Infrastructuur: beleggen in de ruggengraat van onze economie

Markten & beleggingen - 30 augustus 2023

Infrastructuur: beleggen in de ruggengraat van onze economie

Samengevat

  • Infrastructuur is essentieel in alle aspecten van ons leven. En iets wat voor iedereen essentieel is, kan een interessant beleggingsthema zijn.
  • Infrastructuur biedt diversificatie voor uw portefeuille: het is een activaklasse op zich, is minder afhankelijk van economische cycli, heeft een brede groep gebruikers en hoge toetredingsdrempels.
  • Belangrijker dan de honderden miljarden die overheden de eerstkomende jaren vrijmaken voor infrastructuurprojecten, is om te kijken naar de behoeften op lange termijn.

Infrastructuur is alomtegenwoordig. Neem iets alledaags, zoals een kop koffie. De koffiebonen leggen duizenden kilometers af langs wegen, zeehavens en spoorlijnen voor ze in ons land aankomen (infrastructuur). In de supermarkt haalt u de koffie uit het rek, en rekent u af met uw betaalkaart. Die betaling wordt geëncrypteerd, en passeert langs glasvezelkabels, satellieten en serverparken (infrastructuur). Eenmaal thuis, zet u uw koffiezet aan. Die werkt op stroom afkomstig van windmolens, zonnepanelen of andere bronnen (infrastructuur), en komt uw huis binnen via een netwerk van kabels en transformatoren (infrastructuur). Ook het water in uw koffiezet heeft er een reis opzitten langs watertorens, zuiveringsstations en leidingen (opnieuw, infrastructuur). Van koffie zetten tot surfen op het internet. Van een reisje naar Firenze tot een balletje slaan op de court: bedenk eender welke dienst of product, en het staat of valt met infrastructuur.

Hebben we méér infrastructuur nodig?

Als belegger kan u zich de vraag stellen: hebben we al niet genoeg infrastructuur? Is er nog wel groeipotentieel? Er liggen immers al 65 miljoen km aan wegen op onze planeet1. Zes miljard mensen hebben al toegang tot veilig drinkwater2. En ondertussen cirkelen er al ruim 9.000 satellieten rond de aarde3. Hoewel die cijfers indrukwekkend ogen, is het antwoord op de vraag een volmondig ‘ja’, en wel hierom:

1. Toenemende wereldbevolking

Tegen 2050 zal de populatie in de buurt van 10 miljard mensen komen4. Elk van deze mensen heeft basisbehoeften zoals toegang tot water, voedsel, onderdak, energie, communicatie, digitale oplossingen en transport. Dit betekent dat we niet alleen méér van deze diensten nodig hebben, maar ook de infrastructuur die deze diensten mogelijk maakt. En hoewel vandaag 6 miljard mensen toegang hebben tot veilig drinkwater, betekent dit dat er nog steeds bijna 2 miljard mensen zijn die dat niet hebben.

2. Toenemende verstedelijking

In 2007 werd een mijlpaal bereikt: voor het eerst woonden er meer mensen in steden dan op het platteland. Vandaag woont al meer dan de helft van de wereldbevolking in stedelijke gebieden en tegen 2050 verwacht de VN zelfs dat 70% er zal wonen. Dit zal een druk leggen op de bestaande stedelijke infrastructuur en een sterke vraag naar nieuwe infrastructuur creëren om deze groei te accommoderen5.

3. Energietransitie

We moeten onze energiemix vergroenen om de klimaatverandering proberen af te remmen. Die energietransitie – met elektrificatie in de hoofdrol – vergt enorme investeringen in infrastructuur, waaronder hernieuwbare bronnen, energieopslagsystemen en slimme netten. Momenteel zijn fossiele brandstoffen nog steeds goed voor twee derde van alle globaal opgewekte elektriciteit6.

4. Verouderde infrastructuur

Veel van onze infrastructuur is tientallen jaren geleden gebouwd en aan vervanging of renovatie toe. Neem de VS als voorbeeld. Alleen daar al gaat er volgens de American Society of Civil Engineers elke dag 22,7 miljard liter (!) drinkwater verloren door gebrekkige leidingen. 43% van de wegen zijn er in matige of slechte staat, 53% van de schoolgebouwen heeft een grondige upgrade nodig en van de 91.000 waterdammen zijn er 2.300 in bijzonder slechte staat7. En dat nota bene in een van ’s werelds rijkste landen.

Waarom beleggen in infrastructuur?

De nood aan nieuwe infrastructuur en de behoefte aan modernisering en vervanging van verouderde infrastructuur komt met een grootschalige en langdurige investeringscyclus die kansen biedt voor beleggers. Infrastructuur is volgens het Chief Investment Office van de Deutsche Bank groep dan ook een thema om op de radar te houden, ook al omdat overheden de voorbij jaren gigantische investeringen aankondigden8. Maar infrastructuur kan ook nog om andere redenen aantrekkelijk zijn:

1. Beursgenoteerde infrastructuur is een activaklasse op zich

De onderliggende activa zijn (net als vastgoed) tastbaar, terwijl beursgenoteerde infrastructuur tegelijk eenvoudig verhandelbaar is (net als aandelen). Beursgenoteerde infrastructuur biedt doorgaans een lagere volatiliteit9 in vergelijking met internationale aandelen10. Het kan daarom een manier zijn om uw portefeuille strategisch te diversifiëren.

2. Infrastructuur is minder sterk afhankelijk van economische cycli

Infrastructuur is vaak minder cyclisch dan andere activaklassen. Dit komt doordat veel infrastructuurprojecten worden gefinancierd met langetermijncontracten of gereguleerde tarieven, die minder vatbaar zijn voor kortetermijnschommelingen. Ongeacht of de economie in een hoogconjunctuur of recessie is, hebben mensen nog steeds water, elektriciteit, scholen, ziekenhuizen en transport nodig.

Daarnaast zijn er mechanismen die de inkomsten van infrastructuurprojecten kunnen helpen beschermen tegen inflatie. In bepaalde gevallen zijn prijsstijgingen gekoppeld aan de inflatie en is dit vastgeklikt in concessieovereenkomsten, licenties en regelgevende kaders.

3. Hoge toetredingsdrempels

De bouw en het onderhoud van infrastructuur vereist aanzienlijke investeringen en heel wat expertise, en is vaak onderworpen aan strenge regelgeving en goedkeuringsprocessen. Dit betekent dat er hoge toetredingsdrempels zijn voor nieuwe spelers. Dit kan resulteren in stabiele en voorspelbare cashflows. Vaak kan het economisch niet verantwoord of wettelijk niet mogelijk zijn om een concurrerende infrastructuur te bouwen. Denk aan betaalnetwerken, beurzen, luchthavens, energiecentrales, tolwegen en ziekenhuizen.

Drie tinten infrastructuur

Economische infrastructuur: transport (tolwegen, spoorwegen, lucht- en zeehavens, publiek transport), nutsvoorzieningen (stroom, gas, water, afval, hernieuwbare energiestromen), industriële pijpleidingen en overslagterminals.

Sociale infrastructuur: ziekenhuizen en gezondheidsinstellingen, scholen, universiteiten, studentenhuisvesting, overheidsgebouwen, enzovoort.

Digitale infrastructuur: communicatie (datacenters, zendmasten, optische netwerken, satellieten), transacties (betaalnetwerken, beurzen) en royalty’s (energie, mineralen).

Ook beleggen in infrastructuur?

Beleggingsproducten zijn onderhevig aan risico’s. Ze kunnen zowel omhoog als omlaag evolueren en de kans bestaat dat de belegger het bedrag van zijn belegging niet recupereert. Elke beleggingsbeslissing moet in overeenstemming zijn met uw Financial ID. Meer info op deutschebank.be/financialid.

Prognoses zijn gebaseerd op veronderstellingen, schattingen, meningen en hypothetische modellen of analyses die onjuist kunnen blijken. Alleen ter illustratie. Dit artikel en de informatie die het bevat vormen geen beleggingsadvies.

Ontvang het belangrijkste financiële nieuws per e-mail

Nog geen cliënt? Blijf toch op de hoogte over onze beleggingsopportuniteiten en nieuwigheden binnen onze beleggingsdiensten.
U kunt op elk moment uitschrijven.

Deel dit artikel


Een AI-mpuls voor uw beleggingsportefeuille?

1 juni 2023

Een AI-mpuls voor uw beleggingsportefeuille?

Spreidstand tussen hogere inflatie en hogere rente zorgt voor kansen

16 mei 2023

Spreidstand tussen hogere inflatie en hogere rente zorgt voor kansen

Het schenken van een effectenportefeuille met voorbehoud van vruchtgebruik

7 juni 2023

Het schenken van een effectenportefeuille met voorbehoud van vruchtgebruik

1 Bron: scmo.net/books-1
2 Bron: npr.org/2023/03/22/1165464857/billions-of-people-lack-access-to-clean-drinking-water-u-n-report-finds
3 Bron: statista.com/statistics/1367699/number-of-satellites-in-orbit-by-country
4 Bron: un.org/en/desa/world-population-projected-reach-98-billion-2050-and-112-billion-2100 5 Bron: worldbank.org/en/news/feature/2007/07/11/more-than-half-the-world-is-now-urban-un-report-says
6 Bron: IEA, World Energy outlook (2022)
7 https://infrastructurereportcard.org/
8 Bron: deutschewealth.com/content/dam/ deutschewealth/cio-perspectives/cio-insights-assets/q1-2023/CIO-Insights-Outlook-2023-Resilience-versus-recession.pdf
9 Volatiliteit is een maatstaf voor de beweeglijkheid van een koers. Het is de afwijking van een koers ten opzichte van het gemiddelde. Beleggers zien volatiliteit als maatstaf voor het risico dat gelopen wordt
10 Bronnen: spglobal.com/en/research-insights/articles/approaches-to-benchmarking-listed-infrastructure ; M&G Investments.

×