Is de euro klaar voor een comeback?

Markten

Is de euro klaar voor een comeback?

6 april 2022 - Leestijd 4 min. 

Geschreven door

Stefanie Holtze-Jen, Michael Blumenroth & Stefan Köhling
Chief Investment Officer APAC - Investment Strategist Europe - Investment Strategist Europe

Samengevat:
  • De oorlog tussen Rusland en Oekraïne en de meer restrictieve houding van de Federal Reserve sinds het begin van het jaar hebben de Amerikaanse dollar in het eerste kwartaal ondersteund.
  • Verwacht wordt dat de ECB zal reageren op de veel sterker dan verwachte versnelling van de inflatie in de eurozone, die de euro zou moeten ondersteunen.
  • Onze prognose voor de wisselkoers EUR/USD is 1,15 over een periode van 12 maanden.

Wat is er gebeurd?

In de afgelopen maanden was de vraag van beleggers naar de Amerikaanse dollar vrij groot. Die is in waarde gestegen ten opzichte van de euro en is zelfs tijdelijk onder de 1,09 gezakt, zijn hoogste niveau sinds maart 2020. Deze ontwikkeling hield voornamelijk verband met de ontwikkeling van het risicosentiment. Terwijl eind vorig jaar de verspreiding van de omikron-variant van het coronavirus de dominante factor was op de financiële markten, is sinds eind februari de Oekraïense crisis de belangrijkste reden voor beleggers om hun liquiditeit te herschikken, wat veilige havens zoals de Amerikaanse dollar heeft ondersteund.

De renteschommelingen van de afgelopen weken waren een andere factor die de ontwikkeling van beide valuta's heeft beïnvloed. Zowel de Federal Reserve (Fed) als de Europese Centrale Bank (ECB) hebben ingezien dat de inflatoire druk aanhoudt en zijn begonnen hun monetaire beleid te normaliseren. Maar terwijl de ECB pas is begonnen met het verlagen van het tempo van haar nettoactiva-aankopen, heeft de Fed haar belangrijkste rentetarief tijdens haar laatste vergadering al met 0,25% verhoogd, en dat voor het eerst sinds 2018.

Een nieuwe wending voor de euro

De ECB heeft echter een meer restrictieve houding aangenomen en sluit een renteverhoging dit jaar niet langer uit. Deze verandering in toon heeft geleid tot een aanzienlijke stijging van de obligatierente. Maar nu de Fed verder staat in haar monetaire beleidscyclus en van plan is de beleidsrente dit jaar verschillende keren te verhogen, is de rente op Amerikaanse staatsobligaties sterker gestegen dan die op staatsobligaties uit de eurozone. Deze divergentie is een belangrijke factor geweest in de relatieve kracht van de Amerikaanse dollar. De grote afhankelijkheid van Europa van olie- en gasimport uit Rusland was de afgelopen weken ook een sterke tegenwind voor de euro. De VS daarentegen zijn in dit opzicht zelfvoorzienend.

De inflatiegegevens voor maart overtroffen echter ruimschoots de verwachtingen, bijvoorbeeld in Duitsland en Spanje. Na de bekendmaking van deze cijfers lijkt het nu wel zeer goed mogelijk dat de inflatie in de eurozone zal versnellen tot een nog hoger niveau dan in de VS. Deze ontwikkeling verhoogt ook de druk op de ECB om haar expansieve monetaire beleid te zijner tijd te herzien.

Hoe hebben de financiële markten gereageerd?

De Europese obligatiemarkten kregen te maken met aanzienlijke verkopen door beleggers. Het rendement op Duitse tweejarige staatsobligaties is voor het eerst sinds 2014 zelfs positief geworden. Het rendement op Duitse Bunds met een looptijd van 10 jaar steeg met 75 basispunten tot 0,58% aan het einde van het eerste kwartaal, de grootste stijging sinds 1994. Op de valutamarkt blijft de euro schommelen rond 1,10 ten opzichte van de Amerikaanse dollar.

Wat betekent dit voor beleggers?

Volgens ons zijn er veel argumenten die voor de euro pleiten. De euro is in het verleden een procyclische munt gebleken, die in perioden van economisch herstel in waarde steeg. Indien het conflict tussen Rusland en Oekraïne evolueert naar een meer lokale fase en de waarschijnlijkheid van sommige van de extremere scenario's afneemt, zou de eurozone in 2022 en 2023 nog steeds boven haar potentieel kunnen groeien. Aangezien wij ook verwachten dat de Oekraïense crisis de economie slechts tijdelijk zal afremmen, zou de economische activiteit in de eurozone moeten aantrekken, gesteund door een inhaaleffect als gevolg van de opheffing van de sanitaire maatregelen in het voorjaar. En met de uitbetaling van het EU-stimuleringsfonds van de volgende generatie zullen de landen van de eurozone ook profiteren van budgettaire stimuleringsmaatregelen.

Bovendien zouden meer positieve rendementen in absolute termen in de eurozone in de toekomst meer kapitaal kunnen aantrekken, wat ook de euro zou versterken. Nu de markten al anticiperen op een zeer forse renteverhoging in de VS, is het onwaarschijnlijk dat de Fed een nog strakker standpunt zal innemen. In dit opzicht zou een restrictiever ECB-beleid de euro moeten ondersteunen. Uiteindelijk is de wisselkoers EUR/USD rechtstreeks gekoppeld aan de uitkomst van de Oekraïense crisis. Een verdere escalatie zou het appreciatiepotentieel van de euro beperken.

De dollar: een veilige haven?

Wat de greenback betreft, staat ook in de grondstoffensector de langetermijndynamiek van de diversificatie van de Amerikaanse dollar op het spel. En, opnieuw over een langere periode, kunnen centrale banken ook vraagtekens zetten bij de Amerikaanse dollar als veilige havenvaluta voor hun deviezenreserves, gezien de ongekende sancties tegen de Russische centrale bank.

Conclusie

De afgelopen maanden was er een sterke vraag van beleggers naar de Amerikaanse dollar doordat het risicosentiment en de relatieve rentebewegingen op obligaties de Amerikaanse munt steunden ten opzichte van de euro. Aangezien de markten echter al rekening hebben gehouden met een sterke stijging van de Amerikaanse rente, is het onwaarschijnlijk dat de Fed een nog hardere lijn zal volgen. De ECB zou echter een restrictiever monetair beleid kunnen voeren.

De toekomstperspectieven voor de euro zijn tamelijk gunstig. Ondanks het risico van een verdere escalatie van de Oekraïense crisis verwachten wij dat de appreciatietrend van de euro zal aanhouden. Wij verwachten dat de EUR/USD-wisselkoers in maart 2023 1,15 zal bereiken.

Is uw portefeuille nog aangepast aan de economische realiteit?

Contacteer onze experts van Talk & Invest op 078 153 154

Maak een afspraak in uw Financial Center via 078 156 160 of online.

Benieuwd welke oplossingen wij bieden om uw portefeuille voor u te beheren?

Benieuwd welke oplossingen wij bieden om uw portefeuille voor u te beheren?

Benieuwd welke oplossingen wij bieden om uw portefeuille voor u te beheren?

Ontvang een jaar lang Money Expert, het tijdschrift voor beleggers.

Ontvang een jaar lang Money Expert, het tijdschrift voor beleggers.

Ontvang een jaar lang Money Expert, het tijdschrift voor beleggers.

×