Fitch verlaagt de rating van Amerika

Markten & Beleggingen - 3 augustus 2023

Fitch verlaagt de rating van Amerika

Geschreven door Sam Matthews (Head of Chief Investment Office Americas) & Shreenidhi Jayaram (Investment Strategist)

Samengevat:
  • Ratingbureau Fitch heeft de langetermijnschuld van de VS verlaagd van AAA naar AA+. Dit volgt op hun eerdere besluit in mei om de Amerikaanse schuld 'on watch' te zetten tijdens de langdurige onderhandelingen over het schuldplafond.
  • Het ratingbureau haalde de combinatie van belastingverlagingen en uitgaveninitiatieven aan, die hebben bijgedragen aan de stijging van de schuld, evenals het ontbreken van een begrotingskader voor de middellange termijn.
  • De enigszins verrassende aankondiging leidde tot verkoopdruk op zowel de aandelen- als de obligatiemarkten, omdat beleggers de mogelijke gevolgen voor de lange termijn afwogen.

Wat is er gebeurd?

Dinsdagavond, na het sluiten van de markten, kondigde Fitch Ratings aan dat het de langetermijnrating (d.w.z. langer dan een jaar) van de Amerikaanse staatsschuld verlaagde van AAA naar AA+. Deze aankondiging volgt twee maanden nadat het ratingbureau zei dat de Amerikaanse schuld nauwlettend in de gaten werd gehouden, gezien de aanslepende onderhandelingen over het schuldenplafond tussen de regering-Biden en het Amerikaanse Congres.

In haar verklaring benadrukte Fitch verschillende drijfveren voor haar beslissing en de verwachting dat de fiscale gezondheid van de Amerikaanse overheid de komende drie jaar zal afzwakken. De belangrijkste reden was de ‘gestage verslechtering van de bestuursnormen’ nu de langdurige onderhandelingen over het schuldenplafond en de 'cliff-edge' besprekingen de afgelopen jaren steeds vaker zijn voorgekomen.

Ook de algemene toename van de schuldenlast werd als zorgwekkend bestempeld, voornamelijk gevoed door een combinatie van economische schokken, belastingverlagingen en nieuwe uitgaveninitiatieven. Fitch voorspelt dat de Amerikaanse schuldratio in 2025 118% zal bedragen.

Bredere economische factoren hebben ook een rol gespeeld bij de beslissing van Fitch, zoals het agressieve monetaire beleid van de Federal Reserve, door het verhogen van de Fed Funds Rate en het afbouwen van de balans. Dergelijke acties hebben de financieringsvoorwaarden binnen de Amerikaanse economie verder aangescherpt.

In combinatie met de duidelijke uitholling van het bestuur, lijkt er een gebrek aan vooruitgang te zijn geboekt in de uitdagingen op middellange termijn, zowel rond de sociale zekerheid als de financiering van Medicare. De toegenomen kosten van de schuldenberg en de ongunstige demografische situatie hebben de toekomstige kosten verder onder druk gezet. Fitch merkte op dat de belastingverlagingen die in 2017 werden doorgevoerd in 2025 aflopen, maar in het huidige politieke landschap zullen dergelijke verlagingen waarschijnlijk permanent worden doorgevoerd, waardoor de voorspelde tekorten verder zullen oplopen.

Hoe reageerden de markten?

De aankondiging van Fitch duwde zowel aandelen- als de obligatiemarkten naar beneden. Beleggers, die dit jaar tot nu toe aanzienlijke winsten hebben geboekt, probeerden de langetermijnimpact in te schatten.

Naast de ratingverlaging kondigde het Amerikaanse ministerie van Financiën ook een verhoging aan van het uitgiftevolume van effecten van 96 naar 103 miljard dollar. Dit zorgde voor verdere opwaartse druk op de rente op schatkistpapier tot 4,12% voor de 10-jaars Treasury yield, het hoogste niveau sinds november 2022.

Wat betekent dat voor beleggers?

De afgelopen weken zagen we sterke winsten op zowel de aandelen- als de obligatiemarkten. De verrassende stijging van het Amerikaanse bbp (+2,4% ten opzichte van het eerste kwartaal) en opnieuw een veerkrachtig resultatenseizoen hebben het geloof in een ‘soft-landing’ aangewakkerd. De marktreactie na de ratingverlaging herinnert ons eraan dat, na weken van stijgende markten, zelfgenoegzaamheid bij beleggers op elk moment op de proef kan worden gesteld.

Er zal veel discussie zijn over de langetermijneffecten van de ratingverlaging op de markten en de economie in het algemeen. Marktcommentatoren zullen terugkijken naar 2011, toen S&P Global Ratings de Amerikaanse schuld voor het eerst verlaagde en de impact ervan op de markten als een mogelijke voorbode voor de richting die de markt nu zal uitgaan, met een daling toen van zowel de S&P 500 als de NASDAQ met respectievelijk -6,7% en -6,9%.

Twaalf jaar later verwachten we echter geen vergelijkbare impact. Beleggers hebben zich de afgelopen jaren al aangepast aan bezorgdheid over de fiscale gezondheid van de Amerikaanse overheid, na langdurige debatten over het schuldenplafond en aanzienlijke COVID-bezuinigingspakketten. Hoewel de krantenkoppen ongetwijfeld zullen gaan over de ratingverlaging, werden de vooruitzichten voor de Amerikaanse schuld van negatief naar stabiel verplaatst. Elders in het rapport verklaarde Fitch ook dat het risico van mogelijke kapitaal- of deviezencontroles vanwege de fiscale gezondheid van de economie minimaal is.

De aankondiging van de verlaging van de rating van de Amerikaanse schuld beroerde duidelijk de markten. Wij denken echter dat dit een op zichzelf staand incident zal zijn, gezien de reeds bekende schulduitdagingen. Een dergelijke ratingwijziging zou weinig blijvende gevolgen moeten hebben voor de kredietwaardigheid van de Verenigde Staten of de status van de USD als reservemunt.

Is uw portefeuille nog aangepast aan de economische realiteit?

Bent u nog geen cliënt?

Word cliënt om te kunnen profiteren van het advies van onze experts.

Bent u al cliënt?

Bel Talk & Invest op 078 153 154 of maak een afspraak in uw Advisory Center, online of via 078 156 160.

Ontvang het belangrijkste financiële nieuws per e-mail

Nog geen cliënt? Blijf toch op de hoogte over onze beleggingsopportuniteiten en nieuwigheden binnen onze beleggingsdiensten.
U kunt op elk moment uitschrijven.

Deel dit artikel


Dit zou u ook kunnen interesseren

27 juli 2023

De Fed neemt de draad weer op

Het Amerikaanse schuldplafond: de deadline nadert

25 mei 2023

Het Amerikaanse schuldplafond: de deadline nadert

Na de rally op de markten: is de rek er weer eventjes uit?

26 juni 2023

Na de rally op de markten: is de rek er weer eventjes uit?

×