Ook voor de financiële markten was het een kwakkelzomer

Markten & Beleggingen - 6 september 2023

Ook voor de financiële markten was het een kwakkelzomer

Geschreven door David Ghezal - Senior Investment Strategist
Chief Investment Office Europe

Samengevat:
  • Teleurstellende economische cijfers in Europa en vooral in China hebben de bezorgdheid over de groeivooruitzichten op korte termijn vergroot.
  • Het belooft een druk najaar te worden; een stijgende volatiliteit op de aandelenmarkten kan de komende weken nieuwe koopkansen bieden.
  • Obligaties bieden aantrekkelijke rendementen en zijn onze favoriete beleggingscategorie, met een focus op bedrijfsobligaties van hoge kwaliteit.

Een moeilijke maand augustus voor de financiële markten

De financiële markten moeten terugblikken op een lastige maand augustus, met een terugval voor de meeste activaklassen. De teleurstellende economische cijfers in Europa en vooral in China zorgden voor ongerustheid over de groeivooruitzichten op korte termijn. Tegelijk ging de tendens gebukt onder de twijfels over welke richting het monetaire beleid van de centrale banken zal uitgaan. De perceptie dat de rentevoeten nog voor lange tijd op een hoog niveau zullen blijven om de inflatie onder de duim te krijgen, won terrein. De Amerikaanse rente op 10 jaar piekte zelfs even tot zijn hoogste niveau (4,36%) in de huidige cyclus sinds 2007.

Hoewel de aandelenmarkten een deel van hun verlies konden uitwissen in de loop van de maand, plooiden ze in het algemeen terug. In de Verenigde Staten kwam er voor de S&P 500 (-1,8%) en de Nasdaq (-2,2%) een einde aan een reeks van 5 opeenvolgende haussemaanden, terwijl ook in Europa de belangrijkste indexen in het rood eindigden (waaronder de Stoxx Europe 600 met -2,8% en de Euro Stoxx 50 met -3,9%). Het was echter de MSCI Emerging Markets (-5,6%) die de grootste daling liet optekenen, door toedoen van de mindere prestatie van China1.

De opstoot van de obligatierente liet zijn sporen na op de obligatiemarkten, ook al verloor de beweging aan kracht tegen het einde van de maand. Deze adempauze zorgde ervoor dat staatsobligaties van de eurozone hun verlies konden beperken (-0,2%). US Treasury Bonds (-0,7%) daarentegen werden zwaarder afgestraft door de toenemende schulduitgiftes ter financiering van het overheidstekort en een verzwakkende buitenlandse vraag. Het betere relatieve vormpeil van staatsobligaties van de eurozone sijpelde ook door in de prestaties van Investment Grade2  en High Yield3  bedrijfsobligaties in deze regio.

Wat grondstoffen betreft tot slot, woog de vrees voor een dalend verbruik van metalen in China op de koperkoers. Die ging er in de loop van de maand met 5,9% op achteruit.

Op korte termijn dringt een voorzichtige aanpak van de aandelenmarkten zich op

Wellicht zullen we de komende weken af te rekenen krijgen met een verhoogde volatiliteit en voorzichtigheid is dan ook geboden op de markten. Hoewel de recente indicatoren doen vermoeden dat de piek van de monetaire verstrakking in zicht komt, is het veel te vroeg om victorie te kraaien over de inflatie. Tot wanneer de centrale banken een tastbare vooruitgang vaststellen, verwacht men dat de Fed en de ECB hun rentevoeten op restrictieve niveaus zullen handhaven - ook al lopen ze hiermee het risico hun economieën te fnuiken. Het lijdt geen twijfel dat de beleggers angstvallig uitkijken naar de vergaderingen in het najaar.

Voor het overige is de onzekerheid over de economische groei niet geweken. Terwijl een zachte landing van de economie (’soft landing’) mogelijk blijft in de Verenigde Staten, maken de markten zich meer zorgen over de sputterende activiteit in China. Er zullen meer doortastende initiatieven van Peking nodig zijn om de noodlijdende vastgoedsector te stutten, het herstel op de sporen te zetten en zodoende het vertrouwen te herstellen.

Wat het seizoenseffect betreft, is september vaak een benauwende maand voor de beurzen. De voorbije drie jaar sloot de S&P 500 september in het rood af en vorig jaar was zelfs de slechtste maand (-9,4%) sinds de inzinking bij het begin van de coronacrisis in maart 2020.

Er kunnen zich nieuwe koopkansen voordoen

Toch blijven wij op de middellange termijn fundamenteel positief voor aandelen. Volgens ons kan een oplaaiende volatiliteit namelijk ook nieuwe aankoopkansen bieden. Onze voorkeur gaat nog steeds uit naar Europa boven de Verenigde Staten, omwille van de meer bescheiden waarderingen (forse korting op basis van de geschatte koers-winstverhoudingen) en een hoger prestatiepotentieel (inclusief dividenden) op middellange termijn. Toch gaan we ervan uit dat ook de Amerikaanse markt opportuniteiten zal bieden in geval van een correctie. Wat de groeimarkten betreft, blijft Azië onze favoriete regio, waar we opteren voor een goed gediversifieerde blootstelling.

Focus op Investment Grade bedrijfsobligaties2

Obligaties werden dit jaar almaar aantrekkelijker en zijn op dit moment onze favoriete activaklasse. De huidige marktomstandigheden bieden beleggers de mogelijkheid om aantrekkelijke rendementen vast te klikken. In tegenstelling tot vorig jaar laten de hoge coupons bovendien ook toe om eventuele nieuwe rentestijgingen beter op te vangen. Investment Grade bedrijfsobligaties, die een hoge kredietkwaliteit en aantrekkelijke rendementen combineren, blijven ons voorkeurssegment om het obligatieluik van onze portefeuilles te versterken.

Het huidige gemiddelde rendement van kwaliteitsvolle bedrijfsobligaties in euro blijft in de buurt van het hoogste niveau in tien jaar en zal wellicht kapitaalstromen naar dit segment blijven aantrekken. Obligaties van financiële emittenten worden overigens verhandeld met een hoge risicopremie in vergelijking met niet-financiële emittenten in een historische vergelijking en nog steeds hoger dan de niveaus voorafgaand aan de turbulentie in de financiële sector in het voorjaar. Deze situatie lijkt ons evenwel niet gerechtvaardigd, gezien het robuuste kredietprofiel en de goede rentabiliteit van heel wat financiële emittenten, wat eveneens interessante diversificatiemogelijkheden biedt.

Wij raden aan de blootstelling aan speculatieve obligaties te beperken. De gestegen default rates en de verstrengde kredietvoorwaarden pleiten in dit stadium voor meer terughoudendheid tegenover dit segment, ondanks de hogere rendementen.

Beleggen in het obligatiesegment?

Beleggingsproducten zijn onderhevig aan risico’s. Ze kunnen zowel omhoog als omlaag (volatiliteit) evolueren en de kans bestaat dat de belegger het bedrag van zijn belegging niet recupereert.

Elke beleggingsbeslissing moet in overeenstemming zijn met uw Financial ID. Meer info op deutschebank.be/financialid.

Prognoses zijn gebaseerd op veronderstellingen, schattingen, meningen en hypothetische modellen of analyses die onjuist kunnen blijken. Alleen ter illustratie. Dit artikel en de informatie die het bevat vormen geen beleggingsadvies.

Deel dit artikel


Dit zou u ook kunnen interesseren

4 september 2023

Zorgt hardnekkige inflatie in de eurozone voor druk op de dollar?

25 augustus 2023

Een blik op bedrijfsobligaties in euro

21 augustus 2023

Uitdagingen op korte termijn voor China, maar dan...

1 Bron: Bloomberg.

2 Bedrijfsobligaties zijn bedrijfsleningen met een vaste looptijd, die meestal op vooraf bepaalde tijden een rentevergoeding uitkeren (behalve in geval van faling). Er bestaan echter ook obligaties die geen rente uitbetalen tijdens de looptijd van de lening. Aan het eind van de rit betaalt het bedrijf de hoofdsom terug (behalve in geval van faling). Bedrijfsobligaties die Investment Grade zijn, beschikken over een solide balans en hebben een gunstige rating (AAA t.e.m. BBB-): men gaat er vanuit dat dit obligaties zijn van kredietwaardige bedrijven.
3 High Yield-obligaties zijn obligaties met een rating lager dan BBB- bij Standard & Poor’s, of vergelijkbaar bij Moody’s of Fitch. De kans op terugbetaling op de vervaldag wordt des te onzekerder naarmate de rating van de uitgever lager is. De kans dat de lening niet wordt terugbetaald, is aanzienlijk wanneer de rating lager is dan B-.

×