Halfgeleidersector: half gerecupereerd?

Markten en beleggingen - 27 februari 2023

Halfgeleidersector: half gerecupereerd?

Geschreven door Christof Schueler - Senior Investment Strategist & Andreas Umsonst - Investment Officer

Samengevat:
  • De huidige terugval in de verkoop van consumentenelektronica, huishoudelijke apparaten, PC’s, kantoorapparatuur en smartphones zal de komende twee kwartalen waarschijnlijk aanhouden.
  • De sterke vraag vanuit de automobielsector, de industrie, cloud-datacenters en telecom-infrastructuur verbeteren de sectorvooruitzichten dan weer.
  • Toenemende rugwind in alle toepassingen, betere winstgevendheid en algemeen prijszettingsvermogen zouden de inkomstengroei in 2023 moeten ondersteunen.

Aandelen van halfgeleiderbedrijven onder druk

Voor beleggers in de halfgeleidersector was 2022 een moeilijk jaar. De benchmark index, de Philadelphia Stock Exchange Semiconductor Index (SOX), verloor in Amerikaanse dollar meer dan 45% van zijn piek tot zijn dieptepunt in oktober. Sindsdien is een herstel ingezet, maar de index ligt nog steeds meer dan 20% onder zijn piek in 2022. De kenmerkende rentegevoeligheid van de index kwam eind december weer naar voren met opnieuw een daling van meer dan 13% als gevolg van de stijgende renteverwachtingen. Bovendien droegen problemen met de toeleveringsketen (veroorzaakt door China's zero-covid-politiek), sancties en exportbeperkingen, een daling van de vraag door de wereldwijde pandemiebestrijding in 2020 en 2021, en de stijgende inflatie, bij tot de negatieve prestaties.

Amerikaanse sancties: een andere belangrijke factor

Begin oktober heeft de Amerikaanse regering exportbeperkingen opgelegd voor halfgeleidermaterialen die chips van 14 nm en kleiner kunnen produceren. Meer exportgerichte landen zoals Nederland en Japan lijken tot dusver niet bereid om deze weg te volgen, maar het valt nog te bezien of ze voet bij stuk zullen houden. Andere domeinen waar de VS beperkingen heeft opgelegd zijn gericht op halfgeleiders die worden vervaardigd in China en die van belang kunnen zijn voor de Amerikaanse toeleveringsketens. Daarnaast nemen de Amerikaanse autoriteiten fusies en overnames onder loep met betrekking tot toegekende subsidies door buitenlandse regeringen. Westerse en vooral Amerikaanse hardware bedrijven zijn dus begonnen met het uitfaseren van Chinese chips en vroegen hun leveranciers om Chinese betrokkenheid bij hun productie te vervangen. De negatieve gevolgen zijn ondertussen voelbaar, met Amerikaanse bedrijven die miljarden dollars aan omzetverlies melden.

Multinationale ondernemingen die in China produceren hebben echter een overgangsperiode van een jaar gekregen om met de Amerikaanse beperkingen rekening te houden, waardoor de negatieve gevolgen tot op zekere hoogte worden verzacht. Chinese ondernemingen daarentegen worden zwaarder getroffen. Bepaalde bedrijven in Korea en Japan zouden dan weer van deze ontwikkeling kunnen profiteren.

Fabrikanten passen producten aan

Andere westerse fabrikanten beginnen hun producten aan te passen om niet onder de Amerikaanse sancties te vallen, bijvoorbeeld door de gegevensoverdrachtsnelheid te verlagen of chipfuncties uit te schakelen. Dit zou echter kunnen leiden tot noodzakelijke aanpassingen in de nasleep van verdere Amerikaanse sancties als de Amerikaanse regering deze technische achterpoortjes aanpakt. Nog andere bedrijven verminderen de afhankelijkheid van hun producten van Amerikaanse inputs om de Amerikaanse controlebeperkingen volledig te omzeilen. Deze aanpassing kan echter wel tien jaar duren.

Vooruitzichten met een sprankeltje hoop

In principe zou de verkoop van de industrie dit jaar met ongeveer 10% dalen, voornamelijk door de aanhoudende terugval in de segmenten consumentenelektronica, pc's, kantoorapparatuur en smartphones. Door de hoge inflatie staat het reële beschikbare inkomen van de consument in veel landen onder druk, waardoor de consumptie
sterker beperkt wordt, vooral voor dit soort goederen. Voorheen profiteerde de sector nog van de hogere vraag door covid, met name door de opkomst van telewerken.

De relatief sterke vraag komt momenteel uit de automobielsector, de industrie, cloud data centers en de telecommunicatie-infrastructuur, aangedreven door nieuwe innovatieve toepassingen.

Ondersteuning door de uitrol van 5G

Er tekent zich ook een solide vraagtrend af voor strategische infrastructuuruitgaven zoals datacenters en 5G-infrastructuur dit jaar. De uitrol van 5G zal verder worden gestimuleerd door de netwerkuitrol in India in 2023 en in Europa in 2024/2025. Maar het datacentersegment zal naar verwachting een groeivertraging op jaarbasis ondergaan.

Echter, in 2023 en daarna zullen extra hardware-investeringen in servers en netwerkapparatuur voor 400G+ optische connectiviteit, cloud application specific infrastructure circuit (ASIC)-producten en investeringen in extra GPU-uitrol in datacenters ter ondersteuning van computerintensieve toepassingen (met name voor op kunstmatige intelligentie (AI) gebaseerde workloads zoals ChatGPT) centraal staan.

Sterke vraag binnen de automobielsector

In de automobielsector zal de vraag naar halfgeleiders naar verwachting ook toenemen naarmate de overgang naar elektrische voertuigen (EV's) zich voortzet. Zaken als geavanceerde hulpsystemen voor de bestuurder (ADAS), computergestuurde controlesystemen, batterij- en vermogensbeheer voor EV's, tractieomvormers voor EV's en sensoren zouden moeten resulteren in een sterke groei van semiconductoren in de automobielsector, zelfs indien de productie van auto's niet sterk in volume toeneemt.

In andere industriële sectoren ligt een stijgende vraag in het verschiet dankzij een structurele rugwind - onder meer als gevolg van de bekende demografische en klimatologische oorzaken - in de sectoren gezondheidszorg, fabrieksautomatisering, lucht- en ruimtevaart/defensie en alternatieve energie.

Ook veelbelovende vooruitzichten voor machinebouwers

Ook voor machinebouwers in de halfgeleiderindustrie zijn de vooruitzichten veelbelovend. Zo heeft het segment dat apparatuur voor waferproductie vervaardigt nog steeds te maken met de recordachterstand in de orders van vorig jaar. Innovaties in de chipproductie zoals de zogenaamde Gate All Around (GAA) technologie, die Extreme Ultraviolet Lithografie (EUV) zal opvolgen, of 3D/V NAND - interconnecties met een lagere weerstand - zijn de drijvende krachten voor dit domein. De toenemende complexiteit van chipontwerpen en de vraag naar ontwerpen op maat kunnen leiden tot samengestelde jaarlijkse groeipercentages van meer dan 10% voor de inkomsten van de marktleiders.

Een te grote voorraadvorming en een daling van de geheugenprijzen hebben onlangs geleid tot een echte daling in deze bedrijfstak, die in de tweede helft van het jaar zou kunnen aanhouden. Een soortgelijk beeld was te zien op de markt voor computers, games en andere kantoorapparatuur en op de markt voor smartphones. De situatie zou de komende kwartalen echter ook kunnen verbeteren door de heropening van China en de daarmee gepaard gaande opleving van de vraag.

Conclusie voor de belegger

Gezien de gemiddelde daling van de winst per aandeel met meer dan 25% in de ramingen van analisten, is een groot deel van het negatieve nieuws voor de sector waarschijnlijk al in de verwachtingen ingeprijsd. De sleutelrol van de halfgeleidersector in de technologische waardeketen zou dankzij de veelzijdige toepassingsgebieden voor rugwind moeten zorgen en bijzonder interessant moeten zijn voor beleggers met een langetermijnvisie. Structurele rendementsverbeteringen in de sector zouden het prijszettingsvermogen en de omzetgroei van de sector in 2023 kunnen ondersteunen. Bedrijven met een sterk marktleiderschap zouden bijzonder sterk kunnen profiteren van een dergelijke ontwikkeling.

Geïnteresseerd in deze sector?

Deel dit artikel


15 februari 2023

Amerikaanse inflatiedaling vertraagt

6 februari 2023

Financiële markten denderen het nieuwe jaar in

3 februari 2023

Hoe verzilvert u de tijdelijk hogere rentevoeten?

×