Groene obligaties: ondersteun de financiering van groene projecten en realiseer een concrete impact

ESG

Groene obligaties: ondersteun de financiering van groene projecten en realiseer een concrete impact

1 maart 2022 - Leestijd 2 min. 

Geschreven door

Pierre-Yves Druenne

Head of Product Management

Samengevat:
  • In 2020 lanceerde Deutsche Bank haar programma voor groene obligaties
  • De bijeengebrachte activa werden belegd in hernieuwbare energie, energie-efficiëntie en de bouw/renovatie van ‘groene’ commerciële gebouwen.
  • Beleggers kunnen projecten steunen die een positieve impact hebben op mensen, de samenleving en de planeet.

Sinds 2020 geeft Deutsche bank groene obligaties uit, d.w.z. schuldinstrumenten waarmee beleggers concrete projecten kunnen helpen financieren die een positieve impact kunnen hebben op het milieu. In het kader van haar programma voor groene financiering heeft Deutsche Bank zich ertoe verbonden meer informatie te verstrekken over het gebruik van de bijeengebrachte middelen en over de verdeling en het effect ervan. 

Doelstellingen voor duurzame ontwikkeling

In 2020 lag de nadruk op leningen of investeringen in projecten die verband houden met geselecteerde VN-doelstellingen voor duurzame ontwikkeling:

Doelstelling 7 - Schone en betaalbare energie

Energie is de belangrijkste oorzaak van klimaatverandering. Menselijke en economische ontwikkeling vereisen een goed functionerend, betrouwbaar en betaalbaar energiesysteem. Deze overgang vergt investeringen in hernieuwbare energiebronnen en de invoering van schone energietechnologieën en -infrastructuur.

Doelstelling 11 - Duurzame steden en gemeenschappen

Hoewel steden slechts een fractie van het landoppervlak van de wereld beslaan, verbruiken zij meer dan 60% van alle energie ter wereld en produceren zij 75% van alle koolstofemissies ter wereld. Het is dan ook van essentieel belang de milieu-impact van steden te verminderen.

Doelstelling 13 - Maatregelen tegen klimaatverandering

Klimaatverandering raakt alle mensen. Het ontwricht economieën, beïnvloedt levensomstandigheden en zorgt ervoor dat weersomstandigheden steeds extremer worden. Door de klimaatverandering aan te pakken, kunnen we bouwen aan een duurzame wereld voor iedereen.

Investeringen in 3 duurzame thema’s

Om deze duurzaamheidsdoelstellingen te halen, werden investeringen gedaan op 3 belangrijke gebieden: 

  • hernieuwbare energie

Windenergie, zonne-energie en biomassa

  • energie-efficiëntie

De uitvoering van projecten ter vermindering van het energieverbruik

  • groene gebouwen

De bouw of renovatie van gebouwen met het oog op een optimalisering van het energieverbruik 

Hier volgen enkele voorbeelden van projecten met een positieve impact die met groene obligaties zijn gefinancierd: 

Offshore windmolenpark

Offshore windmolenpark

Het project bestaat uit twee onderling gekoppelde offshorewindmolenparken in de Nederlandse territoriale wateren in de Noordzee. De twee windparken hebben een totale capaciteit van 600 MW en zullen naar verwachting ongeveer 2,5 TWh elektriciteit per jaar produceren, waarmee dit het op één na grootste offshorewindproject ter wereld is. 

Groen gebouw

Groen gebouw

Het achtste hoogste gebouw in de Verenigde Staten biedt openbare ruimten, winkels en kantoorruimte. Het kreeg in 2016 een LEED Goldcertificaat van de U.S. Green Building Council en heeft een EnergyStar-score van 85 op 100 in 2021. De CO2-besparing bedraagt 1.173 ton CO2 per jaar. 

Zonnepark

Zonnepark

Het project is een van de eerste grootschalige commerciële zonne-energieparken in Spanje die wordt gefinancierd via een langlopende overeenkomst voor stroomafname. Het zal een capaciteit hebben van ongeveer 300 MW en genoeg elektriciteit produceren om ongeveer 225.000 huizen van stroom te voorzien. 

Overweegt u te beleggen in dit thema?

×