ESG en beleggingsprestaties: welke uitdagingen in het verschiet?

ESG - 5 augustus 2022

ESG en beleggingsprestaties: welke uitdagingen in het verschiet?

Markus Müller (Chief Investment Officer ESG) & Lorenz Vignold-Majal (Investment Strategist)

Samengevat:
  • ESG-beleggen is een nieuwe derde fase ingegaan, die wordt gekenmerkt door een zekere mate van consolidatie en heroriëntatie. Informatie is de sleutel in deze fase.
  • Om de ESG-transformatie in goede banen te leiden, zal een consensus over ESG-definities nodig zijn, en zullen meerdere initiatieven ter verbetering van de informatieverstrekking worden voortgezet.
  • Meer nadruk zal gelegd worden op het meten van de ‘reële’ impact van ESG-beleggingen en op een beter begrip van de verschillende soorten risico's die daarmee gepaard gaan.

ESG-beleggen: een centraal aandachtspunt voor veel beleggers

De afgelopen jaren is duurzaam beleggen voor veel beleggers uitgegroeid van een niche tot een centraal aandachtspunt. Na de eerste twee fasen van ESG-beleggen - eerst aanvaarding, daarna snelle groei - zijn we nu een derde fase ingegaan.

Deze derde fase van ESG-beleggen wordt gekenmerkt door een zekere mate van consolidatie en heroriëntatie. Beleggers zijn zich steeds meer bewust van de prestaties van ESG-beleggingen - zowel in termen van financieel rendement als van ‘reëel rendement’ (d.w.z. positieve effecten op de wereld om ons heen).

Informatie zal de sleutel zijn in deze derde fase. Zij heeft altijd de verwachtingen aangewakkerd van de twee traditionele dimensies van beleggingen, namelijk het bedrijfsleven en de economische ontwikkeling. Nu zal de verstrekte informatie ons ook in staat stellen de nieuwe derde dimensie cio-special-esg-en-beleggingsprestaties-uitdavan beleggingen te beoordelen: de limieten die een achteruitgaand (leef)milieu stelt aan de wijze waarop investeerders en bedrijven kunnen handelen.

Ingrijpende veranderingen in het sociale, economische en financiële klimaat

ESG vertegenwoordigt een belangrijke verschuiving in de sociale, economische en financiële omgeving, en dergelijke verschuivingen roepen altijd vragen op over hoe beleggers ze moeten beoordelen. Zoals in het bijgevoegde rapport blijkt, zijn er veel studies verricht naar de effecten van ESG op de beleggingsprestaties, maar alle conclusies over dit onderwerp moeten zorgvuldig worden genuanceerd.

Zoals bij elke belegging zal de relatieve prestatie van ESG-beleggingen uiteraard afhangen van de vergelijkingsbasis en de gekozen periode. Een voorbeeld van de moeilijkheden die beleggers ondervinden bij het beoordelen van de prestaties is dat de ratings van ESG-beleggingen variëren tussen ratingbureaus en ook in de loop van de tijd zijn veranderd.

Waarom beleggen op basis van ESG?

Eén antwoord zou kunnen zijn dat het beter is te beleggen in ondernemingen die de complexe ecologische en sociale uitdagingen waarmee de wereld wordt geconfronteerd, proberen aan te pakken, dan in bedrijven die deze lijken te negeren.

Deze altruïstische (zij het misschien simplistische) aanpak zal waarschijnlijk door praktische overwegingen worden ondersteund. Wij zijn van mening dat ondernemingen die strategieën hebben om milieu-, sociale en bestuurskwesties aan te pakken, over het algemeen beter uitgerust zijn om te navigeren in een steeds complexer milieu- en regelgevingsklimaat.

Vanuit een portefeuilleperspectief kan de vaardigheid van ondernemingen met ESG-strategieën om zich succesvol door een uitdagende omgeving te navigeren, waardevol zijn. Omgekeerd kan beleggen in ondernemingen die geen coherente ESG-strategie hebben op lange termijn resulteren in een hobbelige rit, omdat minder ESG-conforme ondernemingen moeite hebben om zich aan te passen aan veranderingen in de regelgeving, evenals aan andere veranderingen. Als dit resulteert in meer transacties ter vervanging van ondermaats presterende beleggingen, zal dit kosten voor de portefeuille met zich meebrengen. Niet in het minst omdat ‘market timing’-fouten bij het in- of uitstappen van beleggingen duur kunnen zijn.

Toch is het duidelijk dat ESG-strategieën op korte termijn ondermaats kunnen presteren. Dit bleek duidelijk in 2022, toen veel ESG-strategieën achterbleven bij hun traditionele, niet-ESG-tegenhangers. Dit is grotendeels te wijten aan het feit dat energie- en defensiegerelateerde bedrijven (die hebben geprofiteerd van de gevolgen van de oorlog tussen Rusland en Oekraïne) vaak worden uitgesloten van ESG-strategieën.

Evolutie van ESG-beleggen

ESG-beleggen zal zich blijven ontwikkelen. Meer gestandaardiseerde gegevens zijn slechts een eerste stap en het debat over hoe maatschappelijke verantwoordelijkheid het best in beleggingsprocessen kan worden geïntegreerd, zal worden voortgezet: maatschappelijke verantwoordelijkheid wordt steeds meer gezien als een extra laag van kwaliteitsbeoordeling bovenop de traditionele economische en financiële maatstaven. Het begrip ‘risico’ moet zeer zorgvuldig worden gedefinieerd en geanalyseerd. Beleggers zullen ook blijven zoeken naar nieuwe manieren om de reële positieve effecten van ESG-beleggingen op de wereld om ons heen te meten (bijvoorbeeld op de biodiversiteit en via het begrip van ‘de natuur als kapitaal’).

Dit is echter een traject waar u deel van moet uitmaken: uiteindelijk zijn alle beleggingen ESG-beleggingen. Hoe sterk de temperatuur wereldwijd ook stijgt of hoe groot het verlies aan biodiversiteit in de toekomst ook zal zijn, milieuvraagstukken zullen niet verdwijnen en ook sociale en bestuurlijke factoren zullen onder de loep blijven liggen. In dit verband is het zinvol niet-financiële factoren in aanmerking te nemen bij de evaluatie van een belegging, en digitalisering maakt het gemakkelijker om toegang te krijgen tot de informatie die daarvoor nodig is. ESG-beleggen is een doeltreffende manier geworden om portefeuilles aan deze nieuwe mondiale realiteit aan te passen.

Ontdek het volledige document

Deel dit artikel


Dit zou u ook kunnen interesseren

23 juni 2022

Inzetten op een duurzamere landbouw

19 april 2022

Funds For Good Impact VZW: uw beleggingen hebben het leven van deze ondernemers veranderd

25 november 2022

Duurzaam beleggen: 50 tinten groen?

×