Markten

Markten

Uw beleggingen op een paar dagen voor de Amerikaanse verkiezingen

Uw beleggingen op een paar dagen voor de Amerikaanse verkiezingen

27 oktober 2020 leestijd 5 min. 30

27 oktober 2020 - leestijd 5 min. 30

Geschreven door

Wim D'Haese
Head Investment Strategist

Samengevat
 • Een gedachtewisseling tussen experts over het politieke landschap in de Verenigde Staten en de financiële markten.
 • Wat zeggen de markten op enkele dagen voor het einde van de campagne?
 • Moet u uw beleggingsstrategie aanpassen?

Wie is John Emerson?

 • Voormalig ambassadeur van de Verenigde Staten in Duitsland
 • Voorzitter van de American Council in Duitsland
 • Vicevoorzitter van Capital Group International

Wie is Frank Kelly?

 • Head of government & public affairs van Deutsche Bank in Washington
 • Lid van de raad van bestuur van de Atlantic Council van de Verenigde Staten
 • Voormalig chef-woordvoerder van de Amerikaanse beurswaakhond (Securities and Exchange Commission)

Wie is Deepak Puri ?

 • CIO van Deutsche Bank in de Verenigde Staten

De laatste campagnedagen

Niemand kan er naast gekeken hebben: de lange campagne in de aanloop naar de Amerikaanse presidentsverkiezingen is verlopen in een ongeziene context. Van de pandemie en de daaruit voortvloeiende economische crisis tot de krachtmeting voor een benoeming bij het Hooggerechtshof, over het grootste aantal kiezers ooit dat zijn stem vervroegd uitbracht: de campagne is bijzonder stormachtig verlopen.

Onze 3 experts zijn het evenwel eens over 3 elementen die hun stempel zullen drukken op de laatste dagen in de race naar het presidentschap. Ten eerste zijn er de peilingen. Die lijken momenteel in het voordeel van Joe Biden, maar onze experts pinnen zich daar liever niet op vast. Volgens het Amerikaanse kiessysteem is het immers niet de kandidaat met de grootste populariteit die de verkiezingen wint, maar wel diegene die erin slaagt om ten minste 270 kiesmannen achter zijn naam te krijgen. Zoals we al uitlegden in een vorig artikel, is het perfect mogelijk dat een kandidaat verkozen wordt met duidelijk minder stemmen dan zijn tegenstander.

Ten tweede is er de totaal verschillende stijl van de kandidaten. De heren Biden en Trump hebben elk hun eigen benadering om de kiezers te overtuigen. De campagne van Biden heeft iets van een referendum rond het presidentschap van Trump en vooral rond de manier waarop hij de coronacrisis aanpakt. In deze context is elke dag dat de pandemie de actualiteit blijft beheersen een gewonnen dag voor Biden. President Trump daarentegen vraagt aan zijn medeburgers om te kiezen tussen twee personen met een totaal verschillend profiel. Trump stelt zichzelf voor als de juiste persoon om de economie herop te bouwen, tegenover Biden die de linkse waarden vertegenwoordigt, naar het voorbeeld van Bernie Sanders en Elizabeth Warren. Over enkele dagen zal blijken welke benadering als winnaar uit de bus komt.

Ten derde zal de stemming per brief ongetwijfeld de struikelsteen worden voor deze verkiezingen. Verwacht wordt dat meer dan 60% van de Amerikaanse kiezers hun stem op afstand zullen uitbrengen en deze procedure is een groeibodem voor juridische acties met de bedoeling een resultaat dat ongunstig zou zijn voor de ene of de andere kandidaat, ongeldig te laten verklaren. Als dat gebeurt, dan zal deze onzekerheid ongetwijfeld leiden tot een verhoogde marktvolatiliteit. Tegen half december zouden al deze turbulenties geweken moeten zijn, op het moment dat de kiesmannen hun stem uitbrengen om de president aan te duiden.

Hoe positioneert u uw portefeuille in deze verkiezingscontext?

Deepak Puri is duidelijk: “Laat de politiek niet binnensluipen in uw portefeuillestrategie”. Tijdens een verkiezingsjaar zijn emotionele beslissingen zeker niet aangewezen. De dag na de verkiezingen van 2016 en de overwinning van Trump verloor de Dow Jones 600 punten. In 5 dagen tijd werd dat verlies goedgemaakt en 4 jaar later staat de beurs 75% hoger. Verkopen op de dag van de verkiezingen om de risico’s te beperken zou dus niet geloond hebben als strategie.

Onze experts zijn unaniem: men moet positie innemen volgens wat men weet over de markt. En vandaag hebben we 3 zekerheden.

 1. De eerste is dat de Fed een omgeving van uiterst lage rente heeft gecreëerd die gunstig is voor aandelen.
 2. Ten tweede wordt verwacht dat de recessie in de Verenigde Staten voorbij zal zijn aan het einde van het derde of vierde kwartaal en als dat effectief het geval is, staan we aan de vooravond van een nieuwe economische cyclus.
 3. En tot slot zien we dat de bedrijfsresultaten verbeteren.

Het besluit is dat we ons beter kunnen concentreren op tastbare economische gegevens in plaats van te proberen het verkiezingsresultaat en de reactie van de markten daarop te anticiperen. We houden er rekening mee dat eventuele betwistingen het geduld van de beleggers op de proef zullen stellen, maar wat er ook gebeurt, op een bepaald moment zal er een president verkozen worden.

Op het niveau van de modelportefeuilles, moeten we een onderscheid maken tussen twee delen.

 • Het belangrijkste deel, dat wordt beheerd volgens persoonlijke doelstellingen en een beleggingshorizon waarin er geen (electorale) reden is om wijzigingen aan te brengen.
 • Daarnaast is er het deel dat 15 à 20% van het kapitaal vertegenwoordigt en dat meer gericht is op specifieke sectoren en industrieën. Dit deel zou op korte termijn beïnvloed kunnen worden door het verkiezingsresultaat en het beleid dat eruit voortvloeit.

Wat zeggen de markten over het presidentschap?

Naast de historische vaststelling dat een recessie en een dalende markt tijdens een verkiezingsjaar het verlies betekent voor de partij aan de macht, zetten 4 andere indicatoren de voorbije 3 weken de toon.

In de eerste plaats de aandelenmarkt met de S&P 500: de winst van bijna 5% sinds 3 oktober wijst erop dat president Trump een behoorlijke kans heeft om de verkiezingen te winnen. De 3 andere indicatoren, namelijk een lichte stijging van de rentevoeten, de stijgende volatiliteit (VIX Index) en de dalende dollarkoers wijzen dan weer op het tegenovergestelde.

Als we kijken naar deze 6 belangrijke barometers, dan zijn er 5 die de balans doen overslaan in het voordeel van Biden.

Wat mogen we van de markten verwachten na de verkiezingen?

Opnieuw toont de geschiedenis aan dat de markten doorgaans goed presteren tussen de presidentsverkiezing en de eedaflegging in januari, behalve wanneer zoals al vermeld, het resultaat wordt betwist. In dat geval kan er zich een correctie voordoen. Tijdens de episode ‘Bush-Gore’ in 2000, bedroeg die 5%, maar in dit geval zou ze ingrijpender kunnen zijn als gevolg van de pandemie. In de 6 à 12 maanden volgend op de verkiezingen, boeken de aandelenmarkten meestal winst, ongeacht de winnaar. Een overwinning van Trump zou echter kunnen leiden tot een sterkere beursprestatie.

Zijn de markten uiteindelijk gedecorreleerd met de politiek?

De aandelenmarkten gedragen zich onafhankelijk van de partij aan de macht en het gevoerde beleid. Ze zijn wel gevoeliger voor de ontdekking van een vaccin tegen het coronavirus, voor het beleid van de Fed, maar ook voor hoe de bedrijven zullen presteren in de wereld na afloop van deze gezondheidscrisis.

Historisch gezien geven de markten de voorkeur aan een verdeeld Congres boven een absolute macht. Als er een blauwe golf over het Congres zou spoelen, zal de impact op de markten pas zichtbaar zijn vanaf 2022 en 2023, wanneer het beleid effectief wordt uitgerold, zoals een verhoging van de vennootschapsbelasting. De belegger heeft dus ruimschoots de tijd om zich aan te passen.

Nodigen de vooruitzichten uit om vandaag meer risico te nemen?

Volgens Deepak Puri moet de belegger voorzichtig blijven. Ondanks de argumentatie dat de beurzen het goed zullen doen dankzij de maatregelen van de Fed en de bedrijfsresultaten die een gunstig klimaat creëren voor risicohoudende activa en aandelen in het bijzonder, betreft dit een tendens op lange termijn. De 4 tot 6 komende weken, zal er zeker nervositeit heersen op de markten, vooral mocht het verkiezingsresultaat betwist worden.

Wat de Amerikaanse dollar betreft, moeten we in gedachten houden dat de evolutie van een munt in de eerste plaats afhangt van vraag en aanbod. De vraag naar de Amerikaanse dollar blijft groot in vergelijking met andere belangrijke munten, ook al leidt het beleid en de fiscale stimuli tot meer uitgaven. De vooruitzichten op lange termijn gaan dus veeleer in de richting van een sterke dollar. Als we kijken naar andere prognosemodellen op grond van de renteverschillen, zijn deze niet voldoende groot om een impact te hebben op de wisselkoers. Wat bepalend zou zijn voor een trendbreuk, is de uitkomst van de crisis en de maatregelen van de andere grote economieën. De zwakke dollar die we nu kennen is geen duurzame tendens.

Is uw portefeuille nog steeds aangepast aan de economische situatie?


Bel onze experts van Talk & Invest op 078 153 154.

Maak een afspraak in uw Financial Center op 078 156 160.

Deel dit artikel

×