Deutsche Bank trekt de kar voor duurzamere landbouw

Markten & beleggingen - 13 december 2023

Deutsche Bank trekt de kar voor duurzamere landbouw

Deutsche Bank draagt in België sinds enkele jaren bij aan de verduurzaming van de landbouw. Dat doen we door actief te investeren in het initiatief Farming for Climate, een organisatie die landbouwers ondersteunt in hun transitie naar een duurzamere toekomst.

Ons partnerschap met Farming For Climate startte in 2021 met een initiële investering van 150.000 euro, gespreid over een periode van vijf jaar. Met dit bedrag worden vijf Belgische landbouwbedrijven gesteund in hun overgang naar duurzamere landbouw. Deze investering helpt de transformatie naar betere landbouwpraktijken versnellen terwijl de druk op het milieu terzelfder tijd verlicht wordt.

De jongste jaren steeg de aandacht voor duurzaam beleggen bij onze cliënten. Hierdoor breidde Deutsche Bank haar actieterrein verder uit. Zo konden we dankzij onze cliënten in 2022 een extra financiering van 90.000 euro voorzien, waarbij twee nieuwe boerderijen werden opgenomen in het project, bovenop de vijf andere. Deze bijdrage wordt over een periode van drie jaar gespreid.

Via ons partnerschap met Farming For Climate zorgen cliënten van Deutsche Bank voor een tastbare impact in het hart van lokale gemeenschappen, waarbij hun beleggingen (die voldoen aan criteria op het gebied van milieu, maatschappij en goed bestuur) een hefboom worden voor positieve verandering.
De zeven partnerboerderijen vertegenwoordigen ondertussen een oppervlakte van 160 hectare land dat in ontwikkeling is. In de periode 2021-2022 hebben ze hun afdruk met 690 ton CO2 verkleind1.

Zaadjes voor de toekomst

De bijdrage van Deutsche Bank - en in het bijzonder van haar cliënten - voor Farming for Climate wierp ondertussen al heel wat vruchten af, bovenop de reductie van de CO2-uitstoot. Een blik op de vooruitgang van de zeven Belgische boerderijen die ze in 2022 konden boeken:

1. Boerderij Dauchy — Wijtschate

Bram kocht in 2022 dubbel zoveel houtsnippers als in 2021. Die strooide hij uit op een terrein van 5,5 hectare om koolstof in de bodem te capteren. Hij volgde in 2022 ook een uitgebreide training in agro-ecologie en test een systeem om het gebruik van kunstmest te verminderen. Op zijn terreinen is ondertussen 50 hectare beplant met bodembedekkers, nadat de vorige gewassen geoogst werden.

Ferme Dauchy - Bram Dauchy
Ferme de la distillerie - Jeremy Vermeiren

2. Boerderij PHAE — Hansbeke

Felix kocht en testte twee oude graanvariëteiten uit de 19e eeuw, en laat zich door een expert in agro-ecologische landbouw bijstaan. Hij verbeterde ook zijn composteringsproces en gaat door met zijn gewasproeven, waaronder witte klaver en granen (om stikstof te binden) en wisselbegrazing in samenwerking met een lokale herder.

3. Boerderij Vrijselhof – Kontich

2022 was een moeilijk jaar voor Joe, met een lagere haveroogst en de inflatie die de vleesprijzen beïnvloedde. Maar hij zette door, verzorgde zijn grond zonder chemicaliën en ging verder met zijn projecten, waaronder een microslachterij en een bosbeheerplan.

Ferme Dauchy - Bram Dauchy
Ferme de la distillerie - Jeremy Vermeiren

4. Ferme de la Distillerie — Bousval

Na de gezondheidscrisis kelderde de vraag naar bioproducten, waardoor er voor Marie en Jeremy een moeilijke tijd aanbrak. Ze sloten zich aan bij Terres Vivantes – een organisatie die hen begeleidt bij hun omschakeling naar agro-ecologie - en zetten hun sociale project Nos oignons voort, waarbij ze mensen met psychische problemen opvangen. Ze testten verschillende gewassen en installeerden akkerpalen voor roofvogels.

5. Cense Seigneuriale — Terwagne

Louis kocht een machine waarmee hij gewassen kan zaaien zonder de grond te veel te verstoren. Ondanks de droogte behaalde hij goede resultaten, vooral dankzij een droogtebestendig mengsel. Hij werkte ook samen met plaatselijke dorpsbewoners om takken in te zamelen die hij op zijn velden uitspreidt.

Ferme Dauchy - Bram Dauchy
Ferme de la distillerie - Jeremy Vermeiren

6. Boerderij Hex — Heers

Joseph plantte meer dan 900 meter aan hagen en 55 walnootbomen voor de productie van walnootolie. Hij zette ook 4,5 ha aan akkers om in een biologisch grasland voor zijn 119 koeien en diversifieerde de grasbeplantingen om hun voeding te verbeteren.

7. Ferme du Vieux Canal de Ronquières — Ronquières

2022 was een uitdagend jaar voor Marie en Luc, met dalende prijzen voor biologische eieren en stijgende kosten. Door de vogelgriep moesten ze hun kippen binnen houden, wat gevolgen had voor het dierenwelzijn en de voederkosten deed stijgen. Ze begonnen met de bouw van een loods.

Ferme Dauchy - Bram Dauchy

De evolutie die deze zeven boerderijen stap voor stap doormaken, belichaamt een tastbare en hoopvolle verandering in de Belgische landbouw. Met de strategische ondersteuning van Deutsche Bank en Farming for Climate, zijn deze landbouwers niet alleen architecten van een duurzamere toekomst, maar ook levend bewijs dat positieve verandering niet slechts een ideaal is, maar al volop op gang is gekomen.

Wilt u ook dat uw beleggingen een concrete en positieve impact hebben?

Bel Talk & Invest op 078 153 154 of maak een afspraak in uw Advisory Center op 078 156 160 of online. Wij herinneren u eraan dat elke belegging moet overeenstemmen met uw Financial ID.

Ontvang het belangrijkste financiële nieuws per e-mail

Nog geen cliënt? Blijf toch op de hoogte over onze beleggingsopportuniteiten en nieuwigheden binnen onze beleggingsdiensten.
U kunt op elk moment uitschrijven.

Deel dit artikel


River Cleanup: Deutsche Bank financiert nieuwe projecten in 2023

15 maart 2023

River Cleanup: Deutsche Bank financiert nieuwe projecten in 2023

Een decennium van impact: Funds For Good en Deutsche Bank vieren ondernemers

21 augustus 2023

Een decennium van impact: Funds For Good en Deutsche Bank vieren ondernemers

Funds For Good Impact VZW: uw beleggingen hebben het leven van deze ondernemers veranderd

19 april 2023

Funds For Good Impact VZW: uw beleggingen hebben het leven van deze ondernemers veranderd

1. Bron: impactrapport Farming for Climate. Schatting gebaseerd op het gemiddelde zoals gedefinieerd in de wetenschappelijke literatuur.

×