Markten

Markten

Wat brengt het Amerikaanse resultatenseizoen van het derde kwartaal?

Wat brengt het Amerikaanse resultatenseizoen van het derde kwartaal?

20 oktober 2020 leestijd 3 min. 30

20 oktober 2020 - leestijd 3 min. 30

Geschreven door

David Ghezal
Investment Strategist

Samengevat
  • Terwijl de Amerikaanse presidentsverkiezingen met rasse schreden naderen, trekt ook de publicatie van de Amerikaanse bedrijfsresultaten voor het derde kwartaal steeds meer de aandacht van de beleggers.
  • Uitgaande van zeer positieve bedrijfsresultaten die voor het derde kwartaal in de VS worden verwacht, zou het verrassend zijn dat zij als enige katalysator de markten zouden stuwen, zoals we gezien hebben in het tweede kwartaal.

Uiteraard trekken de nakende Amerikaanse presidentsverkiezingen enorm veel aandacht naar zich toe, maar ook de publicatie van de Amerikaanse bedrijfsresultaten voor het derde kwartaal is voor de beleggers een belangrijke afspraak op de kalender. Wat staat er ons te wachten voor dit resultatenseizoen in de Verenigde Staten? Een beknopt overzicht.

Laat ons beginnen met een korte, maar niet onbelangrijke terugblik. In het tweede kwartaal wist niet minder dan 85% van de bedrijven uit de S&P500 de winstverwachtingen van de analisten te overtreffen. Ook de mate waarin dat gebeurde was ongezien en uiteindelijk verrasten de winsten bijzonder positief door gemiddeld 20% boven de verwachtingen uit te komen.

Dat legde de basis voor een van de krachtigste beursrally’s ooit tijdens een resultatenseizoen (+10,9%) en hierdoor werden ook de toekomstige ramingen fors opwaarts bijgesteld. Ook al gaat de marktconsensus in de richting van een herstel van de bedrijfswinsten tijdens het derde kwartaal, deze consensus lijkt ons vrij behoudsgezind in het licht van de duidelijke opvering van de economische activiteit tijdens de zomer. Het is dus niet uitgesloten dat we ook nu opvallend positieve verrassingen zullen krijgen in verhouding tot de verwachtingen, wat niet noodzakelijk betekent dat de beurzen nogmaals even enthousiast zullen reageren.

De winsten opnieuw in stijgende lijn

Verwacht wordt dat het derde kwartaal 2020 het begin zal inluiden van een heropleving van de winsten in de Verenigde Staten. De marktconsensus mikt op een winstgroei van de S&P 500 vanuit de terugval van -32,6% op jaarbasis in het tweede kwartaal, de slechtste sinds 2008-2009, naar -18,6% op jaarbasis in het derde kwartaal.

Op sectoraal niveau zal de winstgroei voor cyclische sectoren wellicht uitgesproken negatief zijn en aan de basis liggen van de nagenoeg volledige winstterugval van de S&P 500 ten opzichte van vorig jaar.

De winsten van de defensieve sectoren zouden slechts licht dalen, terwijl de blue-chip groeiaandelen en technologieaandelen zelfs een bescheiden vooruitgang zouden laten optekenen. De verbetering zal zich naar verwachting doorzetten tijdens het vierde kwartaal 2020 (-13% op jaarbasis), maar een terugkeer naar een positieve winstgroei voor de volledige S&P 500 komt er wellicht pas volgend jaar.

De marktconsensus zal het winstherstel waarschijnlijk ook deze keer onderschatten

Het herstel van de winstramingen ten opzichte van het tweede kwartaal valt voornamelijk te verklaren door de daling van de voorzieningen voor kredietrisico in de financiële sector en de mindere verliezen in de energiesector. De voorzieningen voor kredietrisico, waarbij het vaak gaat om forfaitaire bedragen die aan het begin van de periode worden aangelegd, zullen naar verwachting dalen van 53 miljard dollar in het tweede kwartaal tot 22 miljard dollar in het derde kwartaal. De stijging van de olieprijzen, van gemiddeld 28 dollar in het tweede kwartaal tot gemiddeld 40 dollar in het derde kwartaal, zou de verliezen in de energiesector verder milderen.

De winstgroei zonder de impact van deze twee sectoren zou volgens de analisten slechts zeer licht stijgen in het derde kwartaal, namelijk van -15% naar -13%. Nochtans kwamen de macro-economische gegevens tijdens deze periode meestal boven de verwachtingen uit. Dit leidde tot een regelmatige stijging van de bbp-groeiramingen voor het derde kwartaal, die nu +29% op jaarbasis bedragen, tegenover een historische duik van -31,4% in het tweede kwartaal. Aangezien tegelijk de winstverwachtingen van de analisten in mindere mate gestegen zijn dan de bbp-ramingen, wijst deze kloof op beter dan verwachte kwartaalresultaten. Dat zou met name het geval moeten zijn in sectoren die de gewoonte hebben om de verwachtingen te overtreffen, zoals technologie en gezondheidszorg, alsook in sectoren die profiteerden van het economisch herstel, zoals industrie of consumptiegerelateerde sectoren.

Gaan de solide kwartaalresultaten de bovenhand nemen op de heersende onzekerheid?

Een degelijk resultatenseizoen is a priori gunstig voor de aandelenmarkten. Dit gezegd zijnde, zal de impact wellicht minder sterk zijn dan vorig kwartaal doordat de positionering op aandelen bij de beleggers neutraler is geworden dan 3 maanden geleden toen zij sterk onderwogen waren.

Ook de algemene marktcontext is vandaag verschillend. Het resultatenseizoen valt deze keer in de aanloop naar de Amerikaanse verkiezingen en die geven aanleiding tot een verhoogde marktvolatiliteit, zeker als het resultaat betwist zou worden.

Bovendien is er de impasse rond een nieuw economisch steunplan in de VS, dat nochtans onontbeerlijk is om het ingezette herstel te stutten. Tot slot krijgen de beleggers af te rekenen met een heropflakkering van de pandemie en de nieuwe beperkende maatregelen die daarmee zowat overal gepaard gaan. Het zou dus verbazen mochten de zeer goede bedrijfsresultaten die in de VS voor het derde kwartaal worden verwacht, als dusdanig zouden volstaan om de beurzen een even sterke katalysator op te leveren dan in het tweede kwartaal het geval was.

×