L’incertitude ambiante mine la confiance des investisseurs

Markten - 4 mei 2022

Heersende onzekerheid haalt beleggersvertrouwen onderuit

Geschreven door David Ghezal - Investment Strategist

Samengevat :
  • De financiële markten hebben de afgelopen maanden geen respijt gekregen tussen de toenemende bezorgdheid over de mondiale groei en inflatie.
  • Gezien de huidige onzekerheden zal het beursklimaat op korte termijn moeilijk blijven.
  • We raden nog steeds aan om in de markten belegd te blijven via een kern-satellietbenadering die robuustheid en flexibiliteit tracht te combineren.

Geen respijt voor financiële markten

Na een belabberd eerste kwartaal bracht de voorbije maand weinig beterschap voor de financiële markten. Bovenop de inflatiezorgen rijst de toenemende onzekerheid over de wereldwijde groei.

Het risico van een verdere escalatie in het Russisch-Oekraïense militaire conflict, China’s hardnekkig volgehouden zero-covid-strategie in de strijd tegen de omikronvariant en de vrees voor een harde economische landing als gevolg van een agressieve monetaire verstrakking door de Federal Reserve (Fed) om de recordinflatie te beteugelen, zijn stuk voor stuk factoren die op het beleggersvertrouwen wegen. Tot dusver waren de bedrijfsresultaten over het eerste kwartaal globaal genomen beter dan verwacht, maar ze boden niet veel steun en de markten hebben bepaalde teleurstellende rapporten in de sectoren technologie en industrie zwaar afgestraft.

Aandelenmarkten in het rood

In deze context eindigden de meeste activaklassen de maand april diep in het rood. Bij de beurzen had Wall Street het zwaarst te lijden: de S&P 500 (-8,8%) beleefde zijn grootste terugval sinds de eerste coronagolf in maart 2020 en de voornamelijk technologische Nasdaq leverde meer dan 13% in. De groeimarkten (MSCI EM -5,7%) beleefden hun 4e maand van opeenvolgende daling, terwijl in Europa de Euro Stoxx 50 de schade tot -2,6% wist te beperken doordat de rechtstreekse marktimpact van het conflict in Oekraïne minder uitgesproken was dan in de 2 vorige maanden.

Obligatiemarkten werden evenmin gespaard

Niet alleen de aandelenmarkten beleefden een bewogen maand: de anticipatie op forsere verhogingen van de beleidsrente liet ook zijn sporen na op de obligatiemarkten. Amerikaanse staatsobligaties verloren voor de 5e achtereenvolgende maand terrein (-3,1%) en staatsobligaties uit de eurozone (-3,8%) beleefden zelfs hun slechtste maand ooit. Bedrijfsobligaties werden meegesleurd door de stijging van de rentevoeten en de credit spreads deden het niet veel beter, met als resultaat dat zowel Investment Grade-obligaties als High Yield-obligaties fors daalden. De Amerikaanse dollar (+4,7%) heerste op de wisselmarkten en bereikte zijn hoogste peil in 5 jaar tegenover de euro.

Europa meest kwetsbare regio

Gezien de huidige onzekerheden zal de marktomgeving op korte termijn uitdagend blijven. De economische vooruitzichten zijn de voorbije maanden verslechterd en hoewel het risico op een recessie is toegenomen, is dat niet het scenario dat wij verwachten. Europa lijkt wel de meest kwetsbare regio voor de gevolgen van de oorlog in Oekraïne, maar wij verwachten geen bruuske recessie, behalve in geval van een onderbreking van de Russische gasleveringen.

De korte recente omkering van de Amerikaanse rentecurve (= rente op 10 jaar lager dan rente op 2 jaar) heeft veel inkt doen vloeien. De rentecurve kan inderdaad een voorbode zijn van een nakende recessie, maar het signaal dat nu wordt uitgezonden mag niet als geïsoleerd beschouwd worden: andere elementen zoals de gezondheid van de arbeidsmarkt, de omvang van de begrotingssteun of de spaarreserves van de gezinnen zijn eveneens belangrijk om de conjunctuurevolutie in te schatten. Bovendien toont de geschiedenis aan dat er tussen de omkering van de Amerikaanse rentecurve en het begin van de daaropvolgende recessie gemiddeld 18 maanden verlopen en dat aandelen het in deze tussenliggende periode doorgaans goed deden.

Alle aandacht gericht op centrale banken

In deze context richten de markten hun aandacht logischerwijze op de centrale banken. Die moeten een evenwicht trachten te vinden tussen de noodzakelijke inflatiebestrijding en de risico’s voor de economische groei. Hoewel de Fed de komende maanden wellicht trapsgewijze renteverhogingen van 50 basispunten zal doorvoeren en ook zal beginnen met de afbouw van haar balans, gaan wij ervan uit dat zij gematigd en beredeneerd zal reageren en dat de Amerikaanse economie in staat zal zijn de monetaire verstrakking te verteren.

In de eurozone is de ECB minder tot actie bereid dan de Fed. Toch zal ook zij vanaf juli haar rente beginnen op te trekken en, indien nodig, een mechanisme uitrollen om de spreads op de perifere schuld van de eurozone te stabiliseren.

Verteerbare renteverhogingen

Tot slot stellen we vast dat de beurswaarderingen fors gedaald zijn en dat een significante groeivertraging reeds is ingecalculeerd. Wat dit betreft is de discount van cyclische sectoren (bv. financiële sector en industrie) op defensieve sectoren (bv. gezondheidszorg en essentiële consumptiegoederen) historisch hoog (40%) op niveaus die onuitgegeven zijn sinds de laatste recessie. De markten staat wellicht een hobbelig traject te wachten, maar een toegenomen vertrouwen dat de groei niet zal krimpen en dat de renteverhogingen verteerbaar zullen zijn, kan als een positieve katalysator fungeren en voor een mogelijke opvering van de beurzen zorgen.

Belegd blijven via kern-satellietbenadering

In een context van aanhoudende financiële repressie, blijven wij van mening dat aandelen als activaklasse de meest efficiënte bescherming bieden tegen de hoge inflatie. Tegelijkertijd zal de belegger moeten kunnen omgaan met flink wat volatiliteit. Vandaar dat wij aanbevelen om belegd te blijven op de markten en te opteren voor een ‘kern-satelliet’-benadering waarin standvastigheid en flexibiliteit gecombineerd worden. Deze benadering berust op een solide en goed gediversifieerde portefeuillekern op basis van een strategische activa-allocatie, aangevuld met beleggingen met een hoger rendementpotentieel op lange termijn en dus riskanter in het satellietgedeelte. Deze aanvullende rendementbronnen voor de portefeuille omvatten beleggingsthema’s zoals cyberveiligheid, gezondheidszorg of energietransitie.

Heeft uw portefeuille een update nodig?

Bent u nog geen cliënt?

Word cliënt om te kunnen profiteren van het advies van onze experts.

Bent u al cliënt?

Bel Talk & Invest op 078 153 154 of maak een afspraak in uw Financial Center, online of via 078 156 160.

Benieuwd welke oplossingen wij bieden om uw portefeuille voor u te beheren?

Benieuwd welke oplossingen wij bieden om uw portefeuille voor u te beheren?

Benieuwd welke oplossingen wij bieden om uw portefeuille voor u te beheren?

Ontvang een jaar lang Money Expert, het tijdschrift voor beleggers.

Ontvang een jaar lang Money Expert, het tijdschrift voor beleggers.

Ontvang een jaar lang Money Expert, het tijdschrift voor beleggers.

Deel dit artikel


Dit zou u ook kunnen interesseren

2 mei 2022

Van zorgen over inflatie naar bezorgdheid over economische groei

21 april 2022

China: focus op stimulusmaatregelen na beter dan verwacht eerste kwartaal

20 april 2022

Prijszettingsvermogen komt centraal te staan

×