Chinese economie wacht op positieve signalen

Markten & Beleggingen - 6 mei 2024

Chinese economie wacht op positieve signalen

Geschreven door Stefanie Holtze-Jen - Chief Investment Officer APAC, Jason Liu - Head Chief Investment Office APAC en Swati Bashyam - Investment Officer APAC.

Samengevat:
  • De Chinese groei steeg in het eerste kwartaal meer dan verwacht.
  • Het gezinsvertrouwen moet echter nog herstellen, de vastgoedcrisis zette zich voort en de handelsbesprekingen met de VS en Europa moeten in de gaten gehouden worden.
  • We zijn voorzichtig over Chinese aandelen op korte termijn. Beleggen in deze markt blijft mogelijk bij een verbetering van de macro-economische gegevens, waarschijnlijk in de tweede helft van dit jaar.

Macro-economische situatie

China boekte in het eerste kwartaal van 2024 een groei van het bruto binnenlands product (bbp) van 5,3% op jaarbasis, beter dan de consensusverwachting van 4,6% en boven de groei van ongeveer 5% die Peking voor dit jaar heeft beoogd. Het bbp is met 1,6% gestegen ten opzichte van het vierde kwartaal van 2023, tegenover een stijging van 1,2% in het vorige kwartaal. Al met al verraste het bbp van het eerste kwartaal positief, aangezien het aantoont dat de Chinese economie zich blijft herstellen ondanks de aanhoudende bezorgdheid op de markten. Toch blijven de gezinsconsumptie en de vastgoedconsumptie zwak.

Vooral de industriële sector heeft de activiteit het afgelopen kwartaal ondersteund en de versnelling van de investeringen in vast activa was een belangrijke groeimotor. Investeringen in de verwerkende nijverheid groeiden met bijna 10% ten opzichte van het eerste kwartaal in 2023, geleid door de technologiesectoren en de energietransitie die overheidssubsidies genieten. De hightechproductiesector blijft een politieke prioriteit van de regering, vooral in belangrijke strategische sectoren waar er een behoefte bestaat aan een grotere technologische autonomie. Ook de overheidsinvesteringen in infrastructuur zijn fors gestegen (+6,5% op jaarbasis).

Aanhoudende zwakte van het gezinsvertrouwen

Het gezinsvertrouwen blijft echter zwak. De Chinese consumenten zijn voorzichtiger geworden in hun uitgavenpatronen in het licht van de onzekere arbeidsmarkt en de lage inkomstenvooruitzichten. De kleinhandelsverkopen zijn in maart slechts met 3,1% op jaarbasis gestegen, wat de vertraging van de groeidynamiek na de maanjaarsfeesten in februari onderstreept. De jaarlijkse inflatie daalde in maart naar 0,1% - na een stijging van 0,7% de maand ervoor, wat aantoont dat de deflatiedruk aanhoudt. De Chinese regering kondigde onlangs verschillende maatregelen aan om het consumentenvertrouwen te verhogen, waaronder een versoepeling van de eisen voor autoleningen. We denken dat deze maatregelen zullen leiden tot een geleidelijke verbetering van de vraag in de tweede helft van 2024.

Tegelijkertijd blijft ook de vastgoedsector in moeilijkheden zitten. De vastgoedprijzen daalden in maart opnieuw in de belangrijkste steden, maar in een trager tempo dan voorheen. De zwakke vastgoedsector is ook merkbaar in andere aanverwante sectoren, zoals cement en staal. Globaal genomen daalden de vastgoedinvesteringen in maart nog met -9,5% op jaarbasis. De internationale ratingbureaus hebben de rating van een aantal grote promotors verlaagd door hun zwakke omzet en de erosie van hun winstmarges. We denken dat de Chinese vastgoedsector op korte termijn dus zwak kan blijven. Vermoedelijk zal de regering de financieringsactiviteiten van de projectontwikkelaars blijven ondersteunen om systeemrisico's te vermijden.

De terugkeer van de Purchansing Manager’s Index (PMI - de vertrouwensbarometer voor inkoopmanagers in de diensten- en productiesector) voor de verwerkende nijverheid in de expansiezone (50,8 punten in maart), de opvering van de exportbestellingen na maanden van krimp en de verwachte verbetering van de buitenlandse vraag wijzen op een bescheiden opvering van de export dit jaar. Toch moeten de handelsbesprekingen met de VS en Europa in de gaten worden gehouden, waar de autoriteiten bezorgdheid hebben geuit over de overcapaciteit van de Chinese productie en de vermoedelijke exportdumping.

Monetaire politiek

De People's Bank of China (PBoC) blijft geconfronteerd met een moeilijke taak: enerzijds het stimuleren van de binnenlandse vraag en anderzijds het beheersen van de bezorgdheid over de depreciatie van de CNY. Tijdens haar laatste vergadering hield ze zoals verwacht de voorkeursrente voor leningen op één jaar op 3,45% en de voorkeursrente voor leningen op vijf jaar op 3,95% (na een historische daling in februari vorig jaar). Recente macro-economische gegevens zoals inflatie, productieprijzen en exportgroei ontgoochelden en onderstreepten de noodzaak voor extra stimuleringsmaatregelen. Ook de aangroei van leningen was in maart veel zwakker dan verwacht, met nieuwe leningen ter waarde van 3.090 miljard yuan tegenover de verwachte 3.560 miljard.

De verwachte renteverlagingen door de Federal Reserve (Fed) werden uitgesteld en ook dat vormt een ongunstige evolutie voor de PBoC, door de negatieve impact op de CNY als het renteverschil tussen de VS en China toeneemt. Tegen deze achtergrond van uitdagingen voor de Chinese economie, een sterke dollar en geopolitieke risico's moet de PBoC zorgvuldig afwegen welke instrumenten ze moet inzetten om de binnenlandse vraag te ondersteunen en tegelijkertijd de externe druk te compenseren. We verwachten een daling van de reserveverplichtingsratio (RRR) van de banken en een geleidelijke depreciatie van de Chinese munt in plaats van een verlaging van de beleidsrente.

Activaklassen

De beurshervormingen zouden een belangrijke motor voor aandelen moeten zijn. De Raad van State heeft onlangs ontwerpregels gepubliceerd om een kwalitatief hoogwaardige ontwikkeling van de kapitaalmarkt te bevorderen dankzij de volgende maatregelen: verbetering van de noteringsnormen, versterking van de corporate governance en de openbaarmaking van informatie, verscherping van de uitschrijvingscriteria om de rechten van minderheidsaandeelhouders te beschermen, versterking van de controle op handelsactiviteiten, versterking van het toezicht op effecten en financiële instellingen, bevordering van dividenduitkeringen en bevordering van beleggingen op middellange en lange termijn in de markt. De beurzen van Shanghai, Shenzhen en Peking hebben nieuwe richtlijnen gepubliceerd voor beursgenoteerde bedrijven op basis van het ontwerpvoorstel van de Chinese Securities Regulatory Commission (CSRC). Dit is de derde hervormingsgolf in de laatste twee decennia, na 2004 en 2014 en is vergelijkbaar met de bewegingen van de Japanse beurs in 2023 en Zuid-Korea in februari 2024.

De Chinese aandelenmarkten stabiliseerden in februari na de strengere regelgeving voor shortselling en andere steunmaatregelen zoals een lagere RRR van banken en versoepeling van de beperkingen in de vastgoed- en goksector. Chinese aandelen presteerden positief in maart en april en ook de rendementen staan sinds het begin van het jaar in het groen. Met de toegenomen risicoaversie op de wereldwijde markten, lijken de potentiële positieve katalysatoren voor Chinese aandelen op korte termijn echter beperkt. Maar een duurzamer herstel van de binnenlandse economie - vooral van de gezinsconsumptie - en andere fiscale stimuleringsmaatregelen kunnen het sentiment in de tweede helft van dit jaar ondersteunen. De sectoren van niet-cyclische consumptiegoederen, technologie en groene energie kunnen kansen bieden zodra de economie begint te herstellen, aangezien ze waarschijnlijk het meest zullen profiteren van het steunbeleid van de overheid.

Conclusie

China eindigde het eerste kwartaal met enkele signalen dat de stimuleringsmaatregelen van de overheid werken. Het sentiment en de consumptie lijken te herstellen, maar elke verbetering moet duurzaam zijn. De evolutie van de vastgoedmarkt blijft centraal staan. Gezien de matige groei en de moeilijke buitenlandse economische context, met de intensievere discussie over de handelsrelaties tussen de Verenigde Staten en China, zullen de monetaire autoriteiten een delicate evenwichtsoefening moeten uitvoeren om de binnenlandse vraag te stimuleren, maar ze hebben nog ruimte om dat te doen.

De huidige situatie roept op tot voorzichtigheid op korte termijn ten aanzien van de Chinese aandelenmarkten. We zijn van mening dat we terug op de markt kunnen komen wanneer de macro-economische gegevens en het sentiment van lokale en internationale beleggers duurzamer zullen verbeteren, wat kapitaalstromen zal aantrekken. Om de risico's beter te diversifiëren, blijft een gediversifieerde belegging in de bredere Aziatische regio de voorkeur genieten.

Beleggen in de Aziatische markt?

Beleggingsproducten zijn onderhevig aan risico’s. Ze kunnen zowel omhoog als omlaag evolueren en de kans bestaat dat de belegger het bedrag van zijn belegging niet recupereert. Elke beleggingsbeslissing moet in overeenstemming zijn met uw Financial ID (beleggersprofiel). Meer info op deutschebank.be/financialid.

Prognoses zijn gebaseerd op veronderstellingen, schattingen, meningen en hypothetische modellen of analyses die onjuist kunnen blijken. Alleen ter illustratie. Dit artikel en de informatie die het bevat vormen geen beleggingsadvies. Rendementen uit het verleden zijn geen betrouwbare indicator voor toekomstige rendementen.

Deel dit artikel


Dit zou u ook kunnen interesseren

19 april 2024

Beurzen in het AI-tijdperk: wat is de impact?

16 april 2024

Obligaties: from zero to hero

12 april 2024

Goud heeft nog tijd om te schitteren

×