze experts van Talk & Invest op 078 153 154

Maak een afspraak in uw Financial Center via 078 156 160 of online.

Benieuwd welke oplossingen wij bieden om uw portefeuille voor u te beheren?

Benieuwd welke oplossingen wij bieden om uw portefeuille voor u te beheren?

Benieuwd welke oplossingen wij bieden om uw portefeuille voor u te beheren?

Ontvang een jaar lang Money Expert, het tijdschrift voor beleggers.

Ontvang een jaar lang Money Expert, het tijdschrift voor beleggers.

Ontvang een jaar lang Money Expert, het tijdschrift voor beleggers.

×