ESG-enquête 2022

Markten en beleggingen - 24 november 2022

ESG-enquête 2022 –
10 aandachtspunten

Een jaar geleden hebben wij een breed gepubliceerde enquête gehouden over de houding van onze cliënten tegenover ESG-beleggingen. In dit nieuwe onderzoek uit 2022 kijken we hoe hun opvattingen en overtuigingen het afgelopen jaar zijn veranderd. We gaan ook dieper in op kwesties als biodiversiteit, op de natuur gebaseerde oplossingen en de rol van financiële instellingen. Na een jaar waarin de aanhoudende groei van ESG-beleggingen gepaard ging met een aantal tegenslagen, lijkt deze herbeoordeling bijzonder relevant.

Belangrijkste bevindingen dit jaar vergeleken met vorig jaar (2022 vs. 2021)

1. Beleggers bevestigen hun engagement voor ESG.

Zo'n 78% van onze beleggers is het er een beetje of sterk mee eens in de enquête van dit jaar dat hun beleggingen een positieve impact moeten hebben op de wereld, iets meer dan de 75% van vorig jaar.

2. Milieukwesties behouden de hoogste prioriteit.

In alle verschillende leeftijdsgroepen en onder zowel vrouwen als mannen wordt "E" (environment) beschouwd als de ESG-pijler die de meeste aandacht verdient. 50% van de beleggers beschouwt deze kwesties als de belangrijkste pijler bij ESG-beleggingen, tegenover 46% vorig jaar. 28% plaatst dit jaar governance ("G") bovenaan de lijst, vergelijkbaar met vorig jaar. De hogere prioriteit voor "E" en "G" ging ten koste van de pijler "S". Sociale kwesties worden door 23% van de beleggers als het belangrijkst beschouwd tegenover 27% in 2021.

3. Binnen de E-pijler wordt klimaatverandering gezien als het belangrijkste probleem.

53% van de respondenten beschouwt klimaatverandering als de belangrijkste factor bij beleggingsbeslissingen, tegenover 47% vorig jaar. Het is duidelijk belangrijker dan oceaanvervuiling, bodemdegradatie en biodiversiteitsverlies, die respectievelijk door 15%, 21% en 7% van de ondervraagden werden geselecteerd. Het aandeel van respondenten die biodiversiteitsverlies selecteren is licht gedaald ten opzichte van vorig jaar (het was 11% in 2021), terwijl de andere twee gebieden vrij stabiel bleven.

4. De bezorgdheid over de economische gevolgen van de klimaatverandering blijft groot.

78% (vs. 74% in 2021) van de respondenten gelooft dat klimaatverandering ofwel al een ernstig negatief effect heeft op de wereldeconomie, of dat in de komende 10 jaar zal hebben als er niets wordt gedaan.

5. Een meerderheid van de respondenten is het ermee eens dat ESG het risico in een portefeuille kan beheren.

44% van de respondenten is het hier sterk of enigszins mee eens, een lichte daling ten opzichte van 48% vorig jaar, en hoger dan de 16% die het sterk of licht oneens is. Maar, met vier op de tien respondenten die zeggen dat ze het niet weten, of noch mee eens, noch mee oneens zijn, moeten velen nog worden overtuigd.

Nieuwe bevindingen dit jaar

6. Er is een gematigd optimisme dat we de klimaatverandering en het verlies aan biodiversiteitsverlies kunnen beheersen.

51% van de beleggers is ofwel zeer optimistisch of optimistisch dat de mensheid in staat zal zijn de klimaatverandering te beheersen door technologische innovatie; 47% heeft vertrouwen in de kracht van op de natuur gebaseerde oplossingen.

7. Het inzicht in de onderliggende concepten gaat gepaard met een gebrek aan kennis.

Slechts 18% beweert een grondige of goede kennis te hebben van op de natuur gebaseerde oplossingen; voor het begrip natuurlijk kapitaal is dat 20%. Bovendien had minder dan een op de vijf van onze respondenten dit niveau van kennis van de drievoudige planetaire crisis (klimaatverandering, vervuiling en biodiversiteitsverlies).

8. Millennials lijken zich meer bewust van onderliggende ESG-kwesties dan andere leeftijdsgroepen.
Bijna een op de vier millennials zegt dat zij verfijnde kennis hebben van het concept van een netto-nul-emissie-economie. Zij zijn ook beter geïnformeerd en optimistischer over oplossingen voor de drievoudige planetaire crisis.

9. Biodiversiteitskwesties worden gezien als belangrijk voor het rendement en de risico's van de portefeuille.

41% was het er geheel of gedeeltelijk mee eens dat het opnemen van biodiversiteitsoverwegingen bij beleggingsbeslissingen het rendement van de portefeuille zou verhogen; meer dan 60% dacht dat het natuurgerelateerde risico's zou verminderen.

10. Beleggers kijken naar financiële instellingen om te helpen bij de transitie.

68% van de beleggers verwacht dat hun financiële instelling nauwkeurig natuurgerelateerde risico's meet en beheert; 75% verwacht een passende bescherming van portefeuilles. Maar financiële instellingen kunnen slechts één drijvende kracht zijn - naast individuele beleggers, bedrijven en regeringen - achter de noodzakelijke economische verandering. Om dit doel te bereiken is onder andere ook meer kennis bij beleggers nodig.

Als u meer wilt weten over de resultaten van de ESG 2022-enquête van Deutsche Bank Private Bank CIO Office kan u klikken op de link naar het bijgevoegde rapport. 

Meer weten over de ESG-enquête

Deel dit artikel


22 augustus 2022

Een klimaatneutrale planeet: wat kost dat?

5 augustus 2022

ESG en beleggingsprestaties: welke uitdagingen in het verschiet?

28 oktober 2022

Samenwerking met River Cleanup gaat internationaal

×