Markten

Een meer evenwichtige beleggingsstijl in 2021?

29 januari 2021 - leestijd 4 min. 50

Geschreven door

Wim D'Haese & David Ghezal

Head Investment Strategist - Investment Strategist

Samengevat

  • De nieuwe Amerikaanse regering zal zich, althans in eerste instantie, richten op ingrepen die de economie herlanceren in plaats van op potentieel marktonvriendelijke maatregelen.
  • Wij blijven optimistisch over de aandelenprestaties in 2021, maar veel factoren wijzen op een hobbelige rit.
  • Wij hebben een voorkeur voor een meer evenwichtige beleggingsstijl. Small en midcap aandelen en groeilanden, in het bijzonder Azië ex Japan, zijn eveneens aantrekkelijk.

Een solide start in 2021

Ondanks een verslechtering van de pandemie, die veel regeringen ertoe heeft gedwongen opnieuw strengere lockdownmaatregelen in te voeren, zijn de wereldwijde aandelenmarkten begin dit jaar doorgegaan op hun positief elan.

Ze hebben ook moed geput uit de beleidsprioriteiten van de aantredende Biden-regering. Er zijn nieuwe fiscale stimuleringsmaatregelen voorgesteld en het feit dat de Democraten slechts een kleine meerderheid in beide kamers van het Amerikaanse Congres hebben, doet vermoeden dat zij zich althans in eerste instantie op relance ingrepen zullen concentreren in plaats van op potentieel marktonvriendelijke maatregelen zoals hogere belastingen of extra regelgeving (vooral in de "Big Tech"-sector).

Avis positif, mais soyez préparé à plus de volatilité

Nous sommes dans l’ensemble positifs sur les actions pour 2021. Nous estimons que le maintien d’un soutien budgétaire et monétaire solide, des rendements réels "plus bas pendant plus longtemps", l'absence d'alternatives valables et la perspective d'une croissance économique plus robuste sont autant d'éléments favorables pour les marchés d’actions.

Dans notre scénario de base, la demande refoulée devrait se traduire par un retour de la croissance économique et des bénéfices des entreprises à mesure que l’année progresse. Pour l'instant, les projections du consensus pour la croissance du bénéfice par action (BPA) prévoient une baisse des bénéfices de -6,8 % au 4e trimestre 2020 par rapport à l'année précédente aux États-Unis (S&P 500) et de -26,2 % en Europe (Stoxx Europe 600). Dans les deux cas, ces résultats seraient plus faibles que ceux du 3e trimestre 2020 et contrastent avec le renforcement général des indices PMI observé au 4e trimestre 2020. À notre avis, il est donc probable que les bénéfices seront meilleurs que prévu.

Mais, même si le contexte économique et la rentabilité s'améliorent, des valorisations historiquement élevées en termes absolus et la hausse des anticipations d'inflation suggèrent que la volatilité est susceptible d’augmenter. La première moitié de 2021 pourrait bien s’avérer chaotique, car les marchés doivent encore faire face aux implications de la vague actuelle de coronavirus et de confinements, et les données économiques devraient rester médiocres ces prochains mois. Compte tenu de la résurgence du virus, le rythme de déploiement des vaccins restera certainement un point d'attention majeur.

Blijf optimistisch maar wees voorbereid op volatiliteit

Over het algemeen zijn wij optimistisch voor aandelen in 2021. Wij gaan ervan uit dat de robuuste budgettaire en monetaire steun, de reële rendementen die nog veel langer laag zullen blijven, het gebrek aan goede alternatieven en het vooruitzicht van een sterkere economische groei een steun in de rug zijn voor de aandelenmarkten in het algemeen.

Winsten zullen wellicht verwachtingen kloppen

Ons basisscenario gaat ervan uit dat de uitgestelde consumptie zich in de loop van het jaar zal vertalen in economische en bedrijfswinstengroei. Vooralsnog gaan de consensusprognoses voor de groei van de winst per aandeel (WPA) uit van -6,8% en -26,2% lagere winstcijfers in het vierde kwartaal van 2020 (ten opzichte van het vierde kwartaal van 2019) in de VS (S&P 500) en Europa (STOXX Europe 600). In beide gevallen zouden deze resultaten zwakker zijn dan wat in het derde kwartaal van 2020 werd gerealiseerd en staan ze in contrast met de algemeen verbeterende aankoopdirecteurenindex in het vierde kwartaal van 2020. M.a.w. volgens ons lijkt het dan ook waarschijnlijk dat de winsten de verwachtingen zullen kloppen.

Volatiliteit kan opflakkeren

Maar zelfs als het economische klimaat en de winstgevendheid verbeteren, suggereren historisch hoge waarderingen in absolute termen en stijgende inflatieverwachtingen dat de volatiliteit kan opflakkeren. Vooral de eerste helft van 2021 zou een woelige periode kunnen worden, aangezien de markten nog steeds de implicaties van de heersende corona/lockdown golf moeten verwerken en de economische data in de komende maanden vermoedelijk zwak zullen blijven. Het tempo waarop de vaccins worden uitgerold, terwijl het virus weer terrein wint, zal zeker een belangrijk aandachtspunt blijven.

Drie aspecten om rekening mee te houden

1. Cyclische en waarde-aandelen

Ten eerste is het duidelijk dat 2020 een uitzonderlijk sterk jaar was voor groeiaandelen1, die het de voorbije tien jaar duidelijk beter hebben gedaan dan waarde-aandelen2 (zie grafiek). Aan het begin van de pandemie stegen de uitgaven voor technologie sterk omdat bedrijven een groter aantal werknemers op afstand of meer online consumptie en entertainment wilden ondersteunen.

MSCI World Growth vs MSCI World Value

Maar hoewel groeiaandelen (en technologie in het bijzonder) nog steeds een prominente rol verdienen in de portefeuilles, omdat ze beleggers moeten helpen profiteren van de aanhoudende structurele economische veranderingen en tegelijkertijd bescherming bieden tegen negatieve verrassingen bij de heropening van de economie, zullen cyclische en waarde-aandelen profiteren van het perspectief op een economisch herstel.

Bovendien komt de opflakkering van de inflatieverwachtingen het ruimere ‘Value’-segment ten goede (zie grafiek) en onderstreept ze de behoefte aan een evenwichtigere beleggingsstijl met een grotere cyclische blootstelling. We zien eveneens dat het verschil in waardering tussen de MSCI World Growth en MSCI World Value historisch hoog is.

MSCI World Value vs anticipation d'inflation américaine à 10 ans

2. Small en mid-caps (vooral uit Europa)

Ten tweede hebben wij een voorkeur voor small & mid-caps (vooral Europa) door de verwachte cyclische opleving in 2021. Door zijn cyclische aard presteert dit marktsegment tijdens een economisch herstel doorgaans beter dan large-capbedrijven en kan het momenteel profiteren van de hogere risicobereidheid van beleggers.

Dit segment kan ook gevoeliger zijn voor stijgende consumptie (geholpen door meer fiscale stimuleringsmaatregelen) en marktsentiment. Fusies en overnames door geldverslindende bedrijven kunnen eveneens steun bieden. De waardering op basis van EV/EBIT (ondernemingswaarde/winst vóór rente en belastingen) ten opzichte van large caps ligt aanzienlijk onder het historische gemiddelde, wat wijst op een verder opwaarts potentieel vanaf hier.

3. Aandelen uit opkomende markten

Ten slotte hebben wij nog steeds een voorkeur voor aandelen uit opkomende markten, die zullen profiteren van de waarschijnlijk dalende onzekerheid rond de handel en een verwachte wereldwijde economische versnelling in 2021. Vanuit een strategisch oogpunt blijven wij de voorkeur geven aan Azië ex Japan met de nadruk op China, Taiwan en Zuid-Korea. Deze landen zijn tot dusver goed met de coronacrisis omgegaan en trekken mee de opleving van de economische activiteit, zonder dat ze intussen enorme schulden hebben gemaakt. Het is opmerkelijk dat de winstverwachtingen van de MSCI AC Asia ex Japan nu al hoger liggen dan vóór de pandemie en dat het winstherstel in de regio duidelijk voorloopt op de grote ontwikkelde markten. Dankzij de tech-oriëntatie kan de regio profiteren van structurele groeitrends, wat de betere economische groeivooruitzichten op middellange termijn in Azië verder ondersteunt.

Een meer evenwichtige beleggingsstijl

Correcties kunnen kansen zijn om de aandelenblootstelling te verhogen, tenzij we een ernstige tegenslag zien:

  • in het heropeningsverhaal (bv. een groot probleem met de uitrol/effectiviteit van vaccins);
  • een aanzienlijke stijging van de reële rendementen (wat de hoge waarderingen in sommige marktsegmenten op de proef zou stellen);
  • sentimentgegevens die wijzen op een markteuforie op brede basis.

Gezien het aantal sluimerende risico's die de volatiliteit kunnen aanwakkeren benadrukken we nogmaals het belang van een robuuste en gediversifieerde portefeuille en een evenwichtige beleggingsstijl in het aandelengedeelte.

Is uw portefeuille nog steeds aangepast aan de economische situatie ?

Bel onze experts van Talk & Invest op 078 153 154.

Maak een afspraak in uw Financial Center op 078 156 160.

Deel dit artikel

Lees ook

Beleggen

Beleggen

Beleggen

Beleggen met de veiligheidsgordel aan

Beleggen met de veiligheidsgordel aan

Beleggen met de veiligheidsgordel aan

25 januari 2021
leestijd 2 min. 40

25 januari 2021
leestijd 2 min. 40

25 januari 2021
leestijd 2 min. 40

Markten

Markten

Markten

Wat betekent Joe Biden voor uw beleggingsportefeuille?

Wat betekent Joe Biden voor uw beleggingsportefeuille?

Wat betekent Joe Biden voor uw beleggingsportefeuille?

20 januari 2021
leestijd 4 min.

20 januari 2021
leestijd 4 min.

20 januari 2021
leestijd 4 min.

1 Groeiaandelen zijn aandelen waarvan wordt aangenomen dat ze sneller groeien dan het marktgemiddelde, bv. technologieaandelen.

2 Waardeaandelen zijn aandelen waarvan wordt aangenomen dat ze worden verhandeld tegen een prijs die onder hun fundamentele waarde ligt.

×