Bouwen de argumenten voor een rebound zich stilaan op?

Markten - 24 mei 2022

Bouwen de argumenten voor een rebound zich stilaan op?

Geschreven door Christian Nolting (CIO Private Bank)

Samengevat:
  • Sinds het begin van het jaar hebben we uitzonderlijke geopolitieke, macro-economische en marktontwikkelingen gezien.
  • Een zachte landing zou welkom zijn, omdat de inflatie dan kan afnemen in een klimaat van vertragende groei, terwijl een ernstige recessie wordt vermeden.
  • De argumenten voor een rebound bouwen zich stilaan op, maar een gedisciplineerde beleggingsaanpak blijft van essentieel belang in dit uitdagende marktklimaat.

Sinds het begin van het jaar hebben we uitzonderlijke geopolitieke, macro-economische en marktontwikkelingen gezien. De financiële markten plooiden aanzienlijk terug door de toegenomen onzekerheid en de macro-economische bezorgdheid. In sommige opzichten hebben obligaties zelfs nog slechter gepresteerd dan aandelen: de geaggregeerde wereldwijde obligatie-index verloor bijna een decennium aan cumulatief totaalrendement. Hoewel de meeste beleggers wel voorbereid waren op een normalisering van de obligatiemarkt, waren de snelheid en de omvang van de massale verkoopgolf groter dan verwacht.

De gevolgen voor aandelenbeleggers waren al even somber: de favorieten van de voorbije jaren leden nog het meest onder de stijgende obligatierendementen, die beleggers ertoe aanzetten vraagtekens te plaatsen bij de waarderingsniveaus. De sterren van de markt, namelijk de groeiaandelen die doorgaans deel uitmaken van de technologie-index Nasdaq, zijn daardoor achtergebleven ten op zichte van waarde-aandelen, de eerder verwaarloosde categorie die in principe lagere waarderingen heeft.

Hoe zien de aankomende marktomstandigheden eruit?

De toekomstige marktomstandigheden zouden er dan weer heel anders kunnen uitzien. We zien dat de inflatie in de VS al een piek heeft bereikt en in de eurozone haar hoogtepunt nadert. De markt heeft de aanpassing van het monetaire beleid zeer agressief ingeschat, waardoor het voor centrale banken quasi onmogelijk lijkt om een nog strakker beleid te voeren dan de beleggers al verwachten. Het is zelfs de vraag of ze de economie echt sterk willen afremmen, gezien de groeiende vrees voor een recessie. In ieder geval zou een scenario van een zachte landing welkom zijn, omdat de inflatie dan kan afnemen in een klimaat van vertragende groei, terwijl een ernstige recessie wordt vermeden. Over het algemeen zijn wij van mening dat het ergste van de verkoopgolf op de obligatiemarkten achter de rug is, aangezien deze activaklasse (vooral in de VS) opnieuw een behoorlijk rendement oplevert. Dit zou kunnen leiden tot een hernieuwde belangstelling van beleggers voor obligaties, wat dan weer zou moeten helpen de aandelenmarkten te stabiliseren. Een andere trendbreker zou uit China kunnen komen. De economische groei is er dermate vertraagd dat het denkbaar is dat de Chinese beleidsmakers een ’whatever it takes’-aanpak zullen volgen. In combinatie met een waarschijnlijke heropening van de economie zodra de ontwikkelingen rond Covid dat toelaten, kunnen de toeleveringsketens worden hersteld en kan de consumptie worden hervat.

Twee stromingen

De situatie op de markten blijft verdeeld tussen twee stromingen. Enerzijds zien we sterke bedrijfswinsten en een zeer hoog pessimisme dat tot uiting komt in een verzuurd sentiment en een voorzichtige positionering van de beleggers. Dit kan de basis vormen voor krachtige rally's zodra de nieuwsstroom verbetert. Anderzijds blijft het geopolitieke en macro-economische klimaat zeer kwetsbaar. Daarom blijft een gedisciplineerde beleggingsaanpak van essentieel belang in dit uitdagende marktklimaat.

Vier elementen om in de gaten te houden

 
1. Piek in de groei? PMI’s geven indicatie

Een blik op de waardering van cyclische versus defensieve sectoren suggereert dat delen van de aandelenmarkt al rekening houden met een recessie. Bovendien blijkt uit enquêtegegevens dat het beleggerssentiment uitzonderlijk laag is. De PMI's van komende dinsdag zullen een inzicht geven in de vraag of de belangrijkste ontwikkelde economieën echt al op een terugval afstevenen. Hoewel hoge energieprijzen en aanhoudende problemen met de toeleveringsketen misschien een deel van de productiesector hebben afgeremd, verwacht de consensus dat het herstel na de pandemie de activiteit in de dienstensector heeft versneld. Het ritme van de totale groei kan dus vertraagd zijn, maar blijft toch stevig in expansief gebied. Sterke economische data kunnen de nerveuze markten kalmeren en een deel van het verloren vertrouwen in de cyclische sectoren herstellen.

Te onthouden: Groei zal naar verwachting vertragen, maar dynamisch blijven. Positieve cijfers kunnen het marktsentiment opkrikken.

2. VS: Verslag van de laatste Fed-vergadering, inflatie in het vizier

Op 4 mei kondigde de Fed een verhoging van de beleidsrente aan met 50 bp en de perceptie is dat er nog vele andere verhogingen zullen volgen. Na de grootste renteverhoging sinds 2000, zullen beleggers nauwlettend toezien op het gedetailleerde verslag dat op woensdag 25 mei gepubliceerd wordt en aanwijzingen kan geven over de toekomstige koers van het monetaire beleid en de inschatting van de Fed van de Amerikaanse economie. De kans is groot dat de piek in de verwachte renteverhoginscyclus is bereikt.

Deze vrijdag 27 mei kan de PCE Core Deflator, de Fed's favoriete maatstaf voor inflatie, een eerste stap vooruit aangeven in de strijd tegen de hardnekkig hoge inflatiecijfers. De consensus verwacht een daling met 0,3% tot 4,9% jaar op jaar. Elk teken van een dalende inflatie kan de kans op een zachte landing vergroten, wat de onzekerheid vermindert en het marktsentiment verbetert.

Te onthouden: De inflatie zoals gemeten via de favoriete maatstaf van de Fed kan gedaald zijn en wijzen op piek in de verwachte renteverhogingscyclus.

3. Aandelen ontwikkelde markten: opwaarts potentieel nog steeds aanwezig

De wereldwijde aandelenmarkten zijn de afgelopen maanden fors gedaald als gevolg van de versnelde renteverhogingscyclus, een sterke stijging van de obligatierente, een vertraging van het economische groeimomentum, de verontrustende ontwikkelingen in de oorlog tussen Rusland en Oekraïne en de Covid-19 pandemie in China.

Hoewel wij verwachten dat de marktvolatiliteit op korte termijn hoog zal blijven, bieden onze koersdoelen nog steeds aantrekkelijk opwaarts potentieel over een horizon van 12 maanden. In ons basisscenario voorzien wij een groei van de totale winst per aandeel van om en bij 5% in alle regio's, dankzij een sterke omzetgroei en hoge (maar dalende) winstmarges. Bovendien zullen de reële obligatierendementen in de VS slechts matig stijgen ten opzichte van de huidige niveaus en een verdere daling van de aandelenwaarderingen zou moeten worden gecompenseerd door een vermindering van de risicopremies.

Te onthouden: Er is een verhoogd risico op een harde economische landing, maar het opwaartse aandelenpotentieel blijft intact gezien de aantrekkelijke waarderingen.

4. USD: verzwakking op middellange termijn verwacht

Door de volatiliteit op de kapitaalmarkten en de geopolitieke onzekerheden is de dollar nog steeds gewild bij beleggers als een ’safe-havenvaluta’. Het verwachte renteverhogingstraject van de Fed in vergelijking met dat van de ECB, is een andere ondersteunende factor. Hoewel de dollar op korte termijn in trek zou moeten blijven, zou de munt op middellange termijn kunnen verzwakken, omdat de koers van het monetaire beleid in de VS al grotendeels (en agressief) is ingeprijsd. Bovendien is er nog steeds potentieel voor een restrictiever monetair beleid in de eurozone om de hoge inflatie tegen te gaan, dan wat nu door de markten wordt verwacht, vooral in 2023. Daarom voorspellen wij EUR/USD op 1,10 voor eind juni 2023.

Te onthouden: De nu al agressieve verwachte renteverhogingscyclus van de Fed impliceert dat de verdere opleving van de USD beperkt is.

Is uw portefeuille nog aangepast aan de economische realiteit?

Bent u nog geen cliënt?

Word cliënt om te kunnen profiteren van het advies van onze experts.

Bent u al cliënt?

Bel Talk & Invest op 078 153 154 of maak een afspraak in uw Financial Center, online of via 078 156 160.

Benieuwd welke oplossingen wij bieden om uw portefeuille voor u te beheren?

Benieuwd welke oplossingen wij bieden om uw portefeuille voor u te beheren?

Benieuwd welke oplossingen wij bieden om uw portefeuille voor u te beheren?

Ontvang een jaar lang Money Expert, het tijdschrift voor beleggers.

Ontvang een jaar lang Money Expert, het tijdschrift voor beleggers.

Ontvang een jaar lang Money Expert, het tijdschrift voor beleggers.

Deel dit artikel


Dit zou u ook kunnen interesseren

13 mei 2022

Wanneer zal de verkoopgolf stoppen?

3 mei 2022

50 wordt de norm

4 mei 2022

Heersende onzekerheid haalt beleggersvertrouwen onderuit

×