Na de rally op de markten: is de rek er weer eventjes uit?

Markten & Beleggingen - 26 juni 2023

Na de rally op de markten: is de rek er weer eventjes uit?

Geschreven door Wim D'Haese - Head Investment Strategist

Samengevat:
  • We verwachten dat de aandelenmarkten over een periode van 12 maanden nog zo’n 5% kunnen klimmen.
  • Qua regio hebben we nog steeds een boontje voor Europese aandelen.
  • Als activaklasse liggen obligaties nog steeds in de bovenste schuif. Kwaliteitsvolle obligaties lijken momenteel de beste risico-rendementsverhouding te bieden.

Ondanks zorgen om de recordinflatie, geopolitieke instabiliteit en vraagtekens bij de heropleving van China hebben de aandelenmarkten in de eerste jaarhelft verrassend sterk gepresteerd. Ook andere hordes zoals de verdere verstrakking van het monetaire beleid, de vertraging van de bedrijfswinstgroei, de regionale bankencrisis in de VS en het getouwtrek rond het schuldenplafond werden bijna moeiteloos genomen.

Hoewel zowel de Europese als Amerikaanse beurzen er al sinds oktober 2022 een mooie rit hebben opzitten, werden ze aangevuurd door twee verschillende motoren. Europa profiteerde meer dan de VS van de heropening van China (de Europese economie is sterker op export gericht). Daarnaast zorgde de zachte winter ervoor dat de onrust rond de energiebevoorrading luwde. En bovenal zaten Europese aandelen aan het begin van het jaar in een comfortabelere stoel dan de Amerikaanse dankzij het historisch grote verschil in de koers-winstverhouding tussen beide.

Met dank aan Big Tech

In de VS was de situatie helemaal anders. De klim van de S&P 500 was namelijk bijna exclusief te danken aan een select groepje techbedrijven met een groot gewicht in de index: Apple, Microsoft, NVIDIA, Alphabet en Amazon. Hoewel ze met amper vijf zijn, vertegenwoordigen ze een weging van ongeveer 23% in de index van vijfhonderd bedrijven. Ter vergelijking: de S&P 500 boekte een winst van 14,85% in het eerste halfjaar, maar de gelijkgewogen S&P 500 (= alle 500 bedrijven met eenzelfde weging, ongeacht de marktkapitalisatie) slechts een bescheiden winst van 4,93% (situatie op 16 juni 2023).

Dat beleggers opnieuw technologie-aandelen oprakelden, heeft vooral te maken met de doorbraak in Artificiële Intelligentie (AI). Gezien de matige economische vooruitzichten, de stagnerende productiviteit en de vergrijzing is een nieuwe bron van groei welkom en AI kan mogelijks die bron zijn voor de komende jaren. Hoewel heel wat bedrijven hun mooie ambities op vlak van AI nog moeten waarmaken, namen beleggers al een voorsprong op de toekomst.

Wat ligt er in het verschiet voor de tweede jaarhelft?

Dat de beurzen al in de eerste helft van het jaar puike cijfers neerzetten, laat minder speelruimte over om die prestatie in de tweede jaarhelft nóg eens over te doen. We verwachten nu dat de aandelenmarkten over een periode van 12 maanden nog zo’n 5% kunnen klimmen. Vrij bescheiden dus. Eén reden is dat er wellicht een stagnatie in de bedrijfswinstgroei komt: we voorzien een matige 1% bedrijfswinstgroei voor de STOXX Europe 600 en een povere 0,1% voor de S&P 500 over het hele jaar 2023. Dé belangrijkste reden voor het beperkte opwaarts potentieel is echter dat de economie nog enkele moeilijke maanden voor de boeg heeft, mede door het restrictieve beleid van de centrale banken.

Terwijl we aanvankelijk vroeger op het jaar een recessie in de VS hadden verwacht, zijn die verwachtingen nu opgeschoven naar het derde of vierde kwartaal. We gaan er nog steeds van uit dat de recessie eerder van korte duur zal zijn. Het verleden wijst uit dat aandelen het moeilijk hebben tijdens een recessie, maar ook dat er vaak een krachtig herstel volgt. Daarom hebben onze vooruitzichten voor de aandelenmarkten over de komende 12 maanden een bescheiden, maar nog steeds positieve insteek, aangezien een recessie in ons basisscenario dan al voorbij zal zijn.

Europa heeft de beste troeven

Voor aandelen blijven we een hybride aanpak kiezen: enerzijds inzetten op waardeaandelen, zoals bankaandelen die baat hebben bij de hogere renteniveaus. En anderzijds een deel inzetten op groeiaandelen, zoals technologie, maar niet exclusief AI-gerelateerde technologie.

Qua regio hebben we nog steeds een boontje voor Europese aandelen, die ook sterker vertegenwoordigd zijn in het segment van waardeaandelen. Hoewel de winstmarges wellicht zullen krimpen naarmate de economische groei vertraagt en de vraag afneemt, denken we dat de marges in Europa nog degelijk zullen blijven omdat bedrijven hun prijzen blijven verhogen, weliswaar aan een trager tempo. Europese aandelen dragen ook onze voorkeur weg omdat ze op vandaag nog steeds erg goedkoop noteren tegenover Amerikaanse aandelen. Internationale beleggers die lange tijd onze regio negeerden kunnen dat feit niet naast zich blijven neerleggen. In het bijzonder Europese banken hebben momenteel aantrekkelijke kaarten op zak.

Ondertussen in de VS en China

Na de recente rally in de VS is het opwaarts potentieel vrij beperkt voor de komende 12 maanden. Ondanks de hoge kans op een recessie in de Verenigde Staten, verwachten we de komende 12 maanden een stagnering van de winstgroei voor Amerikaanse bedrijven, gesteund door een weerbare consumentenvraag in de VS. Nu de markten eventuele renteverlagingen door de Federal Reserve later dit jaar waarschijnlijk uitsluiten, kan de langer aangehouden hoge beleidsrente echter een tegenwind vormen voor de waarderingen van de aandelen.

De groeilanden raakten het voorbije halfjaar nog niet van de grond. In China heeft de heropleving aan stoom verloren en stellen de cijfers teleur. Het marktsentiment is er de jongste tijd ook eerder lauw dan warm. We verwachten echter dat het herstel in de tweede helft van het jaar zal versnellen, onder meer aangedreven door een opleving van de vastgoedsector en een stijgende werkgelegenheid. Wij denken dat de Chinese regering haar inspanningen zal opkrikken om de binnenlandse vraag te stimuleren en het vertrouwen onder bedrijven en consumenten te boosten. We verwachten dan ook betere tijden voor de groeilanden, en in het bijzonder voor China, al kan de rit hobbelig worden.

Buitenkans voor obligaties?

Als activaklasse liggen obligaties nog steeds in de bovenste schuif. Kwaliteitsvolle obligaties lijken momenteel de beste risico-rendementsverhouding te bieden. Investment Grade-bedrijfsobligaties1 in euro leveren volgens de referentie-index2 momenteel een rendement op van ongeveer 4,5% tegenover 0,7% begin 2022. Voor Investment Grade-bedrijfsobligaties in USD is dat 5,4% tegenover 2,4%3. Beleggers die plannen hebben om in te stappen, maar nog steeds de kat uit de boom kijken, wachten wellicht best niet lang meer. De hogere renteniveaus kunnen nog een poos aanhouden, maar het opwaartse potentieel lijkt ons er grotendeels uit en de volgende grote beweging zal vermoedelijk neerwaarts zijn. Zodra er tekenen zijn dat de inflatie onder controle is, zullen de centrale banken hun focus verleggen naar het stimuleren van de economische groei (en dus de rente verlagen). Daarenboven is het volgens ons mogelijk dat beleggers met de huidige potentiële rendementen in het Investment Grade-segment de inflatie over de looptijd van middellange obligaties (5 tot 7 jaar) kunnen verslaan.

High Yield-obligaties4 zijn verleidelijk gezien de hoge absolute rendementen (momenteel meer dan 8%), maar komen met veel meer kredietrisico omwille van de economische groeivertraging. De eerste slachtoffers vallen doorgaans in het High Yield-segment. Net daarom zijn deze obligaties een minder veilige keuze. Zodra we opnieuw aanknopen met duidelijke economische groei, kunnen High Yield-obligaties echter weer op het menu komen.

Vertrouw op een kern-satellietaanpak

Ondanks het strakke monetaire beleid blijft de economie goed presteren, gedreven door een sterke arbeidsmarkt. Het valt nog te bezien wat de impact van de renteverhogingen zal zijn op de aanhoudend hoge kerninflatie. Dit zal mede het toekomstige rentebeleid van de centrale banken bepalen. Ook met de verwachte recessie in de VS in gedachten, is het onmogelijk om de markt exact te timen. Net daarom blijven we adviseren om te vertrouwen op een goed gediversifieerde portefeuille, opgebouwd uit een robuuste kern en aangevuld met satellieten. De kern is de ruggengraat van de portefeuille en zou er idealiter voor moeten zorgen dat uw beleggingen een degelijk rendementspotentieel hebben, tegen een duw kunnen als er onrust op de markten is, én de wind in de rug krijgen als het weer omslaat. De satellieten vormen dan weer de motor die voor extra aandrijving kunnen zorgen. Ze zijn doorgaans meer risicovol dan de kern en kunnen hierdoor mogelijk een sterker rendement neerzetten. Tot slot is het altijd een goed idee om wat cash aan de zijlijn te houden. Vermits correcties zich plots en onverwachts kunnen aandienen, kan dat potje dan gebruikt worden om eventuele opportuniteiten op de markten te grijpen.

Europese aandelen dragen onze voorkeur weg, ook al omdat ze nog steeds erg goedkoop noteren tegenover Amerikaanse aandelen.

De hogere renteniveaus kunnen nog een poos aanhouden, maar het opwaartse potentieel is er volgens ons uit en de volgende grote beweging zal vermoedelijk neerwaarts zijn.

Geïnteresseerd in de Europese aandelenmarkten?

Beleggingsproducten zijn onderhevig aan risico’s. Ze kunnen zowel omhoog als omlaag evolueren en de kans bestaat dat de belegger het bedrag van zijn belegging niet recupereert. Elke beleggingsbeslissing dient in overeenstemming te zijn met het Financial ID (beleggersprofiel) van de cliënt. De prognoses in dit artikel zijn gebaseerd op veronderstellingen, ramingen, meningen en hypothetische modellen van Deutsche Bank AG Bijkantoor Brussel die onjuist kunnen blijken te zijn en dienen alleen ter illustratie. Dit artikel en de informatie die het bevat vormen geen beleggingsadvies.

Deel dit artikel


Dit zou u ook kunnen interesseren

1 juni 2023

Een AI-mpuls voor uw beleggingsportefeuille?

16 mei 2023

Spreidstand tussen hogere inflatie en hogere rente zorgt voor kansen

19 juni 2023

Nakende rentepiek ondersteunt kwaliteitsvolle bedrijfsobligaties

1 Bedrijfsobligaties zijn bedrijfsleningen met een vaste looptijd, die meestal op vooraf bepaalde tijden een rentevergoeding uitkeren (behalve in geval van faling). Er bestaan echter ook obligaties die geen rente uitbetalen tijdens de looptijd van de lening. Aan het eind van de rit betaalt het bedrijf de hoofdsom terug (behalve in geval van faling). Bedrijfsobligaties die Investment Grade zijn, beschikken over een solide balans en hebben een gunstige rating (AAA t.e.m. BBB-): men gaat er vanuit dat dit obligaties zijn van kredietwaardige bedrijven.
2 Bloomberg Corporate Total Return index, situatie op 20 juni 2023
3 Bloomberg US Corporate Total Return Value Unhedged USD index, situatie op 20 juni 2023
4 High Yield-obligaties zijn obligaties met een rating lager dan BBB- bij Standard & Poor’s, of vergelijkbaar bij Moody’s of Fitch. De kans op terugbetaling op de vervaldag wordt des te onzekerder naarmate de rating van de uitgever lager is. De kans dat de lening niet wordt terugbetaald, is aanzienlijk wanneer de rating lager is dan B-.

×