Hoe beleggen in slimme mobiliteit?

Markten & beleggingen - 17 oktober 2023

Hoe beleggen in slimme mobiliteit?

Geschreven door Knut Huys - Senior Fund of Funds Manager

Samengevat

  • Slimme mobiliteit transformeert de toekomst van vervoer, door middel van elektrificatie, connectiviteit, artificiële intelligentie en de deeleconomie.
  • De beleggingskansen zijn divers, van autofabrikanten tot batterijproducenten en van oplaadinfrastructuur tot technologie voor autonoom rijden.
  • Vorig jaar maakten elektrische voertuigen nog maar 2,1% uit van het totale wagenpark van 1,3 miljard auto’s.

Vroeger keken we naar technologie om vervoer goedkoper, sneller of veiliger te maken. Nu kan en moet het ook duurzamer. En dat is waar slimme mobiliteit in het spel komt. Slimme mobiliteit bevindt zich op het knooppunt van enkele van de meest invloedrijke thema’s van het decennium: klimaatverandering, artificiële intelligentie, connectiviteit, de deeleconomie en natuurlijk elektrificatie.


Zelfs in een wereld waar er nog altijd nieuwe oliereserves ontdekt worden, zullen fossiele brandstoffen schaarser en duurder worden. Bovendien vallen ze om klimaat- en geopolitieke redenen almaar meer uit de gratie bij autofabrikanten, consumenten én overheden. Beleidsmakers gebruiken zowel de stok (denk bijvoorbeeld aan het verbod op de verkoop van nieuwe diesel- en benzinewagens in het VK vanaf 2030) als de wortel (denk aan subsidies tot 7.500 USD voor elektrische voertuigen in de VS) om elektrificatie aan te moedigen.

Begin van de groeicurve

Maar ook zonder regulatieve beperkingen of fiscale stimulansen zijn elektrische voertuigen (EV’s) steeds aantrekkelijker: in verschillende markten zijn ze al goedkoper in aanschaf en gebruik dan benzineauto’s. Terwijl EV’s (inclusief plug-in hybrides) in 2019 amper 2,6% vertegenwoordigden in de globale verkoopcijfers, is de kentering de afgelopen jaren helemaal ingezet. Zo was in 2022 al 13% van de nieuwe voertuigen elektrisch aangedreven. Tot nu toe is de best verkopende auto van 2023 volledig elektrisch. Toch ligt het grootste werk op vlak van elektrificatie nog voor ons (en dus ook het beleggingspotentieel). Vorig jaar maakten EV’s immers nog maar 2,1% uit van het totale wagenpark van 1,3 miljard auto’s.

Kansen in de hele keten

De beleggingskansen beperken zich niet alleen tot autofabrikanten die elektrificeren, maar overspannen de hele waardeketen. Denk aan batterijproducten, lithiumproducenten en halfgeleiderfabrikanten, of aan het ecosysteem voor de recyclage van batterijen en het opladen van elektrische wagens. Zo nam het aantal publieke laadpalen vorig jaar wereldwijd toe met ongeveer 50%.

Ook opmerkelijk is de opmars van wisselstations voor batterijen, wat een aantrekkelijke oplossing is voor bijvoorbeeld taxi’s of pakjesdiensten die geen tijd hebben om hun voertuig op te laden. De batterij van de auto wisselen kan in een vijftal minuten gebeuren. Op dit moment zijn er al zo’n 2.000 wisselstations in China, en een handvol in de VS.

Van vier wielen tot slimme algoritmes

Wanneer we het hebben over mobiliteit, denken we vaak aan de voertuigen zelf. In de wereld van slimme mobiliteit is het niet alleen het voertuig dat telt, maar ook de technologie erachter. Sensoren, halfgeleiders en andere technologische bouwstenen vormen mee de ruggengraat van dit nieuwe mobiliteitstijdperk. En hier komen ook connectiviteit – voertuigen die informatie uitwisselen met andere voertuigen en het wegennet – en artificiële intelligentie in het spel.

AI kan gigantische hoeveelheden data in realtime verwerken. AI helpt bovendien bij het herkennen van verkeerspatronen, het optimaliseren van routes en zelfs het voorspellen van de behoefte aan openbaar vervoer op basis van evenementen, weersomstandigheden of andere variabelen. Het kan voertuigen leren parkeerplaatsen te vinden, anticiperen op mogelijke gevaren op de weg, enzovoort.

AI speelt ook een belangrijke rol in de verdere ontwikkeling van autonoom rijden. Autonoom rijden in álle verkeersomstandigheden is nog niet voor morgen: daarvoor zijn er nog heel wat technologische en wettelijke hordes te nemen. Maar de jongste jaren zijn er wel al grote stappen gezet. Zo bestaan er vandaag al tientallen modellen met een geavanceerde autopilot. Autonoom rijden opent de deur voor minder ongevallen (90% van de ongevallen worden veroorzaakt door menselijke fouten) en nuttigere tijdsbesteding achter het stuur. Terwijl autonoom rijden en elektrificatie veranderen hoe we rijden, is er ook een verschuiving in hoe we denken over het bezit van voertuigen.

Delen is het nieuwe hebben

Volgens de jongste cijfers van McKinsey gaven consumenten in 2019 globaal zo’n 130 à 140 miljard USD aan deelmobiliteit uit1. In plaats van te investeren in een eigen voertuig, kunnen we ondertussen in de meeste steden makkelijk een auto, fiets of scooter huren wanneer we die nodig hebben, vaak via een app. Deze modellen verminderen niet alleen de behoefte aan parkeerruimte in stedelijke gebieden, maar moedigen ook een meer duurzaam gebruik van middelen aan. Ook dat is slimme mobiliteit. Studies tonen aan dat personenauto’s meestal een beperkt aantal personen vervoeren en ongeveer 95% van hun levensduur stilstaan, wat betekent dat slechts 2% van het theoretische vermogen van auto’s wordt gebruikt2.

Slimme mobiliteit is een heel breed thema met veel spelers die op verschillende fronten opereren. Een actief beheerd fonds3 met zowel beleggingsexperts als technologiespecialisten kan daarom een groot verschil maken.

Beleggen in de mobiliteit van de toekomst?

Beleggingsproducten zijn onderhevig aan risico’s. Ze kunnen zowel omhoog als omlaag evolueren en de kans bestaat dat de belegger het bedrag van zijn belegging niet recupereert. Elke beleggingsbeslissing moet in overeenstemming zijn met uw Financial ID. Meer info op deutschebank.be/financialid.

Prognoses zijn gebaseerd op veronderstellingen, schattingen, meningen en hypothetische modellen of analyses die onjuist kunnen blijken. Alleen ter illustratie. Dit artikel en de informatie die het bevat vormen geen beleggingsadvies.

Ontvang het belangrijkste financiële nieuws per e-mail

Nog geen cliënt? Blijf toch op de hoogte over onze beleggingsopportuniteiten en nieuwigheden binnen onze beleggingsdiensten.
U kunt op elk moment uitschrijven.

Deel dit artikel


Infrastructuur: beleggen in de ruggengraat van onze economie

30 augustus 2023

Infrastructuur: beleggen in de ruggengraat van onze economie

Een AI-mpuls voor uw beleggingsportefeuille?

1 juni 2023

Een AI-mpuls voor uw beleggingsportefeuille?

Rentepiek? Een gunstig moment om in obligaties te beleggen

27 september 2023

Rentepiek? Een gunstig moment om in obligaties te beleggen

1 Bron: https://www.mckinsey.com/industries/automotive-and-assembly/our-insights/shared-mobility-where-it-stands-where-its-headed
2 Bron: Eurostat Passenger Mobility Statistics (2022)
3 De term ‘fonds’ is de gebruikelijke benaming voor een Instelling voor Collectieve Beleggingen (ICB), die kan bestaan onder het statuut van een ICBE (UCITS) of een AICB (niet-UCITS), en die diverse rechtsvormen kan aannemen (bevek, GBF enz.). Een ICB kan compartimenten bevatten. De fondsen zijn onderhevig aan risico’s. Ze kunnen zowel stijgen als dalen en mogelijk krijgen beleggers het bedrag van hun belegging niet terug.

×