Biden: positieve groene signalen?

Markten - 18 augustus 2022

Biden: positieve groene signalen?

Geschreven door Deepak Puri (Chief Investment Officer Americas) & Sam Matthews (Head of Chief Investment Office Americas)

Samengevat:
  • Het Huis van Afgevaardigden heeft een omvangrijke wet aangenomen om de groeiende onevenwichtigheden in de Amerikaanse economie aan te pakken en tegelijkertijd een van de verkiezingsbeloften van president Biden, de aanpak van de klimaatverandering, een noodzakelijke impuls te geven.
  • In het kader van de Inflation Reduction Act (IRA) is een recordbedrag van 369 miljard dollar toegezegd voor de aanpak van de klimaatverandering, terwijl ook een vermindering van de Amerikaanse koolstofemissies met 40% tegen 2030 wordt vooropgesteld.
  • Andere aandachtspunten zijn een hervorming van de geneesmiddelenprijzen en de invoering van een alternatief belastingtarief van 15% voor ondernemingen.

Wat is er gebeurd?

Met de tussentijdse verkiezingen van november in het verschiet is de regering-Biden erin geslaagd een aantal beleidsvoorstellen op het gebied van klimaatverandering, gezondheidszorg en belastingen erdoor te drukken, weliswaar na talrijke onderhandelingen binnen de Democratische Partij om een consensus te bereiken.

De Inflation Reduction Act (IRA) werd door het Huis van Afgevaardigden gestemd na de recente goedkeuring ervan door de Senaat, waar een 50/50-verdeling tussen de Democraten en Republikeinen werd beslecht door de doorslaggevende stem van vicevoorzitter Kamala Harris. De IRA heeft tot doel initiatieven te ontplooien om de inflatiedruk die de consumenten dit jaar ondervinden, enigszins te verlichten.

De belangrijkste maatregelen in het kader van deze nieuwe wetgeving hebben vooral betrekking op de klimaatverandering, waarbij een groot aantal maatregelen gericht zijn op hernieuwbare en schone energie. In totaal zal 369 miljard dollar worden toegezegd om de totale koolstofuitstoot van de VS tegen 2030 met 40% te verminderen.

Oprichting van een Groene Bank

Projecten op het gebied van schone energie krijgen een investeringsimpuls, waarbij 30 miljard dollar wordt uitgetrokken voor infrastructuur zoals zonnepanelen, windturbines en geothermische centrales. Verdere steun zal verleend worden via zowel een nieuw opgerichte ‘Groene Bank’ als extra financiering ten belope van in totaal 87 miljard USD, beschikbaar voor achtergestelde gemeenschappen die willen profiteren van schone energie en emissieloze technologie.

Zowel op het niveau van de consument als op dat van het bedrijfsleven zijn belastingvoordelen aangekondigd om de aanschaf van milieuvriendelijkere voertuigen (nieuwe en tweedehands) aan te moedigen, terwijl investeringen in faciliteiten voor de bouw van schone energietechnologie zullen worden ondersteund met belastingvoordelen tot 10 miljard USD.

Naast verdere investeringen en belastingprikkels voorziet de IRA ook in een aantal strafmaatregelen voor bedrijven die de federale emissielimieten blijven overschrijden, waarbij de boetes de komende jaren worden verhoogd.

Het terugdringen van de kosten van geneesmiddelen op voorschrift is in de loop der jaren een politieke uitdaging geweest. Met de goedkeuring van de IRA kan voor het eerst door Medicare, de ziektekostenverzekeraar van de overheid, over de prijzen van veel geneesmiddelen worden onderhandeld. Indien de prijzen voor Medicare-geneesmiddelen sneller stijgen dan de inflatie, zullen geneesmiddelenleveranciers een korting moeten geven.

De kosten van dergelijke maatregelen zullen worden gefinancierd door nieuwe belastingen die worden ingevoerd in een reeds ingewikkeld belastingstelsel, maar ook een andere belangrijke belofte van de regering wordt ingelost: het aanpakken van belastingontwijkende bedrijven. Voor ondernemingen met een netto-inkomen van meer dan 1 miljard USD per jaar zal een vennootschapsbelasting van ten minste 15% worden geheven. Volgens het Office of Budget Responsibility zal een dergelijke belasting in de komende tien jaar meer dan 300 miljard dollar aan extra belastinginkomsten opleveren.

Wat betekent dat voor beleggers?

Vanuit het oogpunt van de Democratische Partij biedt de goedkeuring van de Inflation Reduction Act een vleugje optimisme met het oog op de cruciale tussentijdse verkiezingen. De mogelijkheid om bij de kiezers in het hele land enige vooruitgang op wetgevingsgebied aan te tonen, begon met de goedkeuring van de CHIPS and Science Act. De wet stimuleert de binnenlandse productie van geavanceerde halfgeleiders op een moment dat de druk op de toeleveringsketen (en de spanningen tussen de VS en China) steeds groter wordt.

In een traject dat vorig jaar begon met de Build Back Better Act, heeft de regering-Biden enige vooruitgang kunnen laten zien met betrekking tot belangrijke politieke beloften die tijdens de verkiezingscampagne van 2019 zijn gedaan. De evolutie van de Build Back Better Act naar de ondertekening van de Inflation Reduction Act ging echter gepaard met aanzienlijke compromissen binnen de Democratische Partij, een trend die de eerste termijn van Biden's voorzitterschap heeft gedomineerd.

In termen van totale omvang bedroeg de oorspronkelijke wetgeving bijna 3.500 miljard dollar en was de reikwijdte ervan veel ambitieuzer, maar werd gereduceerd door aanzienlijke verdeeldheid binnen de partij. Zelfs tijdens recente onderhandelingen kon geen vooruitgang geboekt worden tenzij een voorgestelde belasting op ‘carried interest’ (voornamelijk gebruikt binnen de Private Equity en Hedge Fund industrie) werd geschrapt.

Bij nadere bestudering van de details van de Inflation Reduction Act wordt duidelijk dat het vermogen van deze wet om de inflatie onmiddellijk terug te dringen, wellicht alleen in theorie bestaat. De meerwaarde zit vooral in het vooruithelpen van Biden's klimaatbeleid. De aankondiging om de koolstofuitstoot tegen 2030 met 40% te verminderen, brengt de VS aanzienlijk dichter bij de reeds verklaarde doelstellingen van de klimaatakkoorden van Parijs, waarin een vermindering met 50-52% ten opzichte van de niveaus van 2005 is overeengekomen. De Verenigde Staten hebben zich begin 2021 na de verkiezingsoverwinning van president Biden opnieuw aangesloten bij de klimaatakkoorden van Parijs.

De ondertekening van de IRA-wet is de sterkste poging die de VS tot dusver hebben ondernomen om de aandacht te vestigen op de aanhoudende klimaatcrisis. De combinatie van aanzienlijke financiering en belastingkredieten vergroot de kans voor zowel consumenten als bedrijven om schone energietechnologie te omarmen en hun koolstofvoetafdruk te helpen verkleinen.

Dergelijke overwinningen komen op een cruciaal moment met de tussentijdse verkiezingen van november in het verschiet. De gevolgen van de COVID-19 pandemie en het conflict in Oekraïne hebben niet alleen de koopkracht van de consument maar ook de populariteit van president Biden nog verder onder druk gezet.

Conclusie

De goedkeuring van de Inflation Reduction Act versterkt de beweringen van de regering-Biden in de aanloop naar het verkiezingsseizoen dat er belangrijke wetgeving is aangenomen en dat tegelijk de langetermijndoelstellingen inzake klimaatverandering zijn verwezenlijkt. De vraag zal blijven of dit soort politieke punten scoren voldoende zal zijn om de kiezers in november te overtuigen.

Is uw portefeuille nog aangepast aan de economische realiteit?

Bent u nog geen cliënt?

Word cliënt om te kunnen profiteren van het advies van onze experts.

Bent u al cliënt?

Bel Talk & Invest op 078 153 154 of maak een afspraak in uw Financial Center, online of via 078 156 160.

Benieuwd welke oplossingen wij bieden om uw portefeuille voor u te beheren?

Benieuwd welke oplossingen wij bieden om uw portefeuille voor u te beheren?

Benieuwd welke oplossingen wij bieden om uw portefeuille voor u te beheren?

Ontvang gratis Money Expert, ons magazine voor beleggers

Ontvang gratis Money Expert, ons magazine voor beleggers

Ontvang gratis Money Expert, ons magazine voor beleggers

Deel dit artikel


Dit zou u ook kunnen interesseren

17 augustus 2022

Markten nog steeds kwetsbaar voor recessievrees

16 augustus 2022

China: renteverlagingen in een ongunstige macro-economische context

4 augustus 2022

Financiële markten veren sterk op in juli na belabberd halfjaar

×