Samenwerking met River Cleanup gaat internationaal

ESG - 26 oktober 2022

Samenwerking met River Cleanup gaat internationaal

Via verschillende samenwerkingen draagt Deutsche Bank zowel wereldwijd als lokaal haar steentje bij aan initiatieven die een positieve en concrete impact hebben op de maatschappij en de planeet. Ons engagement op vlak van ESG (Environment, Social & Governance) weerspiegelt zich ook in onze steun voor het behoud van de oceanen en de bewustmaking van het ecologische belang van onze waterwegen. De samenwerking met de non-profitorganisatie River Cleanup sinds november 2021 is daar een mooie illustratie van. Dit partnerschap, dat in België van start ging, wordt nu wereldwijd uitgerold binnen de Deutsche Bank groep.

Rivieren zuiveren om de oceanen te beschermen

Een groot deel van het zwerfvuil op zee is afkomstig van rivieren. Elk jaar belandt via deze rivieren naar schatting zo’n 11 miljoen ton plastic afval in de oceanen. River Cleanup wil daar wat aan doen door de rivieren te zuiveren van dit afval, voordat het de oceanen bereikt en hun ecosystemen in gevaar brengt. Om vervuiling in een zo vroeg mogelijk stadium te voorkomen en mensen bewust te maken van het probleem, zorgt River Cleanup ook voor sensibiliseringscampagnes, in het bijzonder bij jongeren.

Dubbele steun

In 2021 nam Deutsche Bank België* het voortouw door een partnerschap aan te gaan met River Cleanup. Dit partnerschap bestaat uit twee luiken:

  • Deutsche Bank België* organiseert met de hulp van haar teams opruimacties. Een eerste evenement vond plaats in november 2021 in Verviers. 50 medewerkers uit heel België hielpen bij het opruimen van de Vesder, die nog steeds vervuild was na de zware overstromingen van juli 2021. In juni vond een tweede evenement plaats in Gent, waar 35 werknemers 219 kilo afval inzamelden. 
  • Deutsche Bank België* heeft zich ertoe verbonden een deel van haar distributiemarge te schenken via de verdeling van bepaalde producten uit haar aanbod. Dankzij deze steun dragen de cliënten van Deutsche Bank in België - onrechtstreeks - via hun beleggingen bij tot het behoud van de oceanen. Dit resulteerde al in een donatie van 72.000 euro in 2022. En dit is nog maar de eerste stap in de financiële steun die Deutsche Bank België* aan River Cleanup geeft. Een tweede beleggingsproduct, waarbij een deel van de marge terugvloeit naar River Cleanup, wordt binnenkort gelanceerd.

Uitrol wereldwijde samenwerking

Het succes van dit partnerschap vindt navolging bij de gehele afdeling International Private Bank van Deutsche Bank. De samenwerking met River Cleanup wordt nu wereldwijd uitgerold, waardoor meer werknemers van de Deutsche Bank groep de kans krijgen deel te nemen aan de opruimacties. Naast de hierboven genoemde Belgische locaties vonden ondertussen ook in Milaan, Londen, Frankfurt en New York opruimacties plaats. Madrid en Mumbai zijn de volgende steden waar onze collega's de handen uit de mouwen zullen steken.

Wat zijn de volgende projecten die Deutsche Bank zal financieren?

In de komende maanden, na de commercialisering van een nieuwe groene belegging, verbindt Deutsche Bank zich ertoe het opruimen van verschillende rivieren in België te financieren, alsook een rivier in Albanië die een belangrijke bron van vervuiling in de Middellandse Zee is. Onze financiële steun zal River Cleanup ook helpen een nieuw platform op te zetten waar het publiek vervuilde locaties kan melden en geo-lokaliseren. Zo kunnen vrijwilligers gerichte schoonmaakacties organiseren.

Mee de uitdagingen van morgen aangaan?

Deel dit artikel


Dit zou u ook kunnen interesseren

12 mei 2022

River Cleanup: schonere oceanen dankzij uw beleggingen

12 mei 2022

River Cleanup: schonere oceanen dankzij uw beleggingen

25 november 2021

Duurzaam beleggen: 50 tinten groen?

* Deutsche Bank AG, bijkantoor Brussel

×